Po opustení detského domova začína nový život – deti naň treba pripraviť

„Deti, keď vyjdú z detského domova, začína im nový život, preto je dôležité rozvoj sociálno-finančej graotnosti podchytiť už od mala.“

—Filip, Detský domov Mauricius Kremnica

To sa snaží zmeniť projekt Život mladých pod kontrolou, ktorý Nadácia pre deti Slovenska realizuje v partnerstve a s finančnou podporou Johnson Controls International. V krátkom videu hovoria pracovníci detských domovov zapojených do projektu o potrebách detí a mladých ľudí z detských domovov v oblasti zvyšovania sociálno-finančnej gramotnosti a o prínosoch tohto projektu.

Projekt Život mladých pod kontrolou realizujeme v partnerstve a s finančnou podporou Johnson Controls International.