Pozvánka na konferenciu: Hlavnou témou bude zavádzanie nového školského vzdelávacieho programu – skúsenosti, inšpirácie a obavy

UPDATE: KAPACITY KONFERENCIE SÚ NAPLNENÉ, ĎAKUJEME VÁM VŠETKÝM ZA OBROVSKÝ ZÁUJEM O ŇU.

Konferenciu nového vzdelávania MENÍME SA SPOLOČNE organizujeme v stredu 10. apríla 2024 v čase od 8:30 do 16:00 v sídle nášho Regionálneho centra podpory učiteľov pre okresy Banská Bystrica a Brezno na Lazovnej 5 v Banskej Bystrici (365 labb.). Ak by ste sa jej chceli zúčastniť, vyplňte do 5. apríla TENTO FORMULÁR. Konferencia je primárne určená školám z Banskobystrického samosprávneho kraja. Celý program konferencie v PDF si môžete STIAHNUŤ TU.

O KONFERENCII

KONFERENCIA JE PRÍLEŽITOSŤOU NA ZDIEĽANIE SKÚSENOSTÍ, INŠPIRÁCIÍ A ODVAHY MENIACICH SA ŠKÔL. Škôl, ktoré chcú vytvárať vhodné podmienky na to, aby sa v nich mohli úspešne učiť všetky deti v každom čase.

Ciele konferencie:

  • zdieľanie skúseností troch škôl (Škola u Filipa v Banskej Bystrici, ZŠ s MŠ v Badíne, SŠ v Pohronskej Polhore) zapojených do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu v školskom roku 2023/2024 so školami, ktoré sa doň zapoja v školskom roku 2024/2025 a ich sieťovanie
  • lepšie porozumenie kurikulárnej reformy a jej vízie
  • predstavenie dvoch výziev vzdelávacích oblastí: metakognícia, matematika a práca s informáciami
  • tri interaktívne workshopy, dve zaujímavé prednášky a jedna podnetná diskusia

Aby sa deti stali vlastníkmi a vlastníčkami svojho učenia

„Na konferencii chceme dať ľuďom zo školského prostredia príležitosť zdieľať svoje skúsenosti, ale aj obavy zo zavádzania nového školského vzdelávacieho programu. Okrem toho sa budeme venovať metakognícii, ktorá je jednou z nových prierezových stratégií reformy vzdelávania. Jej cieľom je, aby sa deti stali vlastníkmi a vlastníčkami svojho učenia, aby porozumeli sami sebe. Aby v sebe objavili potenciál, uverili mu a chceli ho rozvíjať.“

Aneta Chlebničanová, riaditeľka RCPU pre okresy Banská Bystrica a Brezno a senior expertka pre oblasť vzdelávania v Nadácii pre deti Slovenska

Aby sme nesegregovali deti pri učení matematiky

Na prednáške o matematike sa zase budeme venovať tomu, čo sa deje, keď učitelia a učiteľky používajú matematické modelovanie a tomu, ako individualizovať učenie matematiky. V testovaniach PISA zlyhávame aj preto, že matematické myslenie detí okliešťujeme len na určité typy úloh. Pritom existuje spôsob, ako jeden náš cieľ naučiť všetky deti v triede bez toho, aby sme ich segregovali. Môžeme naň predsa vytvoriť aj štyri rôzne príklady, pričom každý bude zodpovedať inej úrovni myslenia detí v triede.

Aneta Chlebničanová, riaditeľka RCPU pre okresy Banská Bystrica a Brezno a senior expertka pre oblasť vzdelávania v Nadácii pre deti Slovenska

Aby sme deťom ponúkali zmysluplné učenie pre život

„Tri workshopy, ktoré sme si pre ľudí pripravili, sa budú odohrávať paralelne. Budeme hľadať spôsoby, ako integrovať viaceré vzdelávacie oblasti tak, aby sme žiakom a žiačkam ponúkali zmysluplné učenie pre život. Na inom workshope si zas ukážeme, ako efektívne v školách spolupracovať na úrovni tried, napríklad pri tvorbe tematických dní. Nevyhneme sa ani technickým a administratívnym témam, ktoré k procesu tvorby a zavádzania nového školského vzdelávacieho programu patria.“

Aneta Chlebničanová, riaditeľka RCPU pre okresy Banská Bystrica a Brezno a senior expertka pre oblasť vzdelávania v Nadácii pre deti Slovenska


PROGRAM & HOSTKY

Celodenným programom od 9:00 do 16:00 budú účastníkov a účastníčky konferencie sprevádzať Aneta Chlebničanová, riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov pre okresy Banská Bystrica a Brezno, a Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska. Nadácia má od školského roka 2022/2023 toto regionálne centrum s poverením rezortu školstva v kompetencii.

REGISTRÁCIA & PRIVÍTANIE│08:30 – 09:20


PREDNÁŠKY │ 9:20 – 11:10

METAKOGNÍCIA s Petrou Fridrichovou, výskumníčkou a vysokoškolskou učiteľkou Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI – MATEMATIKA s Katarínou Žilkovou, dekankou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

PRESTÁVKA│11:10 – 11:30


DISKUSIA│11:30 – 12:30

Skúsenosti so zavádzaním nového školského vzdelávacieho programu v školskom roku 2023/2024 s:

  • Drahomírou Tereňovou, riaditeľkou Spojenej školy Pohronská Polhora
  • Evou Lašovou, riaditeľkou Školy u Filipa v Banskej Bystrici
  • Vierou Turianskou, riaditeľkou Základnej školy s materskou školou v Badíne

Moderuje riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo.

OBEDOVÁ PRESTÁVKA│12:30 – 13:30


WORKSHOPY│13:30 – 15:00

  • workshop A: Súvislosti vzdelávacieho obsahu a integrácia tém vzdelávacích oblastí so Školou u Filipa (2. a 3. cyklus)

Workshop budú viesť Eva Lašová, riaditeľka Školy u Filipa s Máriou Kováčikovou, zástupkyňou riaditeľky Školy u Filipa v Banskej Bystrici.

  • workshop B: Tvorba tematických dní v triedach prvého ročníka – Spoločná oslava písmena R so ZŠ Badín (1. cyklus)

Workshop budú viesť učiteľky Adriana Tomaníková a Katarína Šoošová zo ZŠ Badín.

  • workshop C: Proces tvorby nového školského vzdelávacieho programu školy so SŠ Pohronská Polhora

Workshop bude viesť Drahomíra Tereňová, riaditeľka Spojenej školy Pohronská Polhora.

Po workshope s nami ešte chvíľu zostaňte, budeme vám vďační za spätnú väzbu. Tešíme sa na vás.PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU

Svoj záujem o účasť na konferencii nám, prosíme Vás, potvrďte vyplnením formulára TU do piatka 5. apríla. Kapacity konferencie sú totiž obmedzené. Formulár nájdete na linku https://bit.ly/prihlaska-na-konferenciu-NDS-RCPU.


ORGANIZÁTORI A ODBORNÍ PARTNERI