Programy Srdce plné zdravia

Srdce plné zdravia

Edukačná roadshow zameraná na podporu zdravého životného štýlu

Dokumenty

Čo je našim cieľom?

  • poukázať na potrebu zdravého životného štýlu a správnu životosprávu v každom veku;
  • informovať a edukovať deti a mládež, upozorniť ich na potrebu starostlivosti o vlastné srdce od raného veku, a zároveň ich vzdelávať o príznakoch kardiovaskulárnych ochorení (KVO) a možnosti ich rýchleho rozpoznania a prvej pomoci;
  • podporiť prevenciu kardiovaskulárnych ochorení;
  • informovať o možnostiach monitoringu rizikových faktorov KVO;
  • vytvoriť a etablovať nové spôsoby práce s mládežou.

Ako pomáhame?

Roadshow sa realizuje v telocvičniach na Základných školách po celej Slovenskej republike. Žiaci  II. stupňa ZŠ zažijú interaktívne vzdelávanie lekára s ukážkou nafukovacieho srdca, ochutnávkou a ukážkou pohybových cvičení.  Prezentácia lekára vysvetľuje rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u detí a mládeže (obezita, fajčenie). Po prehliadke modelu srdca môžu deti absolvovať  merania (TK, EK, BMI, GLY).

Vo FIT kútikoch poradcovia výživy informujú žiakov o zdravej životospráve, s cieľom   vysvetliť význam zdraviu prospešných potravín, obmedzenie potravín a nápojov, ktoré spôsobujú vznik obezity. Súčasťou sú ukážky a ochutnávky jednoduchých zdravých jedál (na raňajky, desiatu alebo ľahkú večeru) a  nápojov. Poradkyne v časti Pohybové cvičenia budú aktívne cvičiť so žiakmi cviky, ktorými vysvetlia význam pohybu ako prevencii proti rôznym ochoreniam.

Pre koho je náš program určený?

  • žiaci 2. stupňa ZŠ
  • učitelia a pedagogickí pracovníci školských klubov

Partneri

K tomuto programu nie je priradený žiaden partner.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.