Programy Mladé miesta

Mladé miesta

Aby boli mladí ľudia súčasťou priestorovo-územného plánovania v samosprávach, v ktorých žijú.

Deti a mladí ľudia citlivo vnímajú prostredie, či už to vonkajšie alebo vnútorné. Chcú ho aktívne využívať, osvojovať si ho a zdieľať s druhými. My dospelí s nimi však veľmi často nevieme viesť dialóg. A práve zapájaním detí a mladých ľudí do tvorby prostredia, v ktorom žijú, u nich podporujeme vytváranie identity vo vzťahu k miestu, komunite aj k samospráve.

Projekt Mladé miesta sa venuje vytváraniu vzťahu detí a mladých ľudí k miestu, v ktorom žijú. Hľadáme v ňom nástroje na ich zapájanie do navrhovania a plánovania verejných priestorov, ale aj konkrétnych architektonických riešení.

Projekt realizujeme v spolupráci s partnerskými organizáciami na Slovensku a v Českej republike: Českou radou detí a mládeže, OZ Krasy terasydialog architekti, s.r.o..  

Aktivity projektu Mladé miesta sú určené pre pracovníkov s mládežou, odborníkov v oblasti architektúry a urbanizmu, developerov, predstaviteľov samospráv (politikov aj úradníkov) ako aj pre aktívnych mladých ľudí. V rámci vzdelávania zorganizujeme sériu regionálnych workshopov (8 v Slovenskej republike a 7 v Českej republike), na ktorých predstavíme našu inovatívnu metodiku a sieťovanie jednotlivých kľúčových hráčov a ich motiváciu k spolupráci (spolu 180 účastníkov) v tejto oblasti.

V súvislosti s tým sme vytvorili aj inovatívnu metodickú príručku (v PDF ju nájdete v sekcii Dokumenty), ktorá sumarizuje východiská zapájania mladých ľudí do územného plánovania a navrhovania verejných priestorov. Zrozumiteľnou formou sa v nej snažíme predstaviť praktické návody ako kvalitne a úspešne pracovať s mladými ľuďmi.

V apríli 2022 chystáme v rámci projektu aj medzinárodnú konferenciou. Tá vytvorí priestor na výmenu skúseností a prepájanie aktérov, ktorí môžu reálne prispieť k zapájaniu detí a mladých ľudí do rozhodovania a tvorby verejných priestorov. Podujatia sa zúčastní viac ako 50 zástupcov mimovládnych organizácií, firiem a samospráv.

Projektom Mladé miesta chceme prispieť k tomu, aby boli mladí ľudia súčasťou priestorovo-územného plánovania v samosprávach, v ktorých žiju. V meste i na vidieku. To povedie k ich väčšiemu začleneniu do spoločnosti, uplatňovaniu ich občianskych práv a zlepšeniu kvality života bezprostredne v priestore, v ktorom žijú a vyrastajú.

Projekt mladé miesta je financovaný s podporu Európskej komisie.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.