Otvorili sme nový ročník grantového programu Hodina deťom

Téma aktuálneho ročníka je pomoc deťom v jednorodičovských rodinách.

Viac info 2% ➞