Tlačová správa: Budujú turistické chodníky, pomáhajú kultúre v meste aj komunite v škole. Opäť spájame hlavy s mladými lídrami

Druhý ročník nášho programu Spojme hlavy na podporu mladých komunitných lídrov je takmer na konci. Registrácia do posledného 3. ročníka je už spustená.

Ema je z Bratislavy, no korene má chorvátske. Je v maturitnom ročníku a sústredí sa na informatiku a filozofiu. Na nedostatok umenia a kultúry v mestskej časti Devínska Nová Ves, kde žije, sa rozhodla aktívne zareagovať. Na Námestí Jána Kostru organizuje do 29. mája výstavu s názvom Načo je nám umenie.

Erik pochádza z obce Vysoká nad Kysucou, no politológiu študuje v Bratislave. Sleduje politické dianie doma aj v zahraničí, je členom mládežníckej organizácie Mladí demokrati Slovensko. Doma na Kysuciach sa rozhodol vybudovať náučný chodník s interaktívnymi prvkami pre mládež. Ak sa podarí, tak aj s prístreškom na sedenie.

Ilavčanky Dominika a Zuzka sa rozhodli, že v Gymnáziu v Dubnici nad Váhom, kde študujú, prerobia pre ďalšie generácie študentov školskú klubovňu. Steny sú tam plné grafitov a odkazov absolventov. Volajú ich steny plné histórie. Už majú za sebou swap oblečenia, fundraising aj zháňanie materiálu a nábytku, aby bola klubovňa pre študentov útulným miestom.

To sú len tri z 28 príbehov mladých ľudí z celého Slovenska, z ktorých sa za školský rok 2021/2022 stali mladí komunitní lídri. Ema, Erik, Dominika aj Zuzka sú ešte stále účastníkmi 2. ročníka programu Spojme hlavy. Jeho cieľom je podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a chcú ho zlepšovať tak, aby malo pozitívny vplyv na miestnu komunitu, obyvateľov obce, mesta alebo na životné prostredie.

Do 3. a zároveň posledného ročníka programu Spojme hlavy sa môžu mladí ľudia od 15 do 25 rokov prihlásiť do 10. júla 2022. Prihlásiť sa môžu TU, buď sami alebo vo dvojici. Následne komisia tvorená zo zástupcov Nadácie pre deti Slovenska a mentorov, ktorí budú mladých komunitných lídrov počas roka sprevádzať až k realizácii ich projektov, vyberie zo všetkých záujemcov 26 z nich.

Spojiť hlavy sa oplatí

„Okrem finančnej podpory 500 eur na realizáciu svojho projektu získajú počas jedného roka naši účastníci aj možnosť vzdelávať sa v témach dôležitých pre mladého lídra. Pridelíme im aj mentora, ktorý ich bude počas roka sprevádzať. Podľa našich dlhoročných skúseností má práve takéto prepájanie veľký zmysel a má vplyv na kvalitu projektov. Osobne sa tak uvidíme na troch školeniach a jednej letnej škole, na ktorú sú pozvaní aj účastníci z predchádzajúcich ročníkov,“ hovorí manažérka programu Spojme hlavy Andrea Geregová.

Tri spomínané školenia sú zamerané na rozvoj líderského potenciálu a životných zručností mladých ľudí, porozumenie fungovania samosprávy a rozhodovacích procesov v nej, prácu s komunitou a zapájanie iných ľudí do spolupráce, ale aj tvorbu a realizáciu komunitných aktivít a projektov. Lektormi programu sú dlhoroční spolupracovníci Nadácie pre deti Slovenska – Aneta Chlebničanová a Slávo Pačuta.

Účastníkom programu sa budú pravidelne a vždy, keď to budú potrebovať, venovať mentori. Napríklad Ivan Siláči z YOUNG FOLKS, ochranárka Janka Pavlíková, Dávid Lupták z Parkour Meeting Banská Bystrica či terénna sociálna pracovníčka Karin Andrášiková z OZ Mládež ulice. Sú to skúsení občianski aktivisti z celého Slovenska – niektorí roky pracujú s deťmi a mládežou, iní sa venujú rozvoju kultúry či športu, alebo  budovaniu verejných priestorov priateľských k deťom a mladým ľuďom. Konzultovať svoje nápady, aktivity a projekty tak budú môcť s niekým, komu je blízky región, z ktorého pochádzajú, ale aj s niekým, kto sa prakticky venuje oblasti ich záujmov.

Kde sa už hlavy úspešne spojili

Prvý ročník programu Spojme hlavy na prelome rokov 2020 a 2021 silno poznačila pandémia ochorenia Covid-19, spoznávanie sa aj vzdelávanie preto lektori rovno presunuli do online priestoru. Aj napriek tomu dotiahlo svoje projekty do konca 24 z 25 mladých ľudí z celého Slovenska – 13 chlapcov a 11 dievčat z mesta aj z vidieka. V prvom ročníku dominovali témy projektov z oblastí revitalizácie, podpory komunitných aktivít napríklad na športovisku či v záhrade, ale pracovalo sa aj v online priestore – na tvorbe informačného portálu pre stredoškolákov a s deťmi z rómskej komunity na Bratislavskej ulici v Žiline.

Napríklad Riccardo Belloni sa s neformálnou skupinou mladých ľudí združených pod názvom Kožare z obce Cabov rozhodli, že chcú Cabov a Slanské vrchy, ktoré ho obklopujú, skrášliť pre turistov i pre miestnych. Preto zmapovali sieť lesných studničiek, zistili, aká je kvalita vody v nich a tri z nich aj opravili.

V Lehote pri Nitre sa zas Matúš Lisy s veľkou finančnou pomocou samosprávy postaral o workoutové ihrisko. V exteriéri nebolo k dispozícii žiadne ihrisko alebo konštrukcia, na ktorých by mohli mladí či dospelí cvičiť a posilňovať. Matúš napokon predložil svoj projektový zámer na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré mu na ihrisko prispelo sumou päťtisíc eur.

V 2. ročníku máme okrem Emy, Erika, Dominiky a Zuzky ďalších 24 aktívnych ľudí zo všetkých krajov Slovenska. Folklór zachraňujú v Margecanoch, v Čiernom Balogu zase ekologizujú tábor pre deti a mládež, v Bratislave spájajú komunitu psíčkarov, vo Vranove nad Topľou zas Rómov a nerómov.

Ak poznáte aktívnych mladých ľudí, ktorým by sa takýto program páčil, alebo nimi sami ste, prihláste sa doň.

Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt finančne podporila aj Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

S otázkami o programe SPOJME HLAVY sa, prosím, obráťte na projektovú manažérku:

Andrea Geregová
Nadácia pre deti Slovenska
andrea@nds.sk
+421 949 454 493

Ak by vás zaujímali niektoré z príbehov mladých komunitných lídrov, nájdete ich tu:

Video príbehy: https://bit.ly/spojme_hlavy_videa

Rozhovory: