Tlačová správa: Začleňovanie detí so špecifickými potrebami nestojí len na nedostatku financií

Pandémia ochorenia Covid-19 za posledné dva roky prehĺbila množstvo medzier a priepastí slovenského vzdelávacieho systému, do ktorých padajú najmä tie najzraniteľnejšie deti. Ide o deti so zdravotným a mentálnym znevýhodnením, deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, deti z marginalizovaných rómskych komunít, ale aj deti s mimoriadnym nadaním či iným materinským jazykom.

Tieto deti pritom navštevujú bežné školy na Slovensku, nezažívajú v nich však dostatočnú podporu, často ani samotné prijatie. Aj preto prichádzame v Nadácii pre deti Slovenska po troch rokoch úspešného projektu na podporu inkluzívneho vzdelávanie pre základné školy so vzdelávacím programom aj pre škôlky.

So základnými školami sa k inklúzii približujeme už 4 roky

V školskom roku 2020/2021 sme, aj napriek prítomnému koronavíusu, pracovali v rámci projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania Škola inkluzionistov už s treťou dvadsiatkou učiteľov, riaditeľov, asistentov či špeciálnych pedagógov a psychológov zo základných škôl z celého Slovenska. V aktuálnom školskom roku 2021/2022 sa k nim pridala ďalšia desiatka. Už štvrtýkrát tak v týchto školách podporíme pozitívnu, priateľskú a tvorivú klímu postavenú na vzájomnom rešpekte a porozumení dospelých a detí.

S materskými školami objavujeme inklúziu od roku 2021

Nestačí však, aby sa rôznorodé potreby detí naučili vnímať a rešpektovať len základné školy. S inklúziou treba začať oveľa skôr, preto sme sa pustili do vzdelávacieho projektu zameraného na spoluprácu všetkých dôležitých dospelých v materských školách. Na jar 2021, počas silnej vlny ochorenia Covid-19, sme v online priestore spustili dlho pripravované vzdelávanie pre riaditeľky a riaditeľov, pedagogický zbor materských škôl a zástupcov ich zriaďovateľov. Odštartovali sme tak projekt s názvom Inkluškôlky, ktorého vznik podporili hostia dobročinného Plesu v Opere. Túto jeseň ho konečne realizujeme priamo v mestách.

”Vzhľadom na skúsenosti a spolupráce, ktoré sme za tých viac ako 20 rokov nadobudli s miestnymi samosprávami a ich jednotlivými zložkami, máme ambíciu podporovať a sieťovať všetkých aktérov v komunite. Ako? Aby sa v nej predškolské zariadenia prepájali s ostatnými partnermi tak, aby sa všetky deti cítili v komunitách prijaté a aby sa mohli vzdelávať v rámci ich možností a schopností,” hovorí riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo.

Zvolen, Nové Zámky, Michalovce, Banská Bystrica a Poltár

Piatim oblastiam rozvoja materských škôl smerom k inklúzii – spolupráca so samosprávou, rodičovská komunita, rešpekt k rozmanitosti, bezpečné prostredie a pedagogický asistent v materskej škole – sme sa spoločne venovali už so štyrmi (20 a 20) desiatkami riaditeliek, učiteliek a zriaďovateľov zo Zvolena a Nových Zámkov. Čakajú nás ešte, ak nám to pandemická situácia dovolí, školenia v Michalovciach, Banskej Bystrici a v Poltári.

Cieľom pilotného ročníka projektu Inkluškôlky je tvorba prijímajúceho prostredia a spolupráca medzi materskými školami a školskými zriaďujúcimi úradmi. Vzdelávaním sprevádzajú účastníkov dve lektorky s dlhoročnou praxou v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania – senior expertka Nadácie pre deti Slovenska a riaditeľka pre rozvoj Školy u Filipa Aneta Chlebničanová a pedagogička zo Základnej školy Okružná v Michalovciach a absolventka prvého ročníka projektu Škola inkluzionistov Monika Tomovčíková.

  • Rozhovor s Anetou Chlebničanovou o dištančnom vzdelávaní a slovnom hodnotení v Škole u Filipa nájdete TU. Rozhovor s Monikou Tomovčíkovou o predprimárnom vzdelávaní a projekte Inkluškôlky zase nájdete TU.

„Projekt Inkluškôlky ponúka materským školám metodickú pomoc, ako pracovať s deťmi s rôznymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Budúci učitelia a učiteľky sa v školách učia, ako pracovať s deťmi, ktoré naoko nemajú žiaden problém. Akonáhle sa stretnú s dieťaťom, ktoré sa hoci len málinko vymyká norme, buď sa s ním naučia pracovať, alebo z neho umelo vyrobia také problémové dieťa, že to jeho rodičia radšej vzdajú a zo škôlky ho odhlásia. Možno niektorým zástupcom materských škôl týmto projektom rozšírime obzor a oni pochopia, že nie každá zmena vyžaduje veľké finančné prostriedky,“ hovorí lektorka Monika Tomovčíková. 

Ide to aj s nedostatkom odborných zamestnancov

K vzdelávaniu pre materské školy a ich zriaďovateľov sme vytvorili aj dva nástroje. Jedným z nich je metodická príručka o možnostiach tvorby inkluzívneho prostredia v materských školách, na ktorej sa podieľalo šesť odborníkov v téme inkluzívneho vzdelávania či v spolupráci so samosprávou. Tým druhým je modul týždenného tematického projektu zameraného na podporu rešpektu k rozmanitosti u detí v predškolskom veku.

„Našou prioritnou úlohou v projekte Inkluškôlky bolo začleniť inkluzívne vzdelávanie do praxe v našej materskej škole. Prostredníctvom modelového týždňa sme ukázali deťom, rodičom aj pedagógom dôležitosť prijatia inklúzie do materskej školy. Rozvíjali sme koordinovanú spoluprácu s inštitúciami a profesionálmi pracujúcimi v tejto oblasti, snažili sme sa vytvárať pozitívnu atmosféru, otvorenú komunikáciu, rešpektovanie názorov, postojov a individuality detí. Ako riaditeľke materskej školy mi projekt Inkluškôlky pomohol získať veľké skúsenosti s inklúziou v praxi. Vpred nás posúvala najmä motivácia a vzájomná spolupráca detí. Je to veľká výzva do budúcnosti, pretože inklúzia je jednou zo súčastí prosperujúcej materskej školy,“ hovorí riaditeľka materskej školy Imatra vo Zvolene Zuzana Repková.

V Nadácii pre deti Slovenska veríme, že napriek tomu, že máme v súčasnosti v rámci slovenského predprimárneho vzdelávania zásadný nedostatok odborných zamestnancov, každá materská škola môže, aj vďaka spolupráci so zriaďovateľom a zdieľaniu skúseností s kolegami z iných škôl, pracovať inkluzívnym spôsobom.

_______________

Oba projekty realizujeme v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? vďaka dobročinnému Plesu v opere a spoločnosti Orange Slovensko.