SPOJME HLAVY: Šimon a Karol prerobili nevyužívaný priestor v škole na učebňu 3D technológií. Pripravili aj metodické materiály

Karol Končok a Šimon Gajdoš sú dvaja úspešní absolventi 3. ročníka nášho vzdelávacieho programu Spojme hlavy. Na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici premenili v rámci svojho komunitného projektu nevyužívanú miestnosť na učebňu informatiky s 3D tlačiarňami. K nim dokonca pre svojich pedagógov a pedagogičky pripravili aj metodické materiály. Ako funguje 3D tlač nám nakoniec ukázali aj na júnovom podujatí FEST Spojme hlavy. Vyrobili postavičku Avengera, vlka aj prívesky na kľúče. Opýtali sme sa ich, prečo je pre nich technológia 3D tlače taká zaujímavá, čím môže obohatiť vyučovanie a čo ich na nej vlastne tak zaujíma.

Šimon Gajdoš (na fotografii vľavo) pochádza zo Zvolena a v septembri 2023 nastúpi do 3. ročníka na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Karol (na fotografii vpravo) zas pochádza z Bratislavy, no takmer celý svoj doterajší život prežil v Banskej Bystrici. Chalani sa zoznámili práve na gymnáziu, kde spolu donedávna študovali. Karol sa po rokoch vráti naspäť do Bratislavy, začne totiž študovať na medzinárodnej Cambridge International School.

Podľa čoho ste sa rozhodovali, do akého typu projektu sa v rámci svojej účasti v programe Spojme hlavy pustíte? Bola pre vás 3D tlač jasná voľba? 

Šimon: 3D tlač je pre nás téma, ktorá nás oslovila, už keď sme sa s ňou stretli prvýkrát na základnej škole. Je to taktiež odbor informatiky, ktorý by sme chceli ďalej študovať na vysokej škole. Keďže je nám táto téma tak blízka, bola pre nás jednoznačnou voľbou. Ďalší faktor, ktorý ovplyvnil náš výber témy projektu, bola neprítomnosť tejto technológie na našej škole a vo vyučovaní. Sme toho názoru, že 3D tlač je technológia, ktorá otvára možnosti pre rozvoj kreativity, umožňuje tvorbu prototypov pre akýkoľvek domáci technický projekt a bude sa viac a viac integrovať do nášho bežného života.

Bolo vidieť, aký máte s učiteľom, ktorý vám s projektom pomáhal, príjemný až priateľský vzťah. To nemá každý. Mal nejaký vplyv na to, ako ste si 3D tlač obľúbili?

Šimon: Pán učiteľ Dávid Kaňuk bol veľkou súčasťou nášho projektu. Bez neho by sme projekt nevedeli v takom rozsahu zrealizovať. 3D tlač bola naša „srdcovka“ už pred príchodom na strednú školu, ale pán učiteľ nám pootvoril obrovské dvere do tohto sveta technológií. Za to sme mu veľmi vďační. Pre nás je veľkým učiteľským vzorom a želám si, aby na školách učilo viac takých ľudí, ako je pán Kaňuk.

Pre niektorých z nás je táto technológia stále jedna veľká neznáma. Čím je pre vás taká zaujímavá a ako vôbec funguje? 

Šimon: 3D tlač nie je mainstreamovými médiami veľmi popularizovaná technológia, človek musí veľa pátrať, aby informácie o tejto téme našiel. Väčšina ľudí, ktorá nemá s 3D tlačou minimálne alebo žiadne skúsenosti, má predstavu, že je to len módny výstrelok na tlač figúrok a iných hračiek, lenže 3D tlač je už dlhšiu dobu súčasťou priemyslu, či už automobilového alebo strojárskeho, na výrobu komplikovaných súčiastok z kovu. Na jednoduché vysvetlenie 3D tlače sa dá napísať celá kniha, ale na jednoduché priblíženie stačí laikovi poznať tri základné druhy 3D tlače. FDM je technológia, s ktorom sa pri pojme 3D tlač stretávame najčastejšie. Využíva sa na domáce použitie a ide o tlač z pevného plastu, ktorý je pri tlači tavený a nanášaný vo vrstvách, čím vytvára model. SLA technológia zas využíva na tlač tekutinu, ktorá pri vystavení UV žiareniu tuhne, čím vytvára produkt. SLS je už spomínaná priemyselná technológia, pri ktorej prístroj taví kovový prášok vo vrstvách a tak vytvára model.

