Študenti na konferencii Global Money Week: „Chceme viac. Chceme zarábať rozumom.“

Ešte pred pandémiou sa uskutočnila v Bratislave študentská konferencia Poznaj svoje peniaze 2019. Študenti stredných škôl vo veku 16-18 rokov sa zišli, aby si vymenili skúsenosti, podebatovali si s odborníkmi zo Slovenskej sporiteľne, neziskových organizácii a zaujímavých startupov a odprezentovali svoje projekty a praktické príklady aplikácie svojich zručností a vedomostí o peniazoch. Program im pomohol napríklad rozvíjať vlastné biznis nápady, naučiť sa zodpovedne nakladať so svojimi financiami či nájsť si brigádu.

Zúčastnených 14 tímov porozprávalo o zaujímavých témach, ako napríklad finančné vzdelávanie detí, osamostatnenie sa od rodičov, fundraising na vlastný projekt v boji s anorexiou či nové ekologické vynálezy. Každý tím poňal projekt inak a keďže nešlo o súťaž, všetci dostali rovnocenný priestor vyjadriť svoje postrehy a pokroky. Atmosféra na konferencii bola veľmi príjemná a priateľská.

Rozprávali sme sa aj so samotnými študentmi, ktorí nám priblížili, ako celý projekt vnímajú.

Alexander Fertáč a Matej Karas z gymnázia Sv. Tomáša Akvinského v Košiciach prišli s ekologickým riešením spotrebných pohárov s názvom Side Tie – namiesto z plastu budú zo špeciálnej želatíny.

Prečo ste sa  rozhodli robiť práve tento projekt?

Matej: Brigádovanie nás nenapĺňa. Veľa ľudí má brigádu, ale málokto si povie, že chce niečo viac. My sme chceli zarábať menej manuálne, viac rozumom.

Alex: Táto téma je nám blízka, pracovali sme s ňou celý rok.

Kedy chcete zrealizovať svoj nápad?

Alex: Máme podpísanú zmluvu, toto leto chceme produkt rozvíjať, určiť výsledné formy. 

Matej: Pracujeme na patente.

V čom vám pomohol program Poznaj svoje peniaze?

Alex: S týmto programom pracujeme na škole už dva roky. Založili sme napríklad školský bufet, kde sme sa naučili základy prevádzkovania. Čo sa týka tejto konferencie, spracovali sme vlastnú tému, ale počuli sme aj plno iných tém a iných názorov, a to nás obohatilo.

Matej:  Keď v rámci programu o podnikaní stále počúvame, viac sa nad tým zamyslíme, a sme viac dravší a skúsenejší. Napríklad keď sme podpisovali zmluvu, dávali sme si pozor na to, čo podpisujeme.

Ďalšou respondentkou bola Magdaléna Nemergutová, taktiež z gymnázia Sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. Položila dôležitú otázku – Ako je potrebné deti učiť  o peniazoch?

O čo ide v tvojom projekte? 

Môj projekt sa zameriava na to, ako budeme vzdelávať svoje deti v oblasti financií.

Prečo si si vybrala práve túto tému?

Myslím si, že v dnešnom svete sa deti čím skôr potrebujú dozvedieť o týchto veciach, mali by mať základy, aby na nič nenaleteli a neskôr vedeli toto vzdelanie rozširovať.

Máš v rámci svojho projektu nejakú víziu do budúcnosti?

Bola som učiť na jednej základnej škole. Zistila som však, že samotné učenie nie je pre mňa, ale rada by som robila konzultantku alebo hovorkyňu pre iné podobné projekty. Učenie je naozaj namáhavé.

Ako ti pomohol program Poznaj svoje peniaze?

Fajn skúsenosť. Dalo nám to základné informácie ohľadom financií, ktoré som nevedela a potrebovala som ich, keď som šla učiť deti.

Ako sa ti páčila  konferencia?

Je to naozaj super skúsenosť, skvelé prostredie, ľudia, ani sme neváhali, keď nám povedali, že sa môžeme zapojiť.

Posledný s kým sme sa rozprávali, je Anna Žampachová, študentka OA Hlohovec. Jej projekt Annine denníky je krátkym filmom o anorexii, v ktorom spracováva svoju osobnú skúsenosť. Celý filmový projekt sama manažuje od námetu, cez vyhľadanie zdrojov, sieťovanie hercov, donorov, mediálnych partnerov až po jeho uvedenie na plátna kín. Aké zázemie stojí za mesiacmi tvrdej práce a náročných rozhodnutí?

Prečo si sa rozhodla o tejto téme hovoriť?

Keď som na tom bola najhoršie, nemohla som nájsť odborníka, ani skupinovú terapiu pre ľudí trpiacich anorexiou. Bolo by super, keby boli informácie o tejto chorobe dostupnejšie a bežnejšie, lebo viem, že je veľa mladých ľudí, čo ňou trpia.

Okrem pripravovaného filmu o anorexii máš aj občianske združenie. Ako vzniklo?

Pred troma rokmi, keď to bolo so mnou zlé, som nemala žiadne koníčky, tak som si povedala, že si nejaký musím nájsť. Napadlo mi, že si budem písať úryvky zo života a spravím z toho scenár. Hovorila som si, že sa musím z toho dostať, aby som pomohla ďalším ľuďom, aby sa o tom hovorilo, a aby ľudia pochopili, že táto choroba je veľmi vážna. Projekt mi doteraz pomáha, pretože vďaka nemu nemám čas sa úzkostlivo pozorovať.

Čomu sa venuje tvoje občianske združenie?

Dobré veci Elky Fulierovej je o.z. pomenované po mojej babke, lebo robila veľa aktivít pre deti. Najprv to boli iba športové aktivity, no teraz organizujeme napríklad stretnutia s rodičmi detí, ktoré trpia anorexiou. Organizujeme aj stretko so samotnými ľuďmi, ktorí trpia touto chorobou. Chcem usporadúvať aj prednášky na túto tému.

Aké plány máš so svojím filmom Annine denníky?

Pošlem ho na český festival Na hlavu o mentálnych poruchách. Chceme obehať čo najviac festivalov a chceme dať film uznať Ministerstvu školstva, aby sa rozposlal do škôl. Taktiež plánujem osobne chodiť po školách a robiť osvetu v tejto oblasti.

Čo ti dala konferencia?

Aj keď nesúťažíme, dáva mi veľmi veľa, ak môžem rozširovať svoje posolstvo, čo i len medzi 15-20 ľudí. Som rada, že som tu mohla byť, a že som zablúdila so svojím nápadom aj do iného odvetvia.

Účastníkom ďakujeme a držíme palce s ich projektmi!

Partnerom programu je Nadácia Slovenskej sporiteľne, Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku a Child & Youth Finance International.

O programe

Program Poznaj svoje peniaze od roku 2001 rozvíja finančnú gramotnosť detí a mladých ľudí vo vzdelávacom systéme v materských, základných a stredných školách. Reaguje na meniace sa podmienky života detí a mladých ľudí a ich životné potreby. Výrazne podporuje rozvoj ich osobnosti, hlavne zodpovedné správanie, etické rozhodovanie a kritické myslenie. Rozvíja schopnosti efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií.

Jeho súčasťou je aj vzdelávanie pedagógov a pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí rozvíjajú finančnú gramotnosť na základných a stredných školách. Počas svojej existencie získal niekoľko ocenení na národnej i medzinárodnej úrovni a od roku 2013 bol zaradený medzi akreditované programy pod názvom Manažment osobných financií. 

Nadácia pre deti Slovenska v tomto programe doteraz spolupracovala s viac ako 1500 školami a do projektu bolo zapojených cca 37 000 detí.