Programy New notion

New notion

Rozvoj sociálno-finančnej gramotnosti mladých ľudí pred ich vstupom do reálneho života.

Dokumenty

Program New Notion vznikol v roku 2015 a jeho donorom je NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti.

Čo je naším cieľom?

 • zreálniť mladým ľuďom riziká a situácie, ktoré väčšina z nich v krátkom časovom období zažije,
 • vytvoriť s nimi (realistickejší, komplexnejší) pohľad na ich ďalší život,
 • doplniť finančné vzdelanie, ktoré im umožní úspešne zvládnuť súčasnú etapu ich života pre ich budúcnosť,
 • rozvíjať kritické myslenie  – vedieť vyhľadať pomoc v ťažkých finančných rozhodnutiach.

Pre koho je náš program určený?

Pre mladých ľudí  od 16 do 30 rokov:

 • študenti v predposlednom alebo poslednom ročníku strednej školy,
 • absolventi škôl hľadajúci si prácu,
 • mladí ľudia pred blížiacim sa odchodom z detských domovov a iných výchovných a sociálnych inštitúcií.

„V oblasti financií sme riešili všetko, čo sa týka môjho života, mám pocit, že po týchto prednáškach sa vo svete nestratím!

Rado, študent gymnázia v Banskej Bystrici

Ako pomáhame?

Ponúkame 2-dňové (16-hodinové) vzdelávacie kurzy vedené zaujímavým a interaktívnym spôsobom s podporou e-learningu, ktorý sa dá ako modulové vyučovanie zahrnúť do vyučovacieho procesu na školách. Účastníci vzdelávania dostanú certifikát o absolvovaní vzdelávania. Pre účastníkov kurzu je vzdelávanie bezplatné (lektori, materiály, e–learningová podpora pre študentov, certifikáty), výdavky hradí NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti.

Lektori vzdelávania sú skúsení a kvalifikovaní pedagógovia alebo psychológovia – lektori Nadácie pre deti Slovenska.

Témy finančného vzdelávania

 • Plány, ciele, aktivity – potreba finančných zdrojov, ich získanie a použitie – nutnosť plánovať a evidovať príjmy a výdavky (rozpočet). Jednoduché riešenia na ozdravenie a optimalizáciu osobných financií.
 • Riziká spojené so zamestnaním, resp. podnikaním, a možná ochrana. Práca v zahraničí. Podnikanie na skúšku – mikropráca.
 • Riziká vo voľnočasových aktivitách – ohrozenie zdravia, príp. života.
 • Ochrana príjmu vrôznych životných situáciách pre seba a členov rodiny, ktorí budú na tento príjem odkázaní (zmysel finančného poradenstva).
 • Štart v pracovnom živote = štart prípravy na postproduktívne obdobie (sporenie na dôchodok v 2. a 3. pilieri).
 • Sporenie a investovanie – zhodnocovanie úspor.

Partneri

K tomuto programu nie je priradený žiaden partner.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.