RCPU: Oblasť rozvoja životných zručností je súčasťou sociálnej klímy a zmysluplného vzdelávania. Budeme sa im venovať na workshope

Lucia Skokanová, lektorka a mentorka nášho RCPU pre okresy Banská Bystrica a Brezno, bude viesť začiatkom marca workshop o rozvoji životných zručností detí v školách. Opýtali sme sa jej, čo si pod životnými zručnosťami môžeme predstaviť a čo si pre účastníkov a účastníčky workshopu pripravila.

Čo si môžeme predstaviť pod pojmom životné zručnosti? Prečo by sme im mali v školách venovať osobitný priestor?

Životné zručnosti sú schopnosti, ktoré prispievajú k tomu, aby mohol človek viesť šťastný, naplnený a zaujímavý život, aby vedel vytvárať a udržiavať dobré vzťahy a rozvíjať sám seba. Prispievajú k tomu, aby deti boli nielen múdrymi, ale aj dobrými ľuďmi. Keď ich rozvoj v škole podporujeme, podporujeme vlastne také správanie a konanie u detí, ktoré pomáha zvyšovať ich školskú úspešnosť, ale aj skvalitniť ich život mimo školy. 

Akú úlohu dnes zohráva, alebo by mala zohrávať, škola v nadobúdaní životných zručností u detí? 

Oblasť rozvoja životných zručností je súčasťou sociálnej klímy a zmysluplného kurikula výchovy a vzdelávania. V spoločnosti sa deje veľa zmien, ktoré spolu súvisia. Vznikajú nové nároky na deti, ktoré v tejto spoločnosti vyrastajú.  Práve učitelia, učiteľky a pracovníci s deťmi a mladými ľuďmi sa musia vedieť adaptovať na túto situáciu. Potrebujú vedieť, ako reagovať na nové, často záťažové situácie tak, aby sa s nimi deti a mladí ľudia vedeli kompetentne vysporiadať a pozitívne ich zvládnuť, aby vstupovali na trh práce pripravení a schopní viesť kvalitný a zmysluplný súkromný, pracovný či verejný život.

Čo budete robiť na marcovom workshope venovanému rozvoju životných zručností?

Celý workshop je pripravený veľmi prakticky a každú jednu aktivitu, ktorú budeme na workshope robiť, potom môžu učitelia a učiteľky použiť aj vo svojich triedach a školách.

PODROBNOSTI O WORKSHOPE:

štvetok 7.3.2024: Rozvoj životných zručností (workshop)

  • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
  • čas: 14:00 – 16:30
  • lektorky: Lucia Skokanová, Ingrid Horváthová
  • PRIHLÁŠKA na workshop

Kto je Lucia Skokanová?

Študovala na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Už sedem rokov pracuje v Nadácii pre deti Slovenska, kde sa venuje téme vytvárania bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a v komunitách. Posledné dva roky tu vedie projekt na rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií detí a mladých ľudí vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. Aj vďaka tomuto projektu sú teraz po celom Slovensku desiatky vyškolených pedagogických pracovníkov v oblasti životných zručností detí a mladých ľudí.

Lucia absolvovala niekoľko zaujímavých kurzov, napríklad Manažér a líder ako kouč, Koučovanie s deťmi a dospievajúcimi a Brief Coach Training I. (PURE) akreditovaný ICF. Má však za sebou aj tréning facilitácie a riešenia konfliktov, ale i ďalšie vzdelávania zamerané na zlepšenie a scitlivovanie komunikácie medzi ľuďmi.