Programy Justícia priateľská deťom

Justícia priateľská deťom

Obhajoba špecifických práv a potrieb detí v systéme súdnictva.

Dokumenty

Čo je naším cieľom?

  • pomocou tréningov zvýšiť povedomie profesionálov o právach detí a posilniť ich zručnosti v interakcii s deťmi tak, aby boli rešpektované, chránené a dodržiavané práva detí, a aby bolo deťom umožnené zmysluplne participovať na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú.
  • Inovácia vo formálnom vzdelávaní
  • Kvalifikačná príprava a rast pedagogických zamestnancov
  • Rozvoj neformálneho vzdelávania
  • Zvyšovanie participácie detí a mladých ľudí v komunite
  • Zlepšenie postavenia a financovania mimovládnych neziskových organizácií

“Systém súdnictva nemôže byť slepý ku skutočnosti, že deti majú špecifické potreby a práva. Keď sú deti zapojené do súdneho konania, váhy spravodlivosti môžu byť len vtedy vyvážené, keď je zachovaný najlepší záujem detí a ak sa im dá primeraná šanca pochopiť, čo je v hre a zúčastniť sa na rozhodovaní, ktoré sa ich týka,“ 

Maud de Boer-Buquicchio, zástupkyňa generálneho tajomníka Rady Európy

Ako pomáhame?

V rámci programu sme zrealizovali tieto aktivity:

2015

  • PRIESKUM medzi vybranými profesionálmi pracujúcimi s deťmi, ktoré sa z rôznych príčin dostali do styku s justičným systémom: s prokurátormi, sociálnymi pracovníkmi, lekármi, policajtmi, pracovníkmi krízových centier pre deti ako aj s pracovníkmi reedukačných domovov pre mládež alebo diagnostických centier a psychológmi. Cieľom prieskumu bolo zistiť, aké sú vedomosti profesionálov o právach dieťaťa, vývoji dieťaťa a komunikácii s dieťaťom a skúsenosti z praxe v týchto oblastiach. na základe týchto podkladov líder projektu Coram Children´s Legal Centre z Veľkej Británie vypracoval metodiku a pripravil materiály na tréningy.

2016

Pre koho je náš program určený?

profesionáli pracujúci s deťmi, ktoré sa z rôznych príčin dostali do styku s justičným systémom (sudcovia, prokurátori, sociálni pracovníci, policajti, pracovníci krízových centier pre deti, reedukačných domovov pre mládež alebo diagnostických centier, učitelia, psychológovia a zdravotní pracovníci.

S kým spolupracujeme?

Partnerom programu je Coram Children’s Legal Centre

Na stiahnutie:

Partneri

K tomuto programu nie je priradený žiaden partner.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.