Hodina deťom: Na podporu detí z jednorodičovských rodín prerozdelíme takmer 60 000 eur

Sumou 59 970 eur podporíme v júli 2023 organizácie, ktoré pre jednorodičov a ich deti vytvárajú rôzne programy a služby, ktoré majú reálny vplyv na riešenie ich ťažkostí a pozitívne vplývajú na kvalitu ich života.

Posledný májový deň 2023 sme ukončili už 24. ročník zbierky do grantového programu Hodina deťom. Už tretí raz nesie tento grantový program Hodina deťom pre organizácie aj dodatok pre deti s jedným rodičom. Prečo? Pretože pandémia ochorenia Covid-19 nám v roku 2021 veľmi zreteľne ukázala, že práve táto skupina – jednorodičia a ich deti – je v rámci sociálneho systému mimoriadne ohrozená a zároveň prehliadaná, a to napriek tomu, s akými ťažkosťami sa stretáva. 

Kto získal grant z 24. ročníka zbierky Hodina deťom

Odborní hodnotitelia a hodnotiteľky posudzovali 11 žiadostí od organizácií a z nich vybrali sedem, ktoré najviac spĺňali požiadavky na udelenie grantu. V týchto siedmich projektoch je spolu zapojených 35 288 detí a mladých ľudí a 35 461 dospelých.

Podporené organizácie a ich projekty sú rozložené po celom Slovensku. Sú medzi nimi napríklad Rodinné centrum Hans, o.z. (10 000 eur), ktoré pomáha venovať sa deťom na spektre autizmu v jednorodičovských rodinách. Tie sú vystavené ešte väčšej záťaži alebo organizácia Áno pre život, n.o. (4 970 eur), ktorá sa dlhodobo venuje podpore a pomoci jednorodičovských rodín, ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách.

Grant získala aj Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením (7 000 eur). Táto organizácia podporuje jednorodičovské rodiny starajúce sa o deti so zdravotným znevýhodnením. Starostlivosť o dieťa so zdravotným znevýhodnením zvyčajne neumožňuje jeho matke pracovať ani na čiastočný úväzok, pretože jej chýba podpora starostlivosti a školské a sociálne kapacity štátu sú výrazne limitované. Tieto rodiny sú vo finančnej tiesni a vo väčšine prípadov sú segregované. Finančne (10 000 eur) sme podporili aj organizáciu Kolobeh života, ktorá organizuje víkendové terapeutické pobyty pre deti a ich ovdovelých rodičov. Zoznam všetkých siedmich podporených projektov nájdete v tabuľke na konci tohto článku.

Všetky podporené projekty a realizované aktivity je možné si pozrieť priamo v on-line aplikácii, do ktorej prispievajú grantisti v reálnom čase.

Ako vyzeral hodnotiaci proces

Hodnotiaci proces je dvojstupňový. V prvom rade ide o kontrolu dodržania formálnych kritérií projektu. Nadácia pre deti Slovenska má právo nezaradiť do hodnotiaceho procesu organizáciu, ktorá v minulosti závažným spôsobom porušila zmluvné podmienky spolupráce. Následne projekty, ktoré spĺňali všetky formálne kritériá, posudzovali členovia a členky hodnotiacej komisie.

Tá svoje stanovisko predložila Správnej rade Nadácie pre deti Slovenska v júni 2023, ktorá potom rozhodla o podpore jednotlivých projektov/žiadostí. Informácie o priebežných výsledkoch počas hodnotiaceho procesu organizáciám neposkytujeme. Všetci žiadatelia sú o výsledkoch informovaní online na webe nadácie prostredníctvom tohto článku, ale aj na e-mailovú adresu predkladateľóv projektu. Výsledky grantového programu zverejňujeme aj na sociálnych sieťach Nadácie pre deti Slovenska.

O grantovom programe Hodina deťom

Otvorený grantový program Hodina deťom je financovaný z verejnej zbierky Hodina deťom už 24 rokov. Posledné tri roky finančne podporujeme kvalitné a zaujímavé projekty organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi z jednorodičovských rodín na Slovensku. Prostredníctvom podporených projektov sa Nadácia pre deti Slovenska snaží citlivo reagovať na ich aktuálne potreby a problémy.

V roku 2021 sme v rámci Hodiny deťom po prvýkrát v jej histórii otvorili aj prihlasovanie pre individuálnych žiadateľov z kategórie jednorodičov. V roku 2022 sme jednorazovým finančných príspevkom 400 eur podporili presne 100 jednorodičovských rodín z celého Slovenska, na jar 2023 sa nám ich podarilo podporiť rovnakou čiastkou zatiaľ 81.

  • Zoznam prijímateľov jednorazového finančného príspevku za rok 2022 nájdete TU.
  • Zoznam prijímateľov jednorazového finančného príspevku na jar 2023 nájdete TU.

Aké organizácie získali grant na pomoc jednorodičov v roku 2022?

V roku 2022 posudzovali odborní hodnotitelia desať žiadostí organizácií a z nich vybrali sedem organizácií, ktoré najviac spĺňali požiadavky na udelenie grantu. Podporené organizácie a ich projekty sú rozložené po celom Slovensku a sú medzi nimi napríklad Centrum Slniečko, n.o., ktoré už 22 rokov pomáha detským obetiam násilia. Toto centrum tiež prevádzkuje špecializované pobytové zariadenie Centrum pre deti a rodiny, kde rozhodnutím súdu umiestňujú sexuálne zneužívané a týrané deti, často práve z neúplných rodín; Autistické centrum Andreas, ktoré poskytuje jednorodičovským rodinám s deťmi s autizmom z celého Slovenska špecializovanú terapeutickú podporu. Všetkých sedem projektov sa nám podarilo podporiť sumou 55 870 eur.

  • Kompletný zoznam podporených organizácií a ich projektov za rok 2022 nájdete TU.

Ďakujeme za vašu podporu!

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí aj v tomto ročníku podporili Hodinu deťom, pretože len vďaka nim dokážeme pomáhať a zlepšovať životy detí a mladých ľudí na Slovensku. Obrovské poďakovanie patrí aj našim partnerom, bez ktorých by sme zbierku nezvládli zrealizovať. Všetci spolu dokážeme pomáhať deťom a mladým ľuďom, ktorí to potrebujú, a tešíme sa, že v tom budeme môcť pokračovať aj v ďalšom 25. ročníku verejnej zbierky Hodina deťom, ktorá je už spustená.

Do zbierky pre deti s jedným rodičom môžete ľubovoľnou čiastkou prispieť naďalej aj vy. Naša misia Hodina deťom s jedným rodičom pokračuje. Prispieť je možné online na bit.ly/chcem-prispiet-online alebo zaslaním SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800. Navyše, z troch obrazov slovenských umelkýň Svetlany Fialovej, Kristíny Mésároš a Kataríny Janečkovej Walshe vznikli limitované pohľadnice, ktoré nájdete na našom eshope: https://eshop.hodinadetom.sk/ Ich kúpou podporíte práve jednorodičovské rodiny.

