Projekt Dobrý štart a Vera Wisterová budú pripravovať mladých ľudí na vstup do dospelosti

22 % mladých na Slovensku „vyletí z hniezda“ vo veku 20 rokov. Bez pomoci rodičov sa obíde len polovica detí. Deti z detských domovov sú  však na všetko sami.

Autori článku: Konektor s.r.o a Oriflame

Projekt Dobrý štart pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska a s podporou spoločnosti Oriflame budú metodicky aj interaktívne edukovať mladých ľudí v detských domoch, dnes nazývaných centrá pre deti a rodiny, ako správne vstúpiť do dospelého života najmä s dôrazom na finančnú gramotnosť.

Na Slovensku je v centrách pre deti a rodiny takmer 5 000 detí. Až do dovŕšenia 18 rokov dostávajú vreckové maximálne vo výške 29,40 eur mesačne (od 15 rokov). Keď opustia tieto zariadenia, dostanú od štátu jednorazový príspevok na štart do života vo výške 900 eur. Často ich však rýchlo minú, pretože majú pocit, že majú zrazu veľa peňazí. Približne 330 detí ročne musí tieto zariadenia opustiť a začať žiť vlastný život.

„Štart do samostatného života nie je pre mladých ľudí jednoduchý. Ale pre mladých z centier pre deti a rodiny je oveľa ťažší. Chýbajú im reálne skúsenosti s nakladaním s financiami – či už hotovosťou, šetrením alebo fungovaním rodinného rozpočtu. Práve táto neskúsenosť s „hodnotou“ peňazí a chýbajúca sociálno-finančná gramotnosť im komplikuje začiatok ich osamostatnenia,“ uviedol Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

Dobrý štart

Spoločnosť Oriflame v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spustili projekt s názvom Dobrý štart, ktorý mladým ľudom z Centier pre deti a rodiny prinesú zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život ako porozumieť základným pravidlám, s ktorými sa budú stretávať v bežnom živote po odchode z centra. Ambasádorkou projektu je známa moderátorka, ktorá sa charite venuje niekoľko rokov a záleží jej na budúcnosti detí. „Hovorí sa, keď spadneš, tak vstaň a choď ďalej. Pre deti z detských domov je však to vykročenie oveľa ťažšie. Niekedy stratia rovnováhu, spadnú na začiatku cesty a už zostávajú na zemi. Pomôžme im postaviť sa na vlastné nohy a urobiť prvý, najväčší krok do dospelého života,“ hovorí Vera Wisterová.

Zdroj fotografie: Konektor s.r.o a Oriflame

Mladí potrebujú pomoc i po dovŕšení plnoletosti – až polovica z nich sa ešte v tridsiatke pravidelne obracia na rodičov kvôli peniazom a úradným záležitostiam. Deti z detských domovov prichádzajú do života rovnako nepripravené, len nevedia, na koho sa môžu obrátiť. „Našou víziou je dlhodobá podpora spoločenskej zodpovednosti voči tým najzraniteľnejším skupinám. Celosvetovo pomáhame a spolupracujeme s charitatívnymi organizáciami s cieľom pomáhať a zlepšiť život najmä deťom a ženám. Sme veľmi radi, že na Slovensku štartujeme projekt, ktorý uľahčí mladým ľuďom z detských domovov vstup do dospelosti  spolu s Nadáciou pre deti Slovenska, ktorá má s pomocou a vzdelávaním detí dlhoročné skúsenosti,“ uviedol Ivo Kalík, generálny riaditeľ Oriflame ČR a SR.

Spoločnosť Oriflame v instantnom prieskume agentúry IPSOS zistila, že napríklad bez finančnej výpomoci sa obíde polovica mladých Slovákov (50,