Pozvánka na webinár: Využívanie údajov v prospech mladých ľudí

Webinár k slovenským prekladom sady publikácií Využívanie údajov v prospech mladých ľudí organizujeme online v utorok 19. 12. 2023 v čase 13:00 – 14:30. Prihláseným účastníkom a účastníčkam zašleme link na podujatie na platforme ZOOM. Prihlásiť sa môžete TU.

Zdraví, šťastní a úspešní mladí ľudia sú snom každej komunity. Aktivity v čase mimo vyučovania sú jedným zo spôsobov, ako komunity pomáhajú mladým ľuďom zostať v bezpečí, objavovať nové záujmy a získavať nové zručnosti. Vynakladať viac prostriedkov za väčšie množstvo programov s tým istým zameraním ale nie je riešením. Namiesto toho je potrebné koordinovať úsilie a zdroje v rámci komunity a spájať programy do jedného uceleného systému vzdelávania v čase mimo vyučovania.

Systém aktivít mimo vyučovania má veľa ozubených koliesok, ale olejom, ktorý zabezpečuje hladké otáčanie prevodov, sú údaje. Poskytovatelia programov, samosprávy, školy, sponzori, rodiny a mladí ľudia – tí všetci potrebujú aktuálne a presné informácie, aby sa dokázali správne rozhodovať. Zbierať údaje, dokázať ich interpretovať a efektívne na ich základe konať – to všetko môže byť náročné. K dispozícii máme obrovské množstvo informácií. Mnohí, bohužiaľ, strácajú čas a energiu zberom nesprávnych údajov nevhodným spôsobom. Ak chceme skutočne využívať výhody informácií, musíme premyslene a cielene uvažovať o tom, aké údaje zbierať, prečo, akým spôsobom a ako ich používať.

V snahe skvalitňovať prácu s mládežou a napomôcť lepšiemu využívaniu údajov pri výchove a vzdelávaní v čase mimo vyučovania, sme sa v Nadácii pre deti Slovenska rozhodli preložiť tri praktické publikácie zo série s názvom Využívanie údajov v prospech mladých ľudí. K tejto problematike ich vydala organizácia Every Hour Counts (Každá hodina sa počíta) z USA. Ide o tieto publikácie:

  • Rámec na meranie, neustále zlepšovanie a spravodlivé systémy
  • Príručka k Rámcu na meranie, neustále zlepšovanie a spravodlivé systémy Every Hour Counts
  • Desaťkrokový sprievodca pre sprostredkovateľov rozšíreného vzdelávania

Čomu sa budeme venovať na webinári?

  • predstavíme si vyššie uvedené publikácie,
  • priblížime si metodiku využívania údajov v prospech mladých ľudí na troch úrovniach – na úrovni systému práce s mládežou; na úrovni ponúkaných programov a na úrovni rozvoja mladých ľudí,
  • objasníme si zásady kvalitného zberu, manažmentu, vyhodnocovania a prezentovania údajov.

Webinár je určený všetkým tým, ktorí:

  • koordinujú prácu s mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni,
  • sú zodpovední za tvorbu a realizáciu programov pre mládež a programovú ponuku organizácií a inštitúcií, ktoré pracujú s mládežou,
  • pracujú priamo s mládežou,
  • zastupujú donorov, ktorí podporujú programy výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania.

Prihlásiť sa môžete vyplnením ONLINE PRIHLÁŠKY do pondelka 18. 12. 2023. Prihláseným účastníkom a účastníčkam zašleme link na pripojenie sa na podujatie v platforme ZOOM v deň konania podujatia, t.j. v utorok 19. 12. 2023 do 10:00. Pre istotu odporúčame skontrolovať si aj priečinok s nevyžiadanou poštou (tzv. spam).

Realizácia tohto podujatia bola podporená z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.