Programy Život mladých pod kontrolou

Život mladých pod kontrolou

Vzdelávanie v detských domovoch v oblasti sociálno-finančnej gramotnosti.

Program je určený pre sociálne znevýhodnené deti a mladých ľudí z Centier pre deti a rodiny a študentom so zdravotným znevýhodnením z internátnych škôl. Prináša im zmysluplné učenie pre život a pomáha im porozumieť základným finančným produktom. Sociálno-finančné vzdelávanie pomáha deťom a mladým ľuďom viesť samostatnejší život, lepšie sa začleneniť do života po opustení Centra či internátnej školy.

V pilotnom ročníku v roku 2018 bolo zapojených 8 Centier pre deti a rodiny z celého Slovenska. Pre pracovníkov bola vytvorená metodika so zážitkovými aktivitami, ktorú aplikovali v detských skupinách v centrách.  Deti a mladí dospelí sa učili uvedomelejšie a zodpovednejšie využívať vlastné finančné prostriedky, vytvárať domáci rozpočet a sporiť. V roku 2019 sa do projektu zapájajú 3 nové centrá a 3 internátne školy pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Dôležitou súčasťou programu sú aj dobrovoľníci spoločnosti Johnson Controls, ktorí počas roka pravidelne navštevujú deti v centrách a internátne školy. Dobrovoľníci podporujú deti a mladých dospelých pri vzdelávaní a získavaní zručností. Sú dôležitou súčasťou sporiaceho programu Sporíš – sporím a podpornými zbierkami pomáhajú deťom v jednotlivých zariadeniach.

Súčasťou programu je aj stretnutie zástupcov detí a pracovníkov centier a internátnych škôl s dobrovoľníkmi Johnson Controls, kde si navzájom vymieňajú svoje skúsenosti z aktivít a získaných zručností.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.