SPOJME HLAVY: Mladí ľudia z nášho programu majú jasno v tom, aké zručnosti ako lídri potrebujú

Vytvoriť didaktické pomôcky pomocou technológie 3D tlače, či vdýchnuť starej miestnosti v škole nový život. Revitalizovať táborisko vo Vydrovskej doline a ochrániť staré stromy pred vyklčovaním. Zbierať odpad, vytvoriť záhradu či kvír knižnicu pre mladých ľudí z LGBTI+ komunity. Také sú niektoré projektové zámery mladých komunitných lídrov z 3. ročníka nášho programu Spojme hlavy. Opäť ich je 28 a majú veľké plány. Máme za sebou prvé spoločné vzdelávanie v Banskej Bystrici. A takto nám to išlo.

Iniciatíva, komunikácia, odvaha a zodpovednosť

S dvoma desiatkami mladých komunitných lídrov od 15 do 25 rokov sme sa prvýkrát stretli osobne na vzdelávacom víkende v Banskej Bystrici. Od piatka 23. do nedele 25. septembra sme sa počas vzdelávacích blokov venovali najmä téme líderských zručností. K nim sme sa dostali hneď potom, čo sme sa trochu viac vzájomne spoznali. Napríklad prostredníctvom krátkeho cvičenia o tom, čo do nového kolektívu prinášame, čo v ňom očakávame a potrebujeme. Určili sme si pravidlá spoločného fungovania.  

Spísali sme si, čo v rámci spolupráce v programe Spojme hlavy od seba navzájom očakávame, čo potrebujeme a čo do kolektívu prinášame, ale venovali sme sa aj líderským zručnostiam.

Veľa sme sa rozprávali o tom, aký zmysel má komunitné angažovanie sa, čo nám prináša, ale aj o tom, ako sa stať komunitným lídrom a aké zručnosti na to potrebujeme. Mládež sa v kolektíve zhodla na tom, že najdôležitejšie zručnosti sú iniciatíva/vnútorná motivácia, komunikácia (počúvanie, ale i vyjednávanie), odvaha a zodpovednosť. Svoje tímové zručnosti si mladí lídri overili napríklad pomocou dvoch zaujímavých hier – tvorbou fotokomiksov a sebaurčovaním sa so spätnou väzbou.

Ponorky, bagre aj sanitky

Pri tvorbe štyroch fotokomiksov si v zmiešaných skupinách vyskúšali rozdeľovanie úloh, spoluprácu aj koordináciu. Vo svojich tímoch našli prirodzených lídrov aj implementátorov, inovátorov či zásobovačov, nechýbali ani finalizátori! A bez poriadnych kostýmov to nešlo! Podobne tomu bolo aj pri druhej aktivite. Ide o jednoduchú zážitkovú metódu, v podstate o hru, pri ktorej sa jej účastníci určia za bager (vodca skupiny), ponorku (človek s nadhľadom, analyticky premýšľajúci) či sanitku (človek so sociálnych cítením, schopný skupinu stmeliť). Najskôr si sami určili, podľa vlastného uváženia, či sa cítia ako bager, ponorka alebo sanitka. V druhom kroku im ostatní zo skupiny dali spätnú väzbu, na akej pozícii ich vidia oni. Potom o tom diskutovali, niektorí svoje sebaurčenie aj zmenili, iní si stáli za svojím.

Ukážka z fotokomiksu jednej zo skupín mladých lídrov. Svoj sci-fi komiks pomenovali, príznačne k názvu programu Spojme hlavy, SPOJME MOZGY.

Vďaka našim lektorom Anete Chlebničanovej a Slávovi Pačutovi vládla počas celého školenia vo vzdelávacej miestnosti, v ktorej sme strávili najviac času, príjemná atmosféra. Pri akýchkoľvek náznakoch straty pozornosti či únavy nás zdvihli zo stoličiek a poslali za inými podnetmi. Hrali sme rôzne hry – naháňačkou sme sa prebudili pohybom, logickými hádankami sme zase prekrvili mozog.

Naháňačka s lektorom Slávom Pačutom (v žltom), aby sme ešte chvíľu vládali sústredene pracovať na posilňovaní líderských zručností!

Stretnutie s Rainym

Jednou z hlavých myšlienok prvého vzdelávacieho víkendu bola táto – je dôležité, aby sme pri práci na projekte pre komunitu nezostali sami, bez komunity. Túto myšlienku zdieľal s mladými lídrami aj Jakub Rainy Forgács zo združenia Parkour Meeting Banská Bystrica, ktorého sme v sobotu navštívili priamo na verejnej akcii, kde s dvoma ďalšími parkouristami vystupovali. Parkouristov v Bystrici totiž spojili ešte v roku 2011 „len“ spoločný cieľ a vášeň pre tento šport, ktorý roky zápasil so stereotypmi o vandalizme vo verejných priestoroch. Rainy zostal parkouru verný, so svojimi kamarátmi vybudovali občianske združenie, dodnes organizujú medzinárodné stretnutia parkouristov, trénujú deti a mládež a angažujú sa aj v revitalizácii verejných priestorov, na ktorých vznikajú nielen pre parkouristov nové možnosti byť pohybovo aktívnymi.  

Krátka debata s Jakubom Rainy Forgácsom zo združenia Parkour Meeting Banská Bystrica.

Počas vzdelávacieho víkendu v Banskej Bystrici sme prostredníctvom rôznych aktivít zabrdli aj do tém spolupráce, rešpektujúcej komunikácie, aktívneho počúvania, spätnej väzby či kritiky. Mladí lídri dostali za úlohu zmapovať do najbližšieho novembrového stretnutia v Bratislave potreby komunít, v ktorých chcú svoje projekty realizovať. Spoločne sme si prešli rôzne spôsoby ich mapovania a zberu dát, od pozorovania, dotazníkov a interview až po focusové skupiny. Najbližšie sa s nimi stretneme na vzdelávacom víkende koncom novembra v Bratislave.

Spoločná fotografia z prvého školenia na záver nesmie chýbať!

Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt finančne podporila aj Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.