Vydali sme tri príručky: Využívanie údajov v prospech mladých ľudí. Stiahnite si ich zadarmo

Systém aktivít v čase mimo vyučovania má veľa ozubených koliesok, ale olejom, ktorý zabezpečuje hladké otáčanie prevodov, sú údaje. Poskytovatelia programov, samosprávy, školy, sponzori a sponzorky, rodiny a mladí ľudia – tí všetci potrebujú aktuálne a presné informácie, aby sa dokázali správne rozhodovať.

Zbierať údaje, dokázať ich interpretovať a efektívne na ich základe konať – to všetko môže byť náročné. K dispozícii máme obrovské množstvo informácií. Mnohí však, bohužiaľ, strácajú čas a energiu zberom nesprávnych údajov nevhodným spôsobom. Ak chceme skutočne využívať výhody informácií, musíme premyslene a cielene uvažovať o tom, aké údaje zbierať, prečo, akým spôsobom a ako ich používať.

V snahe skvalitňovať prácu s mládežou a pomôcť lepšiemu využívaniu údajov pri výchove a vzdelávaní v čase mimo vyučovania, sme v Nadácii pre deti Slovenska preložili tri praktické publikácie zo série s názvom Využívanie údajov v prospech mladých ľudí. Ich autorom je organizácia z USA s názvom Every Hour Counts (Každá hodina sa počíta). Príručky si môžete stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na názov príručky:

Vydanie týchto príručiek bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.