Z mladých ľudí zapojených do programu Spojme hlavy vyrastajú silní lídri. Niektorí mieria do politiky

V druhom ročníku nášho vzdelávacieho programu Spojme hlavy sa mladí komunitní lídri a líderky od 15 do 25 rokov venovali najmä témam revitalizácie verejných priestorov a budovaniu komunity, ale neopomenuli ani životné prostredie, vzdelávanie a kultúru.

Svoje projekty dokončilo v rámci 2. ročníka programu Spojme hlavy 15 dievčat a 8 chlapcov. Zaujímavosťou je, že ich priemerný vek bol len 18 rokov. Hlavy sme s nimi spojili v týchto mestách: Bratislava, Partizánske, Dubnica nad Váhom, Banská Bystrica, Námestovo, Spišská Belá, Vranov nad Topľou, Podolínec, Margecany a v obciach: Prosné, Čierny Balog či Vysoká nad Kysucou.

Každého mladého človeka sme navyše podporili sumou 500 eur, aby sme im pomohli pri realizácii ich projektov. K dispozícii mali mladí lídri a líderky opäť aj osobných mentorov. Mentori sú experti z rôznych oblastí verejného a komunitného života z celého Slovenska, napríklad urbanista a architekt Ivan Siláči či ekologička Janka Pavlíková. Počas dvoch rokov sa ich v programe Spojme hlavy vystriedalo spolu 11. Mentorovaním strávili za dva roky spolu už 416,5 dňa. To je približne 28 322 hodín.

Jednotlivé projekty mladých lídrov a líderiek sme rozdelili do piatich základných tematických oblastí, v ktorých sa realizovali. Takto v skratke vyzerali projekty 23 účastníkov a účastníčok 2. ročníka nášho programu Spojme hlavy:

Dva projekty v oblasti vzdelávanie

 • Martin organizoval workshopy o finančnej gramotnosti s dôrazom na investovanie pre študentov Gymnázia v Partizánskom.
 • Tereza a Tamara vytvorili kreatívny krúžok pre deti so zdravotným znevýhodnením na Špeciálnej základnej škole Karpatská v Bratislave.

Tri projekty v oblasti kultúra

 • Martina a Táňa sa v Margecanoch postarali o prehlbovanie vzťahu k tradícii folklóru s malými deťmi aj s dospelými.
 • Matúš skonštruoval tematickú escape-room v Spišskej Belej.
 • Ema usporiadala výstavu malieb, fotografií, sôch a ručných prác starých aj mladých obyvateľov v bratislavskej Devínskej Novej Vsi.
Zvonka záhradný domček, ale zvnútra Petzvalova pracovňa, z ktorej sa treba čo najrýchlejšie dostať von. Ako prvý si Matúšovu escape room vyskúšali návštevníci Parku kaštieľa Strážky. Zdroj fotografie: Matúš Andráš

Štyri projekty v oblasti životné prostredie

 • Emma a Lucia vysadili ovocné stromčeky a kríky na sídlisku Severná v Banskej Bystrici.
 • Michal si vymyslel a zorganizoval aktivity pre udržateľnejší život (kompostovisko, murovaná pec) na táborisku pre dobrovoľníkov OZ Vydra v Čiernom Balogu.
 • Linda zas zorganizovala interaktívny týždeň dobrovoľníctva venovaný témam ekológie a environmentalistiky pre dobrovoľníkov a organizátorov OZ Vydra v Čiernom Balogu.
 • Erik buduje náučný chodník v obci Vysoká nad Kysucou.

Štyri projekty v oblasti verejný priestor

 • Patrik postavil nové workoutové ihrisko pre deti a mládež z Centra pre deti a rodiny v Podolínci.
 • Jakub zase zrevitalizoval pôvodné ihrisko pre deti v tom istom Centre pre deti a rodiny v Podolínci.
 • Lucia a Simona vytvorili oddychovú zónu s interaktívnymi prvkami pre deti aj dospelých pri vstupe na náučný chodník v obci Prosné.
 • Lukáš sa postaral o lesné posedenie za okrúhlym stolom pre mladých ľudí vo Vranove nad Topľou.
Zvyšky z frézovania cesty v Udiči v obci Prosné použili Lucka Kodríková a Simona Surňáková ako nový podklad pod relaxačnú zónu, ktorú vytvárali pri vstupe na náučný chodník. Zdroj fotografie: Naše Prosné

Štyri projekty v oblasti budovanie komunity

 • Dominika a Zuzana zrekonštruovali školskú klubovňu na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom.
 • Sára a Sabína si pripravili kreatívne aktivity pre ľudí s Downovým syndrómom a týrané ženy v okolí Námestova.
 • Jakub vytvoril base camp na prácu a oddych pre dobrovoľníkov z OZ Expresion v Spišskej Belej.
 • Adriana strávila chvíľu svojho voľného času s deťmi z Centra pre deti a rodiny na Röntgenovej ulici v Bratislave.

