Zapožičajte si vzdelávacie výstavy

Nadácia pre deti Slovenska vytvorila dve autorské výstavy fotografií: „Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí“ a „Školy s rešpektom“. Výstavy sú vhodným nástrojom vzdelávania o problematike rešpektujúceho prístupu k deťom a mladým ľuďom v škole a v samospráve.  Zároveň pomáhajú otvárať debatu o tom, čo môžeme v školách a v samosprávach zlepšovať, aby sme viac naplnili potreby detí a mladých ľudí, prispeli k zvýšeniu kvality ich života a zapojili ich. Obidve výstavy sú komponované rovnakým spôsobom – ide o sadu princípov, ktoré sú pre školu a samosprávu, ktoré chcú byť viac priateľskými k deťom a mladým ľuďom, dôležité. Tieto princípy sú ilustrované fotografiami autora Rastislava Očenáša. Princípy a fotografie môžete vidieť na videách pod článkom.

Podmienky zapožičania

Výstavu „Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí“ alebo „Školy s rešpektom“ je možné zapožičať na dobu 2-3 týždňov. Súčasťou výstavy sú skladacie malierske stojany, na ktoré sa umiestňujú panely s rozmerom 90 x 60 cm. Nadácia zapožičiava výstavy zdarma, náklady na prevoz a zabezpečenie výstavy znášajú subjekty, ktoré si ju zapožičiavajú.

Kontakt

V prípade, že máte záujem zapožičať si jednu z uvedených výstav, kontaktujte nás a dohodnite si termín zapožičania ako aj všetky praktické náležitosti s tým spojené: Peter Lenčo, projektový manažér, peter.lenco@nds.sk.

Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí

Školy s rešpektom

Program Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom realizujeme v partnerstve a s finančnou podporou KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group.

ZNACKA DO INDESIGNU_POZITIV