Knižnica inklúzie: Tipy na letné čítanie pre najmenších od Svetlany Síthovej

Ako nenúteným spôsobom deťom vysvetliť, čo je to slušné správanie a prečo sme všetci iní? Aké je to mať kamoša s autizmom a ako zariadiť, aby sa deťom neplietli písmenká? Pomôžte si knižkami. Prečítajte si tipy na letné čítanie pre najmenších. 

Ako by sme vám ju predstavili v krátkosti… Svetlana Síthová je snáď všade, kde sú deti s ťažkosťami v učení alebo tí, ktorí by im radi pomohli. A dobre tak! Je predsedníčkou sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácii špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR, v centre Mirabilis v Partizánskom pracuje prostredníctvom rozvíjajúcich programov s deťmi s ťažkosťami v učení a s ich rodičmi. Je tiež lektorkou kurzov zameraných na inkluzívnu pedagogiku a ako pedagogička pôsobí na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia. Je aj hlavnou organizátorkou špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie na Slovensku. V súčasnosti si dokončuje doktorandské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne. 

„V mojej optike knižných publikácií sa zameriam na knihy pre deti overené priamo v praxi, ktoré prešli recenzným konaním najprísnejších a najúprimnejších posudzovateľov, rukami detí. Priznávam, že vybrať „len pár TOP TIPOV“ je výzva. Avšak ako tvrdia všetky moje deti, výzvy dostávame pre to, aby sme ich prijali a zdolávali. Poďme na to, tu je krátky popis mojich INKLU biblio inšpirácií,“ napísala nám. Pozrime sa teda na jej odporúčania a inšpirácie.

Prečítajte si celý článok