SPOJME HLAVY: Ukázali sme mladým lídrom, že samospráva môže byť dôležitým partnerom ich dobrých nápadov

Opraviť drevenicu a nainštalovať v nej svetlo vo Vydrovskej doline, vybudovať dielňu na manuálne aktivity pre deti. Ochrániť deti pred kyberšikanou, zriadiť pre mládež študovňu s knižnicou, či skrinku plnú potrieb na maľovanie pre tých, ktorí na to nemajú financie. To sú ďalšie odvážne projektové zámery mladých komunitných lídrov z 3. ročníka nášho programu Spojme hlavy. Máme za sebou druhé spoločné vzdelávanie, tentokrát v Bratislave. Tu je pár spomienok na to, čo sme tam zažili.

Komunity a samospráva

Od piatka 25. do nedele 27. novembra sme sa v Bratislave počas vzdelávacích blokov venovali najmä tomu, ako fungujú komunity a samospráva. Tá sa pre niektorých z účastníkov určite stane pri tvorbe projektov partnerom, je preto dôležité, aby s ňou vedeli efektívne komunikovať. No a po prvom školení v Banskej Bystrici už vieme, že keď robíme komunitné projekty, nemôžeme komunitu z rozhodovania o tom, ako má projekt nakoniec vyzerať, vynechať. Aj preto sme jednotlivé vzdelávacie bloky rozdelili na tieto témy:

  • výsledky mapovania potrieb v komunite
  • základné funkcie komunity, samosprávy a kompetencie ich zástupcov
  • spôsoby efektívnych komunikačných stratégií v jednaní s komunitou a samosprávou
  • efektívne nástroje reagovania na potreby ľudí v komunite
  • príklady úspešne realizovaných projektov na Slovensku a v zahraničí
Živá debata a nedeľná psia návšteva našich mladých komunitných lídrov. Zdroj fotografie: Archív Nadácie pre deti Slovenska

Na návšteve na Magistráte v Bratislave

Stretli sme sa aj s Jakubom Hrubým, ktorý pracuje pre Hlavné mesto SR Bratislava na oddelení Inovácie mesta Bratislava. Jakub nám porozprával o tom, ako v tíme pracujú na tom, ako napríklad prostredníctvom digitálnych služieb a technológií zlepšiť už poskytované služby mesta pre obyvateľov, ale aj o tom, ako sa práve zapojením obyvateľov, napríklad prostredníctvom testovania nápadov a prototypov priamo v teréne, snažia vytvárať nové služby pre zjednodušenie a skvalitnenie života v Bratislave. Zdôraznil, že je pre nich kľúčové získavanie spätnej väzby od všetkých ľudí zapojených do testovaní či implementácie projektov.  

Jakub nám predstavil dva projekty, na ktorých dlhodobo pracujú. Ide o komunitné záhrady a responzívne mapy z mestských dát. Zatiaľ čo záhradkárčenie slúži ako nástroj na prepájanie susedov a tvorbu otvoreného, bezpečného inkluzívneho priestoru, tvorba prehľadných intuitívnych máp z dát mesta prispieva k zefektívneniu funkčnosti mesta a jeho služieb. Ide napríklad o mapy mestskej výsadby, starostlivosti o zeleň, bežecké trasy či parkovaciu politiku. Nebratislavčanov zaujalo aj to, že hlavné mesto má webovú stránku pre online nákup lístkov na letné kúpaliská, vďaka čomu sa návštevníci vyhnú dlhému čakaniu v radoch na lístky, ale aj pripravovaná dopravná aplikácia mesta, ktorá bude zahŕňať všetky druhy dopravy a zjednoduší tak plánovanie trás pre obyvateľov Bratislavy.

Na návšteve u Jakuba Hrubého na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy. Zdroj fotografie: Archív Nadácie pre deti Slovenska

Na návšteve na Peknej ceste

Okrem toho sme sa šli pozrieť na komunitné centrum Stará jedáleň v bratislavskej Rači. Tam nám jedna jeho členka, Anna Karako, porozprávala celý príbeh vzniku tohto dnes úspešného komunitného centra, ktoré vzniklo na pôde pôvodne chátrajúcej starej školskej jedálne. Susedia zo sídliska na Peknej premenili za tri roky ruinu, ktorej zo strechy rástli stromy, na multifunkčnú sálu, nízkoprahový klub pre mládež, komunitnú kuchyňu a priestory na konanie menších akcií. A to všetko zadarmo, bez nároku na honorár a vo voľnom čase, väčšinou neskoro večer. O tom, že to má zmysel, presvedčili nielen sponzorov a darcov, ale aj samosprávu, ktorá im budovu prenajala. Niekoľko rokov im tak nehrozí, že by o správu tejto budovy prišli. Dnes tam organizujú susedské raňajky, ktorých sa pravidelne zúčastňujú aj seniori, campy pre deti z Ukrajiny, tanečné kurzy, diskusie aj výstavy, swapy oblečenia aj trhy s lokálnymi výrobkami, premietajú filmy a hrajú divadielka.

Návšteva Starej jedálne v bratislavskej Rači. Zdroj fotografie: Archív Nadácie pre deti Slovenska

Nahliadli sme aj do mládežníckeho centra organizácie Mládež ulice, ktorá sídli v rovnakej budove ako Stará jedáleň. Prácu tejto organizácie, ale aj zmysel tohto centra, nám predstavila Karin Andrášiková, terénna sociálna pracovníčka a zároveň jedna z mentoriek mladých lídrov zapojených do nášho programu Spojme hlavy. Karin, ale aj jej kolegovia, sa zameriavajú najmä na terénnu sociálnu prácu s deťmi a s mládežou z okolitých sídlisk v Rači, pracujú však aj v rodinách. Miestne mládežnícke centrum, ktoré vzniklo spolu so Starou jedálňou, je bezpečným miestom pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí potrebujú priestor, kde môžu tráviť čas so svojimi kamarátmi, alebo pokojne aj sami. Je tu množstvo spoločenských hier, videohry aj stolný futbal, knihy, pomôcky na kreatívnu tvorbu, maľovanie či kreslenie. Toto centrum im však ponúka aj bezpečný priestor na riešenie náročných životných období, ktorými práve prechádzajú. Tými ich sprevádzajú práve sociálni pracovníci a psychológovia ako Karin a jej kolegovia. A vyzerá to tak, že im tam z mladých ľudí vyrastá silná komunita.

Naši mladí lídri, lektori aj mentori sa hneď chopili šance zahrať si stolný futbal v mládežníckom centre. Zdroj fotografie: Archív Nadácie pre deti Slovenska

Po veľmi intenzívnom víkende v Bratislave, po ktorom určite mali nad čím premýšľať, sa s mladými komunitnými lídrami stretneme na vzdelávacom víkende opäť koncom januára, tentokrát pôjdeme do Trenčína. Projektové zámery sa už finalizujú, o chvíľu sa pôjde s prácou do terénu. Držte nám palce.

Spoločná fotografia zo školenia na záver nesmie chýbať! Zdroj fotografie: Marek Mička

Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt finančne podporila aj Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.