Podporené projekty

por. čísloOrganizáciaNázov projektuMestoKrajAnotáciaSchválená sumaWeb
1KOLOBEH ŽIVOTATerapeutické pobyty pre jednorodičovské rodiny – pozostalých.PrešovPrešovskýPokračovanie osvedčených víkendových terapeutických pobytov pre deti a ich ovdovelých rodičov. OZ Kolobeh života už 10 rokov realizuje zážitkové terapeutické víkendové pobyty pre deti a ovdovelých rodičov, ktorí prišli o najbližšieho člena rodiny. Stali sa tak jednorodičovskými rodinami, ktoré si prechádzajú nielen náročnou a zložitou finančnou situáciou, ale predovšetkým obrovským zármutkom po strate člena rodiny. Zámerom projektu je realizácia 2 víkendoviek v decembri 2023 a marci 2024. 1. víkendovka je ťažisková pre všetky pozostalé rodiny, keďže ju plánujeme realizovať pred Vianocami, ktoré sú špeciálne pre smútiacich veľmi náročným obdobím, 2. víkendovka bude zameraná hlavne na jednorodičov s viacerými deťmi. Na všetkých pobytoch za zúčastňuje naša smútková sprievodkyňa a tiež vdovy, ktoré založili a vedú aj svojpomocnú skupinu na Facebooku: Keď smrť rozdelí lásku príliš zavčasu.10 000,00http://www.kolobehzivota.sk
2NávratNech žiadny rodič nie je sámBratislavaBratislavskýRodičom, ktorí sa starajú o vlastné dieťa alebo dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti chceme poskytovať sociálne a východné poradenstvo a podľa potreby aj terapeutické intervencie v takom rozsahu, aký budú považovať oni sami aj naši odborníci za prínosný. Budú s nimi pracovať naše multidisciplinárne tímy zložené podľa potrieb zo sociálnych pracovníkov, psychológov a špeciálnych pedagógov. Okrem nášho sprevádzania a poradenstva im budeme pomáhať nájsť a využiť možnosti podpory v ich prirodzenej komunite. Zorganizujeme poradensko-vzdelávací pobyt, kde budú mať rodičia aj možnosť zdieľania, výmeny skúseností a vytvorenia si vzťahov s ľuďmi v podobnej životnej situácii. Deťom sa budú venovať školení dobrovoľníci a tiež to bude pre nich príležitosť na vytvorenie a posilnenie rovesníckych vzťahov. Pobyt bude aj príležitosť pre našich odborníkov vnímať rodiny v prirodzenejších situáciách, pri spoločných aktivitách a budú z toho ťažiť v ďalšom individuálnom poradenstve.10 000,00 https://www.navrat.sk/
3Jazdecký klub EXCEL MADONNIE JE NÁM TO JEDNORimavské BrezovoBanskobystrickýZámerom projektu je zabezpečiť inklúziu detí a mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení, vylúčení a ohrození v rozličných oblastiach života. Väčšina z nich z dôvodov nízkych príjmov rodičov, jednorodičovských rodín. Tieto deti a mládež nemajú rovnaké šance a možnosti a nemajú ani vytvorené podmienky a priestor na aktívne, zmysluplné a plnohodnotné trávenie voľného času. Nemajú možnosti na rozvoj svojich zručností a vedomostí, ani podnety a motivácie viesť aktívny život a venovať sa svojim záľubám. Deti predsa nemôžu za sociálny status rodiny, v ktorej vyrastajú, mi im chceme vytvoriť a pomôcť začleniť sa do kolektívu a zlepšiť ich kvalitu života po každej stránke. Zorganizovaním pravidelných aktivít, zameraných a určených pre deti a mládež z jednorodičovských rodín, sociálne znevýhodnené deti a mládež ale aj dospelých – zástupcov z týchto rodín, ktorí sa zapoja do aktivít, pomôžeme im rovnocenne a zmysluplne tráviť voľný čas.8 000,00