Čo sme mladým komunitným lídrom ponúkli v rámci programu počas školského roka 2021/2022 my?

Aj v druhom ročníku sme museli, podobne ako v tom prvom, presunúť pre pandémiu ochorenia Covid-19 neformálne vzdelávanie do online priestoru. Na našich offline a online stretnutiach sme sa venovali týmto témam:

 • 1. tréning: Rozvoj líderských zručností bol zameraný na identifikáciu životných zručností mladých lidrov, spätnú väzbu, rešpektujúcu komunikáciu a mapovanie potrieb svojej komunity.
 • 2. tréning: Ako funguje komunita a samospráva bol zameraný na prácu so samosprávou a prácu v komunite. Ukázali sme si príklady dobrej praxe mapovania potrieb v komunitách, ale aj to, ako funguje networking s ďalšími komunitnými iniciatívami.
 • 3. tréning: Tvorba a implementácia projektov, spolupráca s mentormi bol zameraný na projektové riadenie a medializáciu projektov. Mladých lídrov sme zoznámili s mentormi.

Od konca januára 2022 sme sa s mládežou už naplno venovali téme tvorby a realizácie projektov, mentori im pripomienkovali projektové zámery a pripravovali ich na možné hrozby a plány B či C. Osobne sme sa s niektorými mladými lídrami stretli koncom mája 2022 v Banskej Bystrici, kde sme sa počas predĺženého víkendu porozprávali o tom, ako napredujú či naopak stagnujú, kto už má projekt takmer hotový a kto, naopak, ešte len nakupuje potrebný materiál na realizáciu a potrebuje pomoc. V auguste 2022 sme druhý ročník ukončili aj s mladými komunitnými lídrami a líderkami v Tatrách, kde nás prišli pozrieť aj štyria absolventi vôbec prvého ročníka programu Spojme hlavy.

Spoločné rozlúčkové alumni stretnutie niektorých absolventov 1. a 2. ročníka programu Spojme hlavy v Tatrách v auguste 2022. Zdroj fotografie: Archív Nadácie pre deti Slovenska

Zaujímavosti

Úlohou mladých lídrov a líderiek je zapojiť do svojich projektov aj komunitu miestnych obyvateľov, svojich priateľov aj úplne cudzích ľudí. Najviac dobrovoľníkov a pomocníkov sa zapojilo do projektu na prehlbovanie vzťahu k tradícii folklóru s malými deťmi aj s dospelými v Margecanoch – spolu 176. Opravovali aj šili nové kroje pre deti zo súboru Margarétka, kúpili im aj nové topánočky. Z prebytočných kusov látky zase ušili deťom rekvizity na vystúpenie. Mimochodom, lístky na spoločné vystúpenie s folklórnym súborom Jadlovec sa vypredalo do troch dní! V krásnych krojoch si deti ešte aj nafotili a z fotografií zostavili kalendár na rok 2023.

Zaujímavosť alebo efekt motýlieho krídla? Mená Matúš Lisy a Erik Jančík ešte určite budeme počuť. Títo dvaja aktívni mladí komunitní lídri, ktorí úspešne dotiahli do konca svoje projekty – výstavbu workoutového ihriska v Lehote pri Nitre (1. ročník) a budovanie náučného chodníka vo Vysokej nad Kysucou (2. ročník) – sa budú v komunálnych voľbách 2022 uchádzať o miesto poslancov v obecných zastupiteľstvách ako nezávislí kandidáti. Okrem toho obaja, v porovnaní s ostatnými, trhajú rekordy vo výške svojich projektových rozpočtov. Matúš získal od obce na výstavbu ihriska 5 000 eur, Erikovi sa podarilo získať na náučný chodník dva granty spolu v hodnote 8 000 eur.

 • Ak by vás zaujímalo, ako dopadol prvý ročník programu Spojme hlavy, jeho zhrnutie nájdete TU.

V rámci druhého ročníka Spojme hlavy sme niekoľkých mladých lídrov a líderky vyspovedali aj bez kamery. Rozhovory s nimi nájdete tu:

Sára a Sabína si pripravili kreatívne aktivity pre ľudí s Downovým syndrómom a s týranými ženami v okolí Námestova. Toto sú kresby, ktoré spolu maľovali na tému vtáctva a slobody. Zdroj fotografie: Sára Lovaštíková a Sabína Trabalíková

Každý jeden komunitný líder z nášho programu je ukážkovým príkladom cieľa programu Spojme hlavy – podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a chcú ho zlepšovať a realizovať v ňom svoje nápady, ktoré majú pozitívny vplyv na miestnu komunitu, obyvateľov obce, mesta alebo na životné prostredie.

Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt finančne podporila aj Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.