Prihlás sa do 3. ročníka SPOJME HLAVY a staň sa komunitným lídrom a líderkou vo svojom meste

Máš 15-25 rokov a chceš zlepšiť svoje okolie? Máš nápad, no nevieš ako na to? Tak spojme hlavy! Prihlás sa do 10. júla 2022 do nášho programu Spojme hlavy a staň sa súčasťou zmeny v tvojom meste, obci či dedine. Čakajú ťa školenia, podpora mentorov, výmena skúseností s inými aktívnymi ľuďmi, ale aj finančná podpora 500 eur na tvoj projekt.

Kedy, kde a ako spojíme hlavy?

PRIHLÁS SA TU, buď sám/sama alebo vo dvojici.

Všetky náklady na účasť v projekte, vrátane cestovného, ubytovania a stravy ti plne hradíme my. Okrem toho ti ponúkame komplexný vzdelávací program na celý školský rok 2022/2023, ktorý pozostáva z:

 • 3 školení (termíny budú v septembri a v novembri 2022 a v januári 2023)
 • 1 letnej školy (júl 2023)
 • podpory mentorov z celého Slovenska a rôznych zameraní
 • finančnej podpory 500 eur pre vlastný absolventský projekt
 • siete podobne aktívnych mladých ľudí z celého Slovenska

Konečný termín na zaslanie prihlášok je 10. júla 2022. Následne komisia pozostávajúca zo zástupcov nadácie a budúcich mentorov vyberie zo záujemcov 26 mladých ľudí – nových účastníkov 3. ročníka programu Spojme hlavy. Možno budeš medzi nimi aj ty.

O zaradení do programu ťa budeme informovať ešte v júli 2022. Pri výbere budeme zohľadňovať geografické pokrytie celého Slovenska, zastúpenie mladých ľudí tak z miest ako aj z obcí, a rovnosť šancí všetkých mladých ľudí (bez ohľadu na znevýhodnenia, ktoré ti do života vstúpili).

 • Vieš, ako skončil vôbec prvý ročník programu Spojme hlavy? Aké témy projektov v ročníku dominovali a kto zohnal na svoj projekt päť tisíc eur? Prečítaj si text a pozri si aj videá TU.

Cieľom Spojme hlavy je…

…podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a chcú ho zlepšovať a realizovať v ňom svoje nápady, ktoré majú pozitívny vplyv na miestnu komunitu, obyvateľov obce, mesta alebo na životné prostredie.

Obsah školiacich aktivít (čo sa spolu za rok naučíme?)

 • rozvoj tvojho líderského potenciálu a životných zručností
 • porozumenie fungovaniu samosprávy a rozhodovacích procesov v nej
 • práca s komunitou a zapájanie ľudí do spolupráce
 • tvorba a realizácia komunitných aktivít a projektov
 • príklady dobrej praxe komunitných aktivít z celého Slovenska

„Chceme, aby si po skončení programu Spojme hlavy poznal/a nové spôsoby uvažovania a riešenia problémov.“

Kto budú tvoji lektori/ lektorky a mentori/mentorky

Lektormi programu sú dlhoroční spolupracovníci našej Nadácie pre deti Slovenska – Aneta Chlebničanová a Slávo Pačuta. Medzi jednotlivými školeniami v septembri, novembri a januári budeš ty a ostatní účastníci Spojme hlavy pracovať na konkrétnych zadaniach od lektorov, ktoré súvisia s obsahom jednotlivých školení.

Prostredníctvom týchto školení pomôžeme tebe aj ostatným lepšie spoznať miestnu komunitu a jej potreby. Sú tiež základom pre vlastné absolventské projekty mladých komunitných lídrov – to si ty. Nimi budete riešiť konkrétnu situáciu „u vás doma“ a zapájať do ich realizácie aj členov komunity.

 • Ak ťa zaujíma, ako také školenia s nami vyzerajú, prečítaj si tento krátky text z prvého školenia 2. ročníka programu Spojme hlavy TU.

Tebe a ostatným účastníkom programu sa budú pravidelne a vždy, keď to budeš potrebovať, venovať mentori. Sú to skúsení občianski aktivisti z celého Slovenska – niektorí roky pracujú s deťmi a mládežou, iní sa venujú rozvoju kultúry či športu, alebo dokonca budovaniu verejných priestorov priateľských k deťom a mladým ľuďom. Konzultovať svoje nápady, aktivity a projekty tak budeš môcť s niekým, komu je blízky región, z ktorého pochádzaš, ale aj s niekým, kto sa prakticky venuje oblasti tvojich záujmov. 

Toto je len ukážka kapacít, aké medzi našimi mentormi nájdeš:

Ivan Siláči

Ako dobrovoľník a aktivista začal v Lučenci, odkiaľ pochádza, pôsobiť v roku 2011. Inšpiráciou mu boli všetci tí, ktorí verili, že zostať na Slovensku a v regióne, z ktorého človek pochádza, sa oplatí. Túžil aktívne meniť a pretvárať veci okolo seba. Ako architekt sa dnes venuje tvorbe verejných priestorov, odhaľovaniu pamäti miest a zapájania komunít, vrátane detí a mladých ľudí, do plánovacích procesov. Je konzultantom strategických plánov a metodík, ale aj poslancom Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Okre toho vedie občianske združenie YOUNG FOLKS LC.

Janka Pavlíková

Je absolventkou odboru Ekológia lesa, jej doménou je rozmanitosť. Venuje sa ochrane prírody, krajiny a životného prostredia. Zachraňovala stromy v meste pred výrubmi aj chránené živočíchy v blízkosti ľudí. Venovala sa ochrane riek pred výstavbou malých vodných elektrární a iných stavieb v rozpore so záujmami prírody. Vyzná sa v procesoch povoľovania všelijakých stavieb a činností s vplyvom na životné prostredie. Tiež vie poradiť pri plánovaní verejných priestranstiev alebo pri pripomienkovaní územných plánov a ovplyvňovaní toho, ako bude vyzerať mesto či dedina. Je aktívna cyklistka a vehementne tento typ dopravy propaguje. Okrem toho sprevádza turistov po Slovensku, stará sa o jedno dieťa a štyroch psov. 

Dávid Lupták

Na šport a projekty s ním spojené je v našom tíme odborníkom Dávid. Spoluorganizuje medzinárodné stretnutie parkouristov v Banskej Bystrici s názvom Parkour Meeting Banská Bystrica, s ktorým sa niekoľkokrát úspešne zapojil do grantových výziev O2 Think Big či YouthBank MaGNeT Komunitnej nadácie Zdravé mesto. Ako lektor už pomáhal s projektom O2 Think Big School – s mladými vymýšľal nové nápady. Sám je zanietený dobrovoľník, no v práci s dobrovoľníkmi sa angažuje prevažne na bežeckých podujatiach v regióne Banská Bystrica a okolie.

S otázkami o programe sa obráť na:

projektová manažérka Spojme hlavy
Andrea Geregová
andrea@nds.sk
+421 949 454 493

Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt finančne podporila aj Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.