Pre nemocnice aj pre neziskovky: Poisťovňa Dôvera im dá na projekty 280 tisíc eur

24 inštitúcií si rozdelí sumu 280 tisíc eur, aby mohli pacientom poskytovať lepšiu zdravotnú alebo doplnkovú starostlivosť.

Poznáme výsledky druhého ročníka grantového programu Bojovníci za zdravie pre organizácie, ktorý vyhlásila zdravotná poisťovňa Dôvera na jeseň 2021. Príspevok získa 24 žiadateľov spomedzi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj organizácií starajúcich sa o pacientov po celom Slovensku. Dôvera im rozdelí 280-tisíc eur. O grant pritom požiadalo viac ako 300 organizácií.

Finančná pomoc, ktorú musia organizácie vyčerpať do konca roka 2022, pôjde do všetkých krajov Slovenska. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a organizácie, ktoré pomáhajú pacientom s najrôznejšími ochoreniami ich využijú napríklad na vybudovanie centra pre ľudí s ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou, na vybudovanie rehabilitačnej miestnosti pre detských pacientov priamo na klinike chirurgie či na zvýšenie kapacity dialyzačného strediska. Peniaze z grantu sa však využijú aj na rekonštrukciu a modernizáciu ambulancií a čakární, nákup a výmenu prístrojov či vytvorenie funkčného navigačného systému pre pacientov v nemocnici.

Zistite, ktoré organizácie už v minulosti podporu získali. Prečítajte si ich príbehy TU.

Niektoré príbehy organizácií, ktoré získali grant Bojovníci za zdravie pre organizácií si môžete prečítať tu: https://www.dovera.sk/grant/podporene-projekty

Ako vyzeralo hodnotenie žiadostí

Všetky prijaté žiadosti posudzovala  v prvom kole odborná komisia zložená zo zástupcov zdravotnej poisťovne. V druhom kole sa na ne pozreli garanti z radov zdravotníckych novinárov aj odborníkov na zdravotníctvo spoločne so zástupcami Nadácie pre deti Slovenska, ktorá má ako garant programu s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 30 rokov skúseností.

Kto mohol požiadať o grant

O grant Bojovníci za zdravie pre organizácie mohli požiadať všetky právnické osoby, ktorých náplňou je starostlivosť o pacientov – priamo poskytujú zdravotnú starostlivosť vo svojom zariadení (zdravotnícke zariadenia, kliniky, nemocnice, ambulancie, kúpele, …), alebo sa angažujú v doplnkovej starostlivosti, podpore a zlepšení zdravia pre rôzne skupiny pacientov. Všetky tieto organizácie sú dôležitou súčasťou liečebného procesu a aj vďaka nim môžu pacienti uspieť v boji za lepšie zdravie.

Kto získal grant?

por. číslo ŽIADATEĽ MESTO KRAJ PRÍSPEVOK NA SCHVÁLENÁ SUMA
1 ENDOMED, s.r.o. Košice KE vybudovanie centra pre pacientov s ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou 15 000,00
2 BENMEDIKA s.r.o. Senec BA prístroje na zvýšenie dostupnosti včasnej diagnostiky, starostlivosti o pacientov so sťaženou mobilitou 4 500,00
3 Mestská poliklinika Šurany NR rekonštrukcia a modernizácia ambulancie a čakární 12 000,00
4 Pneumomedik s.r.o. Michalovce KE prístroj na lepšiu diagnostiku chorôb dýchacej sústavy, hlavne v postcovidovych prípadov 15 000,00
5 DENT plus, s.r.o. Ľubotice PO anesteziologický prístroj pre ošetrenie najmä nespolupracujúcich a zdravotne, či mentálne postihnutých detských pacientov 20 000,00
6 B-MEDIC  Slovakia s.r.o. Martin 1 ZA prístroje na vyšetrenie zraku hendikepovaných a preverbálnych detí 6 000,00
7 Fakultná nemocnica Trenčín Trenčín TN doplnenie vybavenia na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o novorodenca s novorodeneckou žltačkou 10 000,00
8 POLIKLINIKA – LDCH, s.r.o. Detva BB prístroj na zvýšenie kvality poskytovania starostlivosti o pacientov s postcovidovým syndrómom 18 000,00
9 DAMIZA, s.r.o. Vyšný Kubín ZA výmena prístrojov rozšírenej funkčnej diagnostiky pľúc 15 000,00
10 ENDO-EW s.r.o Považská Bystrica TN spoločné aktivity pre chronicky choré deti  s DM 1.typ /cukrovka na inzulíne/ a ich rodičov 1 000,00
11 NOVAMED, spol. s r.o. Banská Bystrica BB zvýšenie kapacity dialyzačného strediska v Žiari nad Hronom 12 000,00
12 ADOS Repiská, s.r.o. Nitra NR dovybavenie prístrojmi a pomôckami s cieľom skvalitniť ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí 5 000,00
13 PhDr. Marta Zaťková, Phd.sro Nitra NR zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie v klinicko-psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti 12 000,00
14 DETSKÁ CHIRURGIA-OZ SLNIEČKO NA CESTE! Bratislava BA vybudovať rehabilitačnú miestnosť priamo na Klinike detskej chirurgie pre hospitalizovaných pacientov 15 000,00
15 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora Muráň BB adiktologické služby v OLÚP, n. o. Predná Hora, aplikácia novej metodiky rodinnej terapie pri liečbe závislostí 12 000,00
16 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Banská Bystrica BB vytvoriť funkčný navigačný systém pre pacientov v nemocnici 13 500,00
17 TETIS, s.r.o. Dunajská Lužná BA zakúpenie prístroja na rozšírenie terapií na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení v Špecializovanej rehab. nemocnici 20 000,00
18 sPOKO, s.r.o. Ambulancia klinickej onkológie Hlohovec Trnava TT zakúpenie polohovacích kresiel na aplikáciu chemoterapie na onkologickej ambulancii v Hlohovci 8 800,00
19 Tamice,s.r.o. Košice KE prístroj na skvalitnenie poskytovanie zdravotnej starostlivosti 2 000,00
20 Fakultná nemocnica Trnava, Denný detský stacionár Trnava TT masážna vaňa pre potreby rehabilitácie  postihnutých detí 6 000,00
21 ZaMED, s.r.o. Komárno NR vybavenie tréningového centra na vzdelávanie a tréning lekárov, zdravotníckych záchranárov a vodičov záchrannej zdrav. služby 16 200,00
22 Ošetrovateľské centrum Humenné PO materiálno-technické a zdravotnícke vybavenie pre vážne chorých občanov v zariadení 8 000,00
23 UVEA Klinika s.r.o. Martin ZA vybudovanie detského kútika a zakúpenie prístrojového vybavenia pre centrum zrakových cvičení v detskom očnom centre 18 000,00
24 Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves KE prístrojové a materiálne vybavenie hospicu, skvalitnenie poskytovaných ošetrovateľských a sociálnych služieb 15 000,00
Spolu: 280 000,00