Detský fond Cloetta: Grant na podporu detí a mládeže v Leviciach si tentokrát rozdelí šesť organizácií

Organizácie si na realizáciu svojich projektov v Levickom okrese rozdelia presne 10 665,19 eur. Ide pritom už o 15. ročník grantového programu Detský fond Cloetta. Financie si rozdelia organizácie, ktoré splnili podmienku, že ide o primárne už existujúce, minimálne jeden rok trvajúce projekty, ktorým spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. umožní prostredníctvom tohto grantu ďalší rozvoj a lepšie fungovanie.

Kto získal grant z 15. ročníka Detského fondu Cloetta?

Školský basketbalový klub JUNIOR Levice bude môcť vďaka tomuto grantu zorganizovať budúce leto Letný Cloetta Basket Kemp Levice ´24 pre všetky deti od šesť do 17 rokov. OZ Požičaná planéta pre školy sa spolu s ďalšími partnermi podieľa na tvorbe environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj na školách aj v rodinách. Program Požičaná planéta je rozdelený na 20 kľúčových tém udržateľného rozvoja, ktoré pozostávajú z 5 tematických okruhov: odcudzenie, konzum, biodiverzita, zmena klímy a budúcnosť je v našich rukách.

V obecnej knižnici v Kozárovciach sa pravidelne konajú rôzne aktivity pre všetky vekové kategórie detí.  Na jeseň 2022 začali s projektom Pracujeme s deťmi, ktorého cieľom je motivácia detí k ich návšteve knižnice. Budú v ňom pokračovať aj v roku 2024. Zariadenie sociálnych služieb v Leviciach s názvom JESEŇ ŽIVOTA zase vďaka grantu od spoločnosti Cloetta môže pokračovaťvpodpore detí so špeciálnymi potrebami formou canisterapie. Láska a náklonnosť psa je, ako uvádzajú, veľmi silný liečebný prostriedok. Psík neposudzuje, nerobí rozdiely, nemá predsudky.

Športový klub FBC Levice, o.z. chce zo získaného grantu zabezpečiť to, aby si každé dieťa mohlo, aj navzdory stále rastúcim nákladom na prevádzku športového klubu,  dovoliť návštevu športového klubu a neprišlo tak o svoj sen byť športovcom alebo športovkyňou. Lezecký tím DELF, o.z. tvoria rôznorodí ľudia, ktorí majú inú osobnosť, schopnosti či úlohy, a to dáva tímu a celej lezeckej komunite pestrosť, farebnosť a dynamiku. To vytvára zdravé prostredie a dáva priestor na vzájomnú podporu. Projektom Za jedno lano, na ktorý získali grant od spoločnosti Cloetta, chcú spájať týchto rôznorodých mladých ľudí, ktorí robia dobrovoľnícku činnosť v prospech celej komunity so zameraním najmä na deti a mladých ľudí.