Šimon, Karol a 3D tlač boli súčasťou programu nášho podujatia FEST Spojme hlavy vo štvrtok 22. júna v Banskej Bystrici v Záhrade, v Centre nezávislej kultúry. O festivale pre mládež sa viac dozviete TU.

Aký môže mať, respektíve už má, 3D tlač prínos na výchovno-vzdelávací proces v školách?

Karol: 3D tlač sa v kontexte vzdelávania môže stať nástrojom, ktorý efektívne vizualizuje abstraktné a zložité koncepty. Vytváraním fyzických modelov umožňuje študentom a študentkám lepšie pochopiť koncepty, ktoré by inak mohli pôsobiť nezrozumiteľne. Tento prístup zvyšuje zmysluplnosť učenia v rôznych predmetoch, napríklad v chémii či matematike, tým, že ich približuje prostredníctvom konkrétneho a hmatateľného materiálu. Môžu si vytlačiť napríklad štruktúru ľudskej DNA, molekuly či časti ľudského tela.

Čo všetko sa vám teda v rámci vášho projektu podarilo zrealizovať?

Šimon: Na Gymnáziu Andreja Sládkoviča sa nám podarilo vytvoriť učebňu, ktorá slúži na vyučovanie 3D technológií. S pomocou školy sme prerobili nevyužívanú učebňu, zariadili ju a vybavili ju potrebným vybavením – počítačmi a príslušenstvom k nim. Zabezpečili sme aj úplné káblové pokrytie sieťou. Z finančnej podpory v rámci programu Spojme hlavy sme zakúpili jednu špičkovú FDM tlačiareň, jednu SLA tlačiareň a potrebné príslušenstvo k nim. Chceli sme, aby mali žiaci a žiačky prístup k rôznym technológiám 3D tlače. Teraz ich môžu využívať všetci tí, ktorí o to majú záujem, na vyučovaní aj mimo neho.

Ak sa nemýlim, vytvorili ste v rámci používania 3D tlače aj metodické materiály pre učiteľov a učiteľky. Kto vám s tým pomáhal a čo v nich nájdu?

Karol: S metodickými listami nám veľmi pomohol náš už spomínaný učiteľ Dávid Kaňuk. Pomohol nám vybrať potrebné oblasti, ktoré by sme mali v rámci témy 3D tlače metodicky spracovať a taktiež potom urobil potrebnú korekciu materiálov. V nich sa učitelia a učiteľky môžu dočítať niečo o obsluhe tlačiarní, riešení variabilných problémov a nájdu tam aj osnovy s praktickými úlohami na vyučovanie.

My sme sa stretli aj na prednáške o využití umelej inteligencie vo vyučovacom procese, k technológiám teda máte blízko všeobecne. Niektorí odborníci hovoria, že do škôl nepatria a oberajú nás o prácu s rukami, o možnosť zašpiniť sa, že nimi môžeme podvádzať a klamať, zneužiť ich. Čo si o tom myslíte vy?

Karol: Integrácia umelej inteligencie do vzdelávacieho procesu prináša významné výhody. Personalizuje vzdelávanie, zlepšuje kritické myslenie a poskytuje rýchlu spätnú väzbu. Týmto spôsobom sa pripravujeme na digitálnu budúcnosť a rozvíjame potrebné zručnosti pre moderný svet.  

Muž na fotografii vľavo v zelenom tričku a so zdvihnutou rukou je Šimonov a Karolov učiteľ Dávid Kaňuk, ktorý im s projektom tak pomáhal a otvoril im dvere do sveta technológie 3D tlače.

Galéria fotografií z nevyužitej učebne, ktorej Šimon s Karolom vdýchli nový život a využitie:

Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt finančne podporila aj Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

acf slovakia