S prípadmi, keď rodiny prepadnú cez sociálny a vzdelávací systém, sa stretávame často, hovoria poradkyne z Inklulinky

Rodičom detí so zdravotným znevýhodnením poskytujú nenahraditeľnú podporu vo forme laického poradenstva. Zuzana Suchová a Monika Fričová sú členkami Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Obe sa dlhodobo angažujú v problematike vymožiteľnosti práva rodičov, ale aj samotných detí so zdravotným znevýhodnením. Vychádzajú pritom z osobnej skúsenosti. Zuzana vedie od roku 2020 linku laickej podpory pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a špecifickými potrebami s názvom Inklulinka, Monika je zas koordinátorkou vzdelávania týchto laických poradcov. Už ich je 27! 

V rozhovore so Zuzanou a Monikou sa dozviete:

  • čo všetko sa v rámci laického poradenstva pre rodičov s deťmi so zdravotným znevýhodnením podarilo zrealizovať
  • kto sú laickí poradcovia a ako sa nimi mohli stať
  • čo je Inklulinka, ako a kedy funguje
  • aké problémy trápia rodičov detí so zdravotným znevýhodnením najčastejšie
  • čo je platforma #zvladnemetodoma

Od vzniku projektu Inklulinka ubehli už takmer dva roky. Čo všetko sa vám v rámci neho a podpory rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podarilo rozbehnúť?

Zuzana: V apríli 2020, na začiatku pandémie na Slovensku, sme v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spustili projekt Inklulinka, ktorý spočiatku fungoval ako online poradňa pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením. O pol roka neskôr začala Inklulinka fungovať aj ako telefonická linka.

S rokom 2021 sa skončila priama finančná podpora projektu zo strany Nadácie pre deti Slovenska. Je už projekt samostatný? Ako je financovaný dnes?

Zuzana: Aktuálne čerpáme finančné zdroje z rezervy Platformy rodín, ktoré nám pokryjú  financovanie Inklulinky na tri mesiace. Na ďalšiu činnosť Inklulinky máme podané tri projekty, ktoré by umožnili fungovanie Inklulinky aj po apríli 2022. Veríme, že ľudia, ktorí budú o podpore rozhodovať, si uvedomia, že Inklulinka je významnou formou podpory pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením.

Zrejme najväčším úspechom projektu je sieť laických poradcov, ktorí pomáhajú v rámci Inklulinky rodičom detí so zdravotným znevýhodnením či špecifickými potrebami. Kto sú vlastne laickí poradcovia?

Monika: Áno, sme radi, že sme uviedli do života a koordinujeme celoslovenskú sieť laických poradcov z rôznych regiónov Slovenska. V marci ich už bude 27. Laickí poradcovia sú tu pre tých rodičov, ktorí potrebujú pomoc a chcú radu od niekoho, kto si obdobnými situáciami už prešiel a dokáže ich správne nasmerovať. Tiež sú to rodičia zdravotne znevýhodnených detí, majú cenné skúsenosti a vedomosti, o ktoré sa s rodičmi v núdzi radi podelia. Dodržiavajú etický kódex a absolvovali 120 hodín vzdelávania s odborníkmi, aby ich poradenstvo bolo bezpečné a aby naozaj pomohlo. V prípade potreby tiež laickí poradcovia odkážu rodičov na odborníkov.

Ako to ich vzdelávanie vyzeralo, než boli pripravení pomáhať?

Monika: Vzdelávanie sme robili zážitkovým spôsobom, rozdelené bolo do šiestich modulov po 20 hodín. Poradcovia si v ňom rozširujú obzory v tom, čo laické poradenstvo je, ako ho robiť čo najlepšie a bezpečne, ale dozvedia sa niečo aj o základných právach detí so zdravotným znevýhodnením. Prednášajú v ňom lektori ako zakladateľ občianskeho združenia Návrat Marek Roháček, špeciálna pedagogička Renáta Matejová, psychologička Soňa Holúbková, koučka Natália Kušnieriková, poradkyňa včasnej intervencie Miroslava Ďurajková, psychologička Andrea Ladecká či odborníci na práva detí so zdravotným znevýhodnením Ľudmila Belinová, Zuzana Suchová a Katarína Fedorová. Počas vzdelávania majú poradcovia priestor aj na sebareflexiu, všetky témy sú prepojené s praxou. Ako príklad môžeme uviesť modul o rodine, keď s budúcimi laickými poradcami zdieľal svoju osobnú skúsenosť úspešný mladý muž so zdravotným znevýhodnením a oni sa potom zaoberali konkrétnymi situáciami, s ktorými sa také rodiny, ako je tá jeho, stretávajú. 

_________________________________________________________________________

Celý rozhovor so Zuzanou a Monikou nájdete na našom portáli k projektom inkluzívneho vzdelávania ktochyba.sk