Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: Poisťovňa Dôvera im dá v roku 2023 na projekty takmer 300-tisíc eur

Dvadsaťpäť inštitúcií si rozdelí sumu 299 209 tisíc eur, aby mohli ľuďom poskytovať lepšiu zdravotnú alebo doplnkovú starostlivosť.

Poznáme výsledky 3. ročníka grantového programu Bojovníci za zdravie pre organizácie, ktorý vyhlásila zdravotná poisťovňa Dôvera na jeseň 2022. Príspevok získa 25 žiadateľov spomedzi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti po celom Slovensku. Dôvera im rozdelí takmer 300 tisíc eur. O grant pritom požiadalo skoro 400 organizácií.

Finančná pomoc, ktorú musia vyčerpať do konca roka 2023, pôjde do všetkých krajov Slovenska. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ju využijú napríklad na rozšírenie služieb neurologicko-rehabilitačného centra o terapie pre deti po detskej mozgovej obrne, pre hendikepovaných ľudí s pohybovými poruchami, pre ľudí s mozgovými príhodami, aj pre seniorov. Financie z grantu pôjdu aj na klinicko-logopedickú intervenciu, včasný záchyt poruchy sluchu u detí, ale aj na zlepšenie komplexnej starostlivosti pre pacientky a ich bábätká na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.

  • Zistite, ktoré organizácie už v minulosti podporu získali. Prečítajte si ich príbehy TU.

Ako vyzeralo hodnotenie žiadostí

Všetky prijaté žiadosti posudzovala v prvom kole odborná komisia zložená zo zástupcov zdravotnej poisťovne, zdravotníckych novinárov a lekárov. V druhom kole sa na ne pozreli zástupcovia Nadácie pre deti Slovenska, ktorá má ako garant programu s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 30 rokov skúseností.

Kto mohol požiadať o grant

O grant mohli požiadať všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Sú dôležitou súčasťou liečebného procesu a aj vďaka nim môžu pacienti uspieť v boji za lepšie zdravie. Konkrétne ide o zdravotnícke zariadenia, polikliniky, nemocnice, ambulancie, kúpele a liečebne, záchranné zdravotné služby, domy ošetrovateľskej služby a hospice, lekárne či laboratóriá.

