Vydajte sa na cestu inklúzie s nami. Prihláste sa do 5. ročníka projektu Škola inkluzionistov

Od pondelka 11. apríla hľadáme do našej siete škôl na ceste k inklúzii ďalších 10 základných škôl po celom Slovensku. Spustili sme preto výzvu na prihlasovanie sa do už 5. ročníka nášho projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania s názvom Škola inkluzionistov. Výzva na predkladanie prihlášok na školský rok 2022/2023 je otvorená do stredy 11. mája 2021. Formulár na prihlásenie sa do projektu nájdete priamoTU.

V školskom roku 2022/23 bude projekt Škola inkluzionistov vyzerať takto:

Pre nových účastníkov sme si pripravili pár zmien, aby bol projekt opäť raz efektívnejší. Účastníkmi ročného vzdelávacieho programu, ktorý školám „ušijeme na mieru“ ich potrebám, môžu byť po novom aj tímy pedagógov s podporou vedenia školy. Stále sa však do projektu môžu hlásiť aj (existujúce, ale aj tie formujúce sa) podporné inkluzívne tímy zložené z psychológov, špeciálnych, sociálnych či liečebných pedagógov, pedagogických asistentov a učiteľov. Dôležité je, aby mali tímy aspoň štyroch členov. Spolu ich čaká rok plný vzdelávacích aktivít.

Čo získajú školy účasťou v projekte Škola inkluzionistov?

Ročný program je nastavený tak, aby sa počas neho zlepšila celková klíma v škole, preto zahŕňa napríklad aj týchto 6 vecí:

 • dva povinné vzdelávacie workshopy realizované priamo v škole zamerané na inkluzívnu klímu, komunikáciu, hodnoty a tímovú prácu  (1 workshop = 5 hodín vrátane prestávok)
 • povinné dvojdňové vzdelávacie stretnutie na podporu vedenia škôl – pre riaditeľa alebo zástupcu školy (jeden účastník za školu; termín upresníme po výberovom procese)
 • voliteľné vzdelávacie workshopy zamerané podľa potreby napríklad na podporu vedenia, rodičovskej komunity, asistentov, na mentoring, rôznorodé vzdelávacie prístupy alebo výučbu žiakov so ŠVVP, z marginalizovaných komunít či sociálne znevýhodneného prostredia, a iné
 • priestor na výmenu skúseností – v rámci exkurzií na školách, konferencie
 • konzultanta vzdelávania počas školského roka 2022/2023
 • kvalitné podporné materiály pre svoju prax
 • oveľa viac informácií o ďalšom ročníku projektu sa dozviete TU

Podľa čoho budeme vyberať účastnícke tímy?

 • rozhodujúca je motivácia a vízia tímu a školy realizovať zmenu smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu 
 • dôležitý je záujem o odborný a osobnostný rozvoj každého prihláseného člena tímu
 • zaujíma nás aj počet žiakov so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia a ďalšími špeciálnymi vzdelávacími potrebami v škole
 • je pre nás kľúčové, aby bolo do projektu aktívne zapojené vedenie školy a jeho odborní zamestnanci
 • hľadáme školy rovnomerne rozmiestnené po celom Slovensku

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • na základe prihlášok vyberieme 10 škôl, ktoré podľa názoru hodnotiacej komisie spĺňajú kritéria na zaradenie do projektu
 • následne sa uskutoční vstupný rozhovor s tímom a vedením školy, v rámci ktorého si dohodneme podmienky účasti v projekte
 • na základe potrieb a preferencií školy spoločne nastavíme vzdelávacie moduly na mieru

Najčastejšie otázky

Pripravili sme si pre vás odpovede na najčastejšie otázky o našom projekte Škola inkluzionistov, o našich cieľoch aj vízii. Okrem toho v nich nájdete aj odpovede na to, ako zistíte, či sa do projektu hodí práve vaša škola, kto sú konzultanti vzdelávania a čo je „vzdelávanie na mieru“. Naše odpovede nájdete TU.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte e-mailom na kristina@nds.sk

Mohlo by vás zaujímať

 • všetko o projekte Škola inkluzionistov sa dozviete TU
 • ako sa Škola inkluzionistov rokmi menila? Odpovedá jedna z lektoriek projektu Lucia Kubíny TU
 • zaujímavosti z nášho sveta inklúzie nájdete TU
 • do 5. ročníka projektu Škola inkluzionistov v školskom roku 2022/2023 sa môžete prihlásiť cez formulár priamo TU