Partneri Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska

Vyššia úroveň finančnej gramotnosti umožní jednotlivcom aj spoločnosti lepšie sa rozhodovať v oblasti financií. Kvalitný výskum v oblasti ekonómie a financií podporí tvorbu politík v záujme vyššej životnej úrovne na Slovensku. Partnerstvá a efektívna medzisektorová spolupráca vytvoria zázemie na dosahovanie spoločných cieľov.

Prejsť na web partnera ➞

Prebiehajúce a plánované udalosti

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.