por. čísloŽIADATEĽMESTOKRAJPRÍSPEVOK NASCHVÁLENÁ SUMA
1PaF s.r.o. Ambulancia pneumológie a ftizeológieLiptovský HrádokŽilinský krajZakúpenie prístroja na vyšetrenie bodypletyzmografie a difúznej kapacity pľúc.15 000,00
2ORTOPED, spol. s r.o.PrešovPrešovský krajPoskytnúť inovačnú liečbu ochorení chrbtice neoperačne neinvazívne.15 000,00
3Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.GiraltovcePrešovský krajRozšírenie služieb neurologicko-rehabilitačného centra o terapie určené pre deti po detskej mozgovej obrne, hendikepovaných ľudí s pohybovými poruchami, pre ľudí po mozgových príhodách, po úrazoch, pre seniorov.15 000,00
4PeGEA, s.r.o.ŽilinaŽilinský krajNákupom nového HD+ videokolonoskopického systému Pentax EPK-i5000
 zachovať dostupnosť kolonoskopických vyšetrení s kvalitatívne vyššou úrovňou.
20 000,00
5HENDI CENTRUM s.r.o.PiešťanyTrnavský krajCieľom projektu je priniesť na Slovensko diverzifikáciu, inovatívny prístup a nové postupy v rehabilitácii pomocou virtuálnej reality (VR) pre pacientov s neuromotorickými poruchami v zdravotníckom zariadení Hendicentrum, Piešťany.15 000,00
6Denné DRS s.r.o.Nové ZámkyNitriansky krajHlavným zámerom nášho projektu je výrazné skvalitnenie rehabilitačnej starostlivosti o pacientov s bolesťami chrbtice, liečba chronických bolestí chrbtice bez nutnosti operácie alebo skrátenie rekonvalescencie pacientov po absolvovaní operácie chrbtice.12 000,00
7PROOKO s.r.o.KošiceKošický krajRozšíriť prístrojové vybavenie v očnej amb. prístrojmi pre deti10 000,00
8MUDr. Ľubica Beňušková, s.r.o.Nitra-JaníkovceNitriansky krajMateriálne vybavenie kožnej ambulancie – prístroje slúžia k včasnej diagnostike zhubných znamienok na koži pacienta, ako aj ošetreniu malých väzivových nádorov v oblasti tváre a krku.2 000,00
9Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.IlavaTrenčiansky krajScreening v mamografii. V rámci preventívnych MMG vyšetrení včas rozpoznať karcinómy v neinvazívnom, resp. včasne invazívnom štádiu bez metastáz. 15 000,00
10Detská poliklinika s.r.o.TopoľčanyNitriansky krajOprava a modernizácia priestoru čakární pre pacientov.6 000,00
11„Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb“BratislavaBratislavský  krajVybudovanie „Zádveria Denného psychiatrického stacionára“ v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) tak, aby bol pacient a užívateľ stacionára schopný sa do neho dostať samostatným prístupom bez nutnosti prechádzať nemocničnými priestormi. Pôjde o samostatnú konštrukciu k budove NÚDCH.20 000,00
12JSM, s.r.o.Moldava nad BodvouKošický krajPrevencia amblyopie zlepšením záchytu refrakčných chýb u deti do 6 rokov.6 000,00
13SOMATO s.r.o.LučenecBanskobystrický krajSkvalitnenie diagnostiky ochorení prsníkov integrovaním novej diagnostickej stanice s CAD ( počítačom podporená detekcia ) do procesu hodnotenia mamografických obrazov.15 000,00
14Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o.Bánovce nad BebravouTrenčiansky krajRozšírenie  a skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti na pľúcnej ambulancii18 000,00
15Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská BystricaBanská BystricaBanskobystrický krajAutomatizácia identifikácie liečebného procesu pacienta. Implementácia moderných riešení a využitie IT v prospech zvýšenia bezpečnosti pacienta elimináciou vplyvu ľudského faktora; zvýšenie efektivity práce; zníženie chybovosti; skvalitnenie a zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.20 000,00
16Ambulancia klinickej logopédie LogoreaMartinŽilinský krajUmožniť deťom s vážnou formou narušenej komunikačnej schopnosti (deti s PAS, DMO, rôzne syndrómy) osvojiť si funkčnú komunikáciu (verbálnou alebo neverbálnou formou) a tak skvalitniť poskytovanú klinicko-logopedickú intervenciu.3 000,00
17iDia s.r.o.Nová BaňaBanskobystrický krajInovatívny prístup k manažmentu diabetu prostredníctvom modernej technológie v diabetologickej ambulancii. Dosiahnutie remisie ochorenia pacientov vďaka skorej nutričnej intervencii a ako u prvej diabetologičky na Slovensku zavedenie skríningu diabetickej retinopatie pomocou umelej inteligencie.10 000,00
18MAFITA, s.r.o.PrešovPrešovský krajUmožniť včasný záchyt poruchy sluchu u detí. Včasnou diagnostikou je možná skorá rehabilitácia a prevencia následkov, ak by nebola porucha včas poznaná, ako sú poruchy reči, poruchy komunikácie, psychosociálne následky, atd.18 000,00
19Nemocnica Alexandra Wintera n.o.PiešťanyTrnavský krajZlepšenie komplexné starostlivosti pre pacientky a bábätká na gynekologicko-pôrodnickom oddelení.12 000,00
20Ambulancia liečebnej pedagogiky PrešovPrešovPrešovský krajHlavným zámerom je ponúknuť detským pacientom inovatívnu a edukatívnu metódu pri komunikácii a dorozumievaní, ktoré sú následkom ochorenia či postihnutia sťažené,obmedzené alebo nemožné.1 450,00
21Univerzitná nemocnica Bratislava – Klinika infektológie a geografickej medicínyBratislavaBratislavský  krajZvýšenie dostupnosti aktuálnych informácii o diagnostickom a terapeutickom postupe pre lekárov infekčnej kliniky.759,00
22OTOFON, s. r. o.KošiceKošický krajAmbulantný záchyt a diagnostika sluchových porúch malých detí a detí predškolského veku.15 000,00
23JAL sroBratislavaBratislavský  krajVčasné diagnostikovanie komplikácií u rizikových diabetikov a vyhodnotenie nákladovej efektivity. Do projektu budú zapojené dve hlavné centrá (renomované ambulancie Bratislava, Trnava) a tri satelitné centrá.20 000,00
24MINERAL-SLOVAKIA s.r.o.PrešovPrešovský krajProjekt je zameraný na výmenu postelí a matracov v našej nemocnici špecializovanej na FBLR s cieľom zvýšiť komfort pacienta pri hospitalizácii v našom zariadení a predchádzať tak zhoršeniu pohybových problémov v dôsledku užívania starých,nevyhovujúcich postelí a matracov počas hospitalizácie.10 000,00
25Palas-Eye s.r.o. Očná ambulancia (Centrum neurooftalmológie)BratislavaBratislavský  krajZlepšiť čitateľskú schopnosť (čítanie s porozumením)  u zdravých aj postihnutých detí s agrafiou, dyslexiou, dysgrafiou a poruchou farbocitu a tým zlepšiť zaradenie do spoločnosti.5 000,00
SPOLU299 209,00 EUR