Knižnica inklúzie: Tri sondy do života jednotlivcov s poruchou autistického spektra, odporúča Tina Gažovičová

Jej tvár už iste poznáte – Tina Gažovičová s nami dlho pracovala na projekte inkluzívneho vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako konzultantka pre základné školy, dnes je odborníčkou na inkluzívne vzdelávanie, je tiež sociologička a analytička. Požiadali sme ju, aby zaplnila našu Knižnicu inklúzie, vložila teda do nej tri tipy na letné čítanie s inklúziou medzi riadkami. Tu sú… 

Ľudia s tzv. poruchou autistického spektra vnímajú svet inak. Navonok to na nich nevidno, ale pri kontakte s nimi to býva poznať. Medzi ich charakteristiky napríklad zvykne patriť, že zle znášajú veľké množstvo podnetov a nerozumejú mimike či irónii. Avšak pre mnohých autistov je otázne, či je to naozaj „porucha“.

„V rámci knižnice inklúzie dávam do pozornosti tri knihy, ktoré sa dotýkajú (aj) autizmu. Ani jednu z nich však nenapísali odborníci na autizmus. Napísali ich samotní ľudia s autizmom alebo ich rodinní príslušníci. Nie sú to teda učebnice ani podrobné klinické štúdie. Sú to sondy do života jednotlivcov, vďaka ktorým dokážeme lepšie pochopiť ich odlišnosť, ale aj to, v čom sú úplne „normálni”,“ píše Tina.