Pozvánka na workshopy: Využívanie údajov v prospech mladých ľudí

Vzdelávacie workshopy k slovenským prekladom sady publikácií Využívanie údajov v prospech mladých ľudí organizujeme v troch mestách – Košice (v pondelok 4. decembra), Zvolen (v utorok 5. decembra) a Bratislava (vo štvrtok 7. decembra). Prihlásiť sa na ne môžete prostredníctvom online formulára TU.

Zdraví, šťastní a úspešní mladí ľudia sú snom každej komunity. Aktivity v čase mimo vyučovania sú jedným zo spôsobov, ako komunity pomáhajú mladým ľuďom zostať v bezpečí, objavovať nové záujmy a získavať nové zručnosti. Vynakladať viac prostriedkov za väčšie množstvo programov s tým istým zameraním ale nie je riešením. Namiesto toho je potrebné koordinovať úsilie a zdroje v rámci komunity a spájať programy do jedného uceleného systému vzdelávania v čase mimo vyučovania.

Systém aktivít mimo vyučovania má veľa ozubených koliesok, ale olejom, ktorý zabezpečuje hladké otáčanie prevodov, sú údaje. Poskytovatelia programov, samosprávy, školy, sponzori, rodiny a mladí ľudia – tí všetci potrebujú aktuálne a presné informácie, aby sa dokázali správne rozhodovať. Zbierať údaje, dokázať ich interpretovať a efektívne na ich základe konať – to všetko môže byť náročné. K dispozícii máme obrovské množstvo informácií. Mnohí, bohužiaľ, strácajú čas a energiu zberom nesprávnych údajov nevhodným spôsobom. Ak chceme skutočne využívať výhody informácií, musíme premyslene a cielene uvažovať o tom, aké údaje zbierať, prečo, akým spôsobom a ako ich používať.

V snahe skvalitňovať prácu s mládežou a napomôcť lepšiemu využívaniu údajov pri výchove a vzdelávaní v čase mimo vyučovania, sme sa v Nadácii pre deti Slovenska rozhodli preložiť tri praktické publikácie zo série s názvom Využívanie údajov v prospech mladých ľudí. K tejto problematike ich vydala organizácia Every Hour Counts (Každá hodina sa počíta) z USA. Ide o tieto publikácie:

 • Rámec na meranie, neustále zlepšovanie a spravodlivé systémy
 • Príručka k Rámcu na meranie, neustále zlepšovanie a spravodlivé systémy Every Hour Counts
 • Desaťkrokový sprievodca pre sprostredkovateľov rozšíreného vzdelávania

Čomu sa budeme venovať na vzdelávacích workshopoch?

 • predstavíme si vyššie uvedené publikácie,
 • priblížime si metodiku využívania údajov v prospech mladých ľudí na troch úrovniach – na úrovni systému práce s mládežou; na úrovni ponúkaných programov a na úrovni rozvoja mladých ľudí,
 • budeme spoločne diskutovať a hľadať možnosti, ako tieto nástroje zaviesť na Slovensku do praxe pre lepšiu kvalitu práce s mládežou.

Vzdelávacie workshopy sú určené všetkým tým, ktorí:

 • koordinujú prácu s mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni,
 • sú zodpovední za tvorbu a realizáciu programov pre mládež a programovú ponuku organizácií a inštitúcií, ktoré pracujú s mládežou,
 • pracujú priamo s mládežou,
 • zastupujú donorov, ktorí podporujú programy výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania.

Vzdelávacie workshopy k slovenským prekladom sady publikácií Využívanie údajov v prospech mladých ľudí realizujeme v troch mestách:

 • 4.12. 2023 – Košice (Tabačka Kulturfabrik)
 • 5.12. 2023 – Zvolen (Hotel Academic)
 • 7.12. 2023 – Bratislava (Komunitné Centrum Stará Jedáleň)

Každý workshop trvá od 9:00 do 15:00, pričom po skončení oficiálnej časti programu bude priestor aj na osobné konzultácie. Pre účastníkov je zabezpečený lektor, tlačené verzie všetkých troch príručiek a občerstvenie. Prípadné cestovné či ubytovacie náklady si hradia účastníci sami. Počet miest na každom workshope je limitovaný na 20 účastníkov.

Prihlásiť na niektorý z termínov sa môžete vyplnením ONLINE PRIHLÁŠKY do piatka 24.11. 2023. Vybraných účastníkov a účastníčky budeme informovať v pondelok 27.11. 2023 emailom už aj s praktickými organizačnými informáciami.

Realizácia týchto vzdelávacích workshopov bola podporená z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.