RCPU: Aby mohla byť spätná väzba darom pre druhých ľudí, potrebujeme rozvíjať svoje komunikačné zručnosti

Andrejka Podhorská, lektorka a mentorka nášho RCPU pre okresy Banská Bystrica a Brezno, si pre miestnych učiteľov a učiteľky pripravila začiatkom februára v našom centre zaujímavý workshop. Jeho nosnou témou je spätná väzba. Opýtali sme sa jej, čo si pre účastníkov a účastníčky workshopu spolu so svojím kolegom – lektorom Erikom Tomáschom pripravili.

Prečo sa potrebujeme rozprávať o spätnej väzbe?

Podhorská: Každý človek potrebuje spätnú väzbu, aby dokázal reflektovať svoje správanie. Pokiaľ dávame spätnú väzbu neohrozujúco a nezraňujúco – bezpečne, môžeme docieliť nejaké zmeny v správaní, konaní. Vtedy ten, kto spätnú väzbu dostáva, môže s ňou aj pracovať, môže vďaka nej rásť, je pre neho darom. Aby sme však dokázali dávať druhým ľuďom spätnú väzbu pravdivo a neohrozene, potrebujeme rozvíjať svoje komunikačné zručnosti.

Ako by spätná väzba nemala vyzerať?

Podhorská: Nie je správne, ak hodnotíme človeka a nie jeho konanie. Konkrétny príklad takej spätnej väzby znie napríklad takto – ty si taký/á. Bezpečná a nezraňujúca štruktúra by však mohla znieť – V tejto konkrétnej situácii si sa zachoval/a takto. Často je totiž dôležitejšia forma než obsah. Ak je aj obsah dobrý, ale forma nevhodná, zraňujúca, nemôžeme očakávať vzájomné porozumenie ani sebareflexiu.

Môžeme za spätnú väzbu považovať aj ospravedlnenie sa, napríklad žiakovi alebo žiačke?

Podhorská: To by som skôr nazvala sebareflexiou. Tá nastáva napríklad vtedy, keď od iných ľudí dostaneme spätnú väzbu tým správnym nezraňujúcim spôsobom. Výsledkom našej reflexie na základe spätnej väzby potom môže byť napríklad spomínané ospravedlnenie.

Čo budete teda robiť na februárovom workshope o spätnej väzbe?

Podhorská: Chcem zdôrazniť, že workshop bude o dávaní spätnej väzby človeka človeku na rôznych úrovniach vzťahov, pre ktorých by mala byť darom. To znamená, že by sme ju radi dostávali, pretože je pre nás vzácna a niekam nás posúva. Tento workshop nám môže pomôcť aj v osobnom raste a rozvoji komunikačných zručností. Budeme si skúšať jej nácvik prakticky cez rôzne situačné rolové hry, napríklad vo vzťahu učiteľ-učiteľ, učiteľ-rodič. Práve vzťahy týchto dvojíc bývajú emočne veľmi nabité a obe skupiny sa vo vzťahu k tej druhej cítia ohrozene. Aj spätná väzba má svoje pravidlá a štruktúru, budeme sa to spolu učiť.

Workshop nebudeš viesť sama, ale s Erikom Tomáschom. Kto to je?

Podhorská: Erik pracuje v organizácii Teach for Slovakia, kde sa venuje téme transformujúcich škôl. Je supervízorom nášho RCPU a mojím mentorom. Ja sama som bola účastníčkou jeho viacerých vzdelávaní/workshopov a vždy som odchádzala obohatená. Aj na tomto workshope budem jeho sekundárnou lektorkou, Erik bude naopak hlavným lektorom.

PODROBNOSTI O WORKSHOPE:

štvrtok 8.2.2024: Spätná väzba (Ako komunikovať jasne, objektívne a efektívne)

  • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
  • čas: 14:00 – 17:00
  • lektori: Erik Tomásch (Teach for Slovakia), Andrea Podhorská

Kto je Andrea Podhorská?

Je vyštudovaná učiteľka 1. stupňa a učiteľka slovenského jazyka a literatúry s kvalifikáciou pre 2. stupeň. Momentálne učí na základnej škole Narnia v Banskej Bystrici, kde je zodpovedná za celkovú koncepciu vyučovania pre druhostupniarov. Má doktorát z pedagogiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zameriavala sa pri ňom na kvalitu vzdelávania a skúsenosti s konštruktivistickým prístupom vo vyučovaní. Je tiež absolventkou desaťmesačného individuálneho rozvojového programu učiteľa (IRPU). Počas svojej 17-ročnej praxe absolvovala sériu niekoľkých vzdelávaní zameraných na kvalitu vzdelávania, strategické riadenie organizácie a vedenie ľudí. Ide napríklad o tieto vzdelávania: Akadémia riaditeľov, Koučing a mentoring v školskom prostredí a zúčastnila sa aj rôznych iných workshopov, ktoré organizuje Komenského inštitút.