Tlačová správa: Základné školy z okresov Banská Bystrica a Brezno môžu využívať služby Regionálneho centra podpory učiteľov

Zriaďovateľom Regionálneho centra podpory učiteľov (RCPU) pre okresy Banská Bystrica a Brezno je naša Nadácia pre deti Slovenska. Riaditeľkou tohto centra sa stala Aneta Chlebničanová, senior expertka pre vzdelávanie v Nadácii pre deti Slovenska a bývalá riaditeľka Súkromnej základnej školy u Filipa v Banskej Bystrici. Centrum sídli v coworkingových priestoroch 365.lab na Lazovej ulici v Banskej Bystrici. Úlohou týchto centier, ktorých je na Slovensku aktuálne 19, je podať školám v regiónoch pomocnú ruku pri presadzovaní zmien školského systému, nových vzdelávacích politík a štandardov.

O mentoring a/alebo o vzdelávanie sa môžu učitelia a školy z okresov Banská Bystrica a Brezno uchádzať mailom na aneta@nds.sk alebo na rcpubb@nds.sk.

V tomto regionálnom centre je školám a učiteľom z regiónu aktuálne k dispozícii deväť špeciálne vyškolených mentorov. „Učitelia alebo odborní zamestnanci, ktorí o mentora požiadajú, získajú partnera – skúseného učiteľa alebo odborného zamestnanca, ktorý ich bude sprevádzať pri práci počas potrebného a dohodnutého obdobia v rámci školského roka. Stretávať sa budú podľa potreby tak, aby s podporou mentora a vzdelávania našli a pochopili svoje silné stránky, a rozvíjali ich. Cieľom práce nášho centra a mentorov je teda podporovať učiteľov a odborných zamestnancov, aby sa v ich triedach odohrávalo bezpečné  a zmysluplné vzdelávanie, ktoré môžeme nazvať vzdelávaním pre 21. storočie. Veľmi sa tešíme na spoluprácu s učiteľmi, a odbornými zamestnancami,“ hovorí Chlebničanová.

O bezplatný mentoring sa môžu uchádzať základné školy z okresov Banská Bystrica a Brezno, ktoré sú zaradené do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a poskytujú také vzdelávanie, ktoré je v prevažnej miere financované štátom. To znamená, že školné platené rodičmi alebo iné komerčné príjmy školy nepresahujú polovicu objemu celkových ročných nákladov školy.

Regionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Banská Bystrica a Brezno bude okrem mentoringu pre jednotlivcov (učiteľov) a inštitúcie (školy) poskytovať aj vzdelávanie vo forme seminárov a workshopov. Hlavnými témami týchto vzdelávaní budú: hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávanie a štýl vyučovania, personalizácia vzdelávania, inkluzívne vzdelávanie či digitalizácia vyučovania. Centrum bude tiež monitorovať regionálne potreby škôl a pedagógov v okresoch  Banská Bystrica a Brezno.

Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.V