Programy Grantový program Raz ročne spoločne

Grantový program Raz ročne spoločne

Pomoc deťom s hemofilickým ochorením.

Grantový program Raz ročne spoločne realizuje Nadácia pre deti Slovenska so svojim finančným partnerom tesa tape, s. r. o. od roku 2008.

Čo je naším cieľom?

  • umožniť deťom a mladým ľuďom so špecifickým ochorením prekonať následky zdravotného znevýhodnenia;
  • napomáhať sociálnej a výchovno-vzdelávacej integrácii týchto detí a mladých ľudí.

Ako pomáhame?

  • terapia a rehabilitácia (rekondičné a rehabilitačné aktivity);
  • voľný čas (športové a kultúrne podujatia, víkendové pobyty, tábory);
  • vzdelávanie a výchova (vzdelávací tréning).

Pre koho je náš program určený?

  • primárnou cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia vo veku 0 – 18 rokov so špecifickým chronickým ochorením (napr. onkologické ochorenie, cystická fibróza, muskulárna dystrofia…) žijúci na Slovensku, ktorí nie sú koncentrovaní vzhľadom na svoje špecifické chronické ochorenie na jednom mieste, a tak práca s nimi nemôže prebiehať pravidelne a systematicky;
  • sekundárnou cieľovou skupinou sú blízki príbuzní (napr. rodičia či súrodenci týchto detí a mladých ľudí).

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.