V októbri organizujeme medzinárodnú konferenciu: Inkluzívne vzdelávanie v čase exklúzie na vzostupe

Medzinárodná konferencia o inkluzívnom vzdelávaní sa uskutoční vo štvrtok 6. a v piatok 7. októbra 2022 v bratislavskom Lindner Hotel Gallery Central na Metodovej 4. Konferencia je súčasťou Regionálnych iniciatív pre občiansku spoločnosť programu Active Citizens Fund Slovakia v spolupráci s našou Nadáciou pre deti Slovenska. Medzinárodnými partnermi sú: Nadace Open Society Fund Praha z Českej republiky, Open Society Institute – Sofia z Bulharska a The European Wergeland Centre (EWC) z nórskeho Osla.

Cieľom konferencie je poukázať na to, že aktuálny vzdelávací systém na Slovensku stále nezodpovedá potrebám všetkých detí a zároveň diskutovať o tom, čo nás delí od želaného stavu. Prístupmi našich zahraničných, ale aj slovenských partnerov, chceme inšpirovať zástupcov našich inštitúcií z rezortu vzdelávania, ale aj z mimovládnych organizácií k ďalšej práci smerujúcej k budovaniu inkluzívnej spoločnosti.

Konferencia nebude určená pre laickú verejnosť, tá si ju však bude môcť pozrieť naživo online na Faceboku Nadácie pre deti Slovenska. Podrobný program konferencie nájdete na webe: https://www.rcsiconference.sk/ Konferencia nebude určená pre laickú verejnosť, tá si ju však bude môcť pozrieť naživo online na Faceboku Nadácie pre deti Slovenska. Podrobný program konferencie nájdete na webe: https://www.rcsiconference.sk/

Štvrtok 6. októbra v skratke

Hlavným rečníkom konferencie bude český neurológ Martin Jan Stránský, ktorý venuje svoju prednášku (detskému) mozgu a jeho schopnosti učiť sa. V prvý deň konferencie sa budeme zaoberať aj zásadnými zmenami legislatívy v prospech inkluzívneho vzdelávania či rôznym prístupom k inkluzívnemu vzdelávaniu v postkomunistických krajinách strednej a východnej Európy. Predstavíme si aj osvedčené postupy pri práci s cudzincami v Českej republike a úspešné projekty na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám na Slovensku a v Bulharsku.

Piatok 7. októbra v skratke

K téme mozog a jeho schopnosť učiť sa sa vrátime aj v druhý deň konferencie. Účastníci si budú môcť na workshope s lektorkami Nadácie pre deti Slovenska sami vyskúšať, ako sa učia deti s rôznymi špecifickými potrebami, napríklad s dyslexiou, dysgrafiou či deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Okrem toho sa budeme na konferencii venovať, prostredníctvom príkladov dobrej praxe, kľúčovému budovaniu vzťahov medzi školou, rodičmi a dieťaťom.

TOP 5

9:45 – 10:30          štvrtok 6.10.

  • Ako sa deti učia? Mozog a jeho schopnosť učiť sa: neurológ Martin Jan Stránský (ČR)

11:35 – 12:30         štvrtok 6.10.

  • Good practice: Od migrácie k vzdelaniu a pracovnej integrácii s META, o.p.s. (ČR)

14:00 – 15:30         štvrtok 6.10.

  • Panelová diskusia: Čo je napísané na papieri a aká je realita? O prístupoch k inkluzívnemu vzdelávaniu  v postkomunistických krajinách

Diskutovať budú:

  • Tina Gažovičová (SK) z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže
  • Nina Zajcevova (UA-SK) z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže
  • Caroline Gebarra (NO) z European Wergeland Centre
  • Lucie Plešková (ČR) z Nadace Open Society Fund
  • Iva Boneva (BG) zo Združenia pre zdieľané vzdelávanie ELA

9:30 – 11:00          piatok 7.10.

  • WORKSHOPY: Vzdelávanie v praxi & ako sa učí detský mozog s lektorkami Nadácie pre deti Slovenska

11:30 – 13:00         piatok 7.10.

Good practice: Laické peer to peer poradenstvo rodičov rodičom: Monika Fričová, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením (SR)

Konferencia je súčasťou Regionálnych iniciatív pre občiansku spoločnosť programu Active Citizens Fund Slovakia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Program spravuje konzorcium Nadácie Ekopolis, Nadácie otvorenej spoločnosti a Karpatskej nadácie.