Programy Online generácia

Online generácia

Komplexné riešenie pre zmysluplný život detí a mladých s digitálnymi technológiami.

Čo je naším cieľom?

 • zvýšenie spokojnosti učiteľov (učíme ich mať radi IKT), rodičov a ďalších dôležitých dospelých,
 • bezpečnejšie a spokojnejšie deti a mladí ľudia s naplnenými novovynárajúcimi sa potrebami v online priestore (rešpektujúca komunikácia, bezpečnosť…),
 • získanie nových zručností detí i dospelých, ktoré sú v online priestore dôležité (mať rád IT, byť kreatívny, sebarozvoj…),
 • posilnenie participácie detí a mladých ľudí – učitelia a deti sa učia navzájom,
 • zmysluplné využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • pozitívny vplyv na atmosféru v školách, rodinách. Komplexné riešenie pre zmysluplný život detí a mladých s digitálnymi technológiami.

“Neučíme IKT zručnosti, ale zručnosti, ktoré sú pre IKT dôležité.”

Ako pomáhame?

 • mapujeme potreby detí a mladých ľudí a a zavádzame ich do programu,
 • diskuskutujeme o  potrebách detí s učiteľmi, rodičmi a ďalšími dôležitými dospelými na workshopoch,
 • vzdelávame učiteľov a rodičov v témach IKT (napr. Reálne vs virtuálne priateľstvo, Efektívne využívanie IKT v súlade s najnovšími výskumami o fungovaní mozgu, Efektívne vzdelávacie programy (využitie najnovších poznatkov učiteľmi) v spolupráci s ďalšími expertmi),
 • poskytujeme mentoring a sprevádzanie učiteľov.

Pre koho je náš program určený?

Deti a mladí ľudia

 • pomenovávajú svoje potreby, ktoré sú základom navrhovania riešení,
 • aktívne sa zapájajú, navrhujú riešenia a sú rovnocennými partnermi pri tvorbe programov na zlepšenie zručností v online priestore,
 • sú rovnocennými partnermi dospelých a vzájomne sa s nimi obohacujú v riešení témy.

Dôležití dospelí

 • majú prehľad o novovynárajúcich sa potrebách detí a mladých ľudí v online priestore v konkrétnych regiónoch a komunitách, ktorých nenapĺňanie a dlhodobá frustrácia spôsobujú rizikové správanie sa,
 • majú zručnosti v ovládaní online priestoru blízkeho deťom a mladým ľuďom,
 • poznajú ohrozenia online priestoru a príležitosti s nimi spojené,
 • ovládajú zručnosti efektívnej komunikácie s deťmi a mladými ľuďmi ako rešpektovanými partnermi, dokážu rozvíjať sociálne zručnosti a sebaúctu detí a mladých ľudí,
 • adekvátne reagujú na aktuálne témy v online priestore,
 • ponúkajú riešenia, aplikácie, komunity, tréningové aktivity a podobne…

Partneri

Podporou nášho projektu partneri získavajú tieto výhody:

 • komunikácia verejnosti – posilnenie hodnoty značky,
 • zapojenie zamestnancov a zvýšenie lojality (dôležité pre Millenials 1982 +),
 • sieťovanie s firmami v oblasti IT – partnerstvá,
 • prínosy pre zamestnancov – rodičov a ich deti,
 • možnosti zapojenia sa zamestnancov ako expertov pri tvorbe metodiky, na workshopoch a konferenciách…

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.