x
4HANSDeti bez návodu IICinobaňaBanskobystrickýProjekt Deti bez návodu II umožní pokračovanie a rozšírenie dobrovoľníckeho programu, ktorý sme úspešne otestovali v rámci predošlého ročníka. Náročnosť starostlivosti o deti na spektre autizmu dokazujú mnohé príbehy, ktoré je možné sledovať aj v médiách. Náš dobrovoľnícky program má za cieľ venovať sa deťom na spektre autizmu v jednorodičovských rodinách, ktoré sú vystavené ešte väčšej záťaži. Trávenie voľného času založené na špeciálnych záujmoch detí na spektre je pre tieto deti výnimočným zážitkom, ktorý im umožní zažívať prijatie zo strany dobrovoľníka a nenahraditeľný pocit odozvy na ich záujmy, ktoré sú obvykle mimoriadne, no jednorodičia nemajú kapacitu sa im s deťmi venovať. Projekt umožní rozšírenie programu do viacerých regiónov, záujem v pilotnom programe bol vysoký, preto chceme rozšíriť jeho pôsobnosť. Aktivity sa budú realizovať v rodinách a v priestoroch našich denných centier a priestorov spolupracujúcich organizácií.10 000,00 http://www.hans.sk
5Autistické centrum Andreas n.o.Kyslíková maska III.BratislavaBratislavskýZámerom projektu Kyslíková maska III. je pokračovanie podpory pre jednorodičovské rodiny (JR) z celého Slovenska, v ktorých je vychovávané dieťa s autizmom. Deti s autizmom (PAS) vyžadujú zvýšenú starostlivosť, ako aj špecializovanú terapeutickú podporu. JR majú len jeden pravidelný príjem, o kt. prichádzajú, keď sa potrebujú o svoje dieťa postarať. Pri deťoch s PAS je starostlivosť finančne, ale najmä časovo veľmi náročná. Prostredníctvom projektu získajú JR finančnú úľavu pri všetkých službách, ktoré centrum Andreas poskytuje (diagnostika, rediagnostika, terapie, konzultácie, školenia, podporné skupiny…), ako aj pri nákupe kníh. JR poskytneme individuálne konzultácie, počas ktorých sa postaráme o dieťa. Názov Kyslíková maska je metaforou na krízové pristávanie lietadla, kedy si kyslíkovú masku má nasadiť ako prvý rodič, aby mohol svojmu dieťaťu následne pomôcť. Novinkou bude finančná úĺava pre JR počas letných prázdnin, kedy budeme realizovať voňočasové aktivity pre deti s PAS.10 000,00
http://www.andreas.sk
6ÁNO PRE ŽIVOT n.o.Nie si sámRajecké TepliceŽilinskýProjekt kontinuálne nadväzuje na dlhoročnú činnosť organizácie v oblasti pomoci jednorod. rodinám. Ak rodiny, dostanú podporu a pomoc nestávajú sa celkovo odkázanými na pomoc iných, nekončia v starostl. štátu, ale fungujú samostatne vo svojich domovoch, deti rozvíjajú svoje zručnosti, je zabezpečený ich zdravý rast. Podpora, sprevádzanie a blízkosť dáva rodinám istotu a stabilitu, čo v konečnom dôsledku predchádza vzniku patologických javov u detí. Projekt je preto zameraný na bezplatnú terapeutickú podporu pre deti z jednorod. rodín a ich rodičov, rozvoj talentov detí, využitie voľného času, pomoc rodičom s opaterou detí a humanitárnu pomoc. Vplyvom posledných rokoch sa zvýšil počet jednorod. rodín, ktorí sa ocitajú na prahu chudoby, je pre nich náročnejšie dať deťom všetko, čo potrebujú. Ukazuje sa, že ak nie sú na všetko sami, nájdu silu a často aj riešenie problémov. Ako hovorí známa pieseň „spravme si svet, z láskavých činov…keď nevieš kadiaľ ísť a padáš únavou…nie si sám“.4 970,00


   http://www.anoprezivot.sk
7Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnenímJednorodičia starajúci sa o deti a mladých so zdravotným znevýhodnenímBratislavaBratislavskýRočne sa na Slovensku narodí okolo 3 000 detí s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia (ZZ), čo predstavuje 5,2 % populácie slovenských detí. Po započítaní dopadu ZZ aj na rodinných príslušníkov – zasiahnutých je približne 20 % slovenskej populácie. Špeciálne školy navštevuje takmer 6 % populácie slovenských detí, čo je najvyšší podiel v porovnaní s inými krajinami EÚ. Štatistiky v zahraničí preukázali, že miera rozvodovosti v rodinách, v ktorých žije dieťa so ZZ, je výrazne vyššia ako priemerná rozvodovosť populácie a môže dosahovať až 80%. V SR sú to v drvivej väčšine prípadov tradične ženy, ktoré sa starajú o dieťa so zdravotným znevýhodnením a vykonávajú doma tzv. prácu neformálnej opatrovateľky. Starostlivosť o dieťa so zdravotným znevýhodnením zvyčajne neumožňuje jeho matke pracovať ani na čiastočný úväzok, pretože chýba podpora starostlivosti a školské a sociálne kapacity štátu sú výrazne limitované. Tieto rodiny sú vo finančnej tiesni a vo väčšine prípadov sú segregované.7 000,00


http://www.platformarodin.sk
SPOLU 59 970,00