Programy Učíme s radosťou

Učíme s radosťou

Inovatívne vzdelávanie pre učiteľov.

Dokumenty

Čo je naším cieľom?

Podpora škôl pri ich premene na prostredie, ktoré prináša spoločnosti deti a mladých ľudí ako jedinečné a sebaisté osobnosti prostredníctvom podpory inovatívnych foriem vzdelávania učiteľov materských, základných, stredných a špeciálnych škôl.

Ako pomáhame?

Na našich tréningoch poskytujeme učiteľom prepojené tematické bloky, ktoré sú zamerané od uvedomenia si základných potrieb pri učení sa, po ich napĺňanie inovatívnymi  formami vzdelávania, ktorými sa rozvíjajú sociálne, osobné kompetencie s dôrazom na rešpektujúcu komunikáciu. Tréningy podporujú kompetencie pedagógov pre Vysoko efektívne učenie sa v školách.

Pre koho je náš program určený?

V pilotnom cykle v r. 2014-2016 bolo do programu zapojených 37 škôl trnavského, nitrianskeho, trenčianskeho a banskobystrického kraja a vytrénovali sme 217 pedagógov, školských psychológov a pracovníkov s deťmi, ktorí majú dosah na 3000 detí.

Donor 1. cyklu vzdelávania

  • Samsung Electronics Slovakia
  • Občianske združenie SPECTRA

Spolupráca

  • Asociácia S. Kovalíkovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku – odborný garant modelu: „Vysoko-efektívne učenie (VEU)“
  • OZ S rešpektom – odborný garant tréningu: „Rešpektovať a byť rešpektovaný“.

Partneri

K tomuto programu nie je priradený žiaden partner.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.