Programy Dôvera Pomáha diabetikom

Dôvera Pomáha diabetikom

Zvyšovanie celkovej kvality života pacientov s diabetom a prediabetom.

Grantový program DôveraPomáha diabetikom je súčasťou nadačného fondu zdravotnej poisťovne Dôvera. Hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu a zvýšeniu celkovej kvality života pacientov s diabetom a prediabetom, zmiernenie následkov a podporné opatrenia pri vzniknutých komplikáciách súvisiacich s cukrovkou, motiváciu pacientov k dodržiavaniu odporúčaní liečby a zmene životného štýlu a v neposlednom rade na edukáciu a vzájomné prepájanie ľudí dôležitých pre život pacientov s diabetom.

Grantový program DôveraPomáha diabetikom je súčasťou rovnomenného programu starostlivosti o chronicky chorých pacientov, ktorý zdravotná poisťovňa Dôvera spustila v roku 2015. Cieľom tohto programu je zlepšenie zdravotného stavu a celkovej kvality života pacientov s diabetom. Program prináša mnohé benefity nielen pre zapojených pacientov, ale aj lekárov.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.