no.   názov organizácienázov projektumestokrajanotácia projektuschválená suma 
1.Školský basketbalový klub JUNIOR LeviceLetný Cloetta Basket Kemp Levice ´24LeviceNRJedinečný basketbalový kemp je určený pre všetky deti vo veku od 6 do 17 rokov. Nezáleží na tom, či si skúsený basketbalista, úplný začiatočník alebo len mladý športovec, ktorý chce prežiť neopakovateľné leto. Náš basketbalový kemp je pre akékoľvek dieťa, ktoré má chuť zabávať sa športom a zmysluplne tráviť letný čas!2 000 EUR
2.Požičaná planéta pre školyPožičaná planéta II. – Konzum na 30 škôlNitraNROZ Požičaná planéta pre školy sa spolu s Fakultou prírodných vied UKF v Nitre a dive 2000 production, podieľa na tvorbe a implementovaní unikátneho, komplexného programu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj Požičaná planéta. Program Požičaná planéta je rozdelený na 20 kľúčových tém udržateľného rozvoja, ktoré pozostávajú z 5 tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách. V roku 2021 prevzala nad programom záštitu Slovenská komisia OSN pre výchovu a vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO. 1 965,64 EUR
3.Obec KozárovcePracujeme s deťmiKozárovceNRV obecnej knižnici v Kozárovciach sa od roku 2021 pravidelne konajú rôzne aktivity pre všetky vekové kategórie detí. Na jeseň 2022 sme začali s projektom „Pracujeme s deťmi“, ktorého cieľom je vzdelávanie detí a motivuje ich k návšteve knižnici. Aj v roku 2024 plánujeme pokračovať v tomto projekte. Hlavným cieľom projektu je podporovanie záujmu o knihy, predstavovanie nie len súčasných ale aj starších autorov detských kníh získanie praktických zručností vo vyhľadávaní kníh, či už podľa názvu knihy alebo autora ako aj sprostredkovanie besied so súčasnými spisovateľmi detských kníh. Našou snahou je i práca s deťmi zo špeciálnych tried z marginalizovanej komunity, naučiť ich zodpovednosti pri požičiavaní kníh.1 756,75 EUR
4.„JESEŇ ŽIVOTA“  Zariadenie sociálnych služieb Levice LIEK s názvom PSIA LÁSKALeviceNRVždy nás milo prekvapí, keď pri dverách zašteká. Vtedy s úsmevom a natešením vstúpi láska štvornohá. Zaháňa nám bolesť, smútok, daruje nám vždy svojho srdca kúsok. Niet sa čoho obávať, veď je to náš chlpatý kamarát. Rodiny, ktoré Služba včasnej intervencie Levice sprevádza sú rozdielne, ale majú spoločné priania. Chcú, aby ich deti so zdravotným znevýhodnením boli prijaté, potreby detí naplnené a aby žili plnohodnotný život. Canisterapia je jednou z terapií, ktoré poskytujú deťom psychickú, fyzickú a sociálnu pohodu. Láska a náklonnosť psa je veľmi silný liečebný prostriedok, nakoľko psík neposudzuje, nerobí rozdiely, nemá predsudky. Existuje mnoho spôsobov ako byť súčasťou dobrých vecí a robiť ich spolu lepšie. Naším spoločným cieľom je prostredníctvom tohto projektu podporiť deti so špeciálnymi potrebami formou canisterapie a posunúť ich opäť o krok ďalej.950 EUR
5.Športový klub FBC Levice, o.z. Škola florbalu 2.0LeviceNRNáš projekt má zabezpečiť ľahší prístup k športu deťom z Levického okresu. Chceme, aj navzdory stále rastúcim nákladom na prevádzku športového klubu, zabezpečiť, aby si každý mohol pre svoje dieťa dovoliť návštevu športového klubu a aby ani jedno dieťa nebolo odobraté od svojho sna stať sa športovcom. Nechceme, aby finančné rozdiely v rodinách diktovali to, kto môže a kto nemôže chodiť na florbal alebo celkovo robiť šport.2 000 EUR
6.DELF, o.z.Za jedno lanoLeviceNRLezecký tím dobrovoľníkov, inštruktorov a lezcov je podobný dynamickému lezeckému lanu. Táto skupina je tvorená z rôznorodých ľudí, ktorí majú inú osobnosť, schopnosti či úlohy, a to dáva tímu a celej lezeckej komunite pestrosť, farebnosť a dynamiku, ktorá pomáha a podporuje aktivitu všetkých členov na dosahovaní spoločných cieľov a vytvára zdravé prostredie umožňujúcu vzájomnú podporu. Projekt „Za jedno lano“ spája týchto rôznorodých mladých ľudí, ktorí realizujú dobrovoľnícku činnosť v prospech celej komunity so zamarením na deti a mladých ľudí. 1 992,80 EUR
Spolu10 665,19 EUR

Ciele grantového programu

Prostredníctvom Detského fondu Cloetta pomáhame riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne, v ktorom spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. pôsobí. Dlhodobo podporujeme projekty na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného času u detí a mladých ľudí žijúcich v okrese Levice.

Vedeli ste, že…?

Detský fond Cloetta je pokračovaním Detského fondu Leaf, nadačného fondu, ktorý spoločnosť Leaf zriadila 1. 11. 2007 pri Nadácii pre deti Slovenska. Prostredníctvom tohto fondu spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. sleduje a pomáha riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne svojej pôsobnosti už 15 rokov. 

Spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. vznikla fúziou spoločností LEAF a Cloetta. Leaf je cukrovinkárska spoločnosť zameraná na výrobu žuvacích cukríkov, žuvačiek a pastiliek. Cloetta je najstarším výrobcom čokolády v Škandinávii s predajom najmä vo Švédsku. Cloetta Slovakia je jedným z hlavných výrobcov v cukrovinárskom priemysle. Na trhoch, na ktorých pôsobí, trvalo zastáva vždy poprednú pozíciu.

Spoločnosť sa na Slovensku etablovala v roku 2005 a v levickom priemyselnom parku pôsobí od roku 2006. Do výstavby závodu investovala približne 20 miliónov eur a riadna prevádzka sa začala v júni 2007. V súčasnosti firma zamestnáva vyše 700 zamestnancov a ročne produkuje 30 000 ton výrobkov. Postupne rozširuje výrobu o ďalšie technológie a rôzne nové druhy výrobkov. Produkty smerujú na škandinávsky trh, do Francúzska, Holandska a Veľkej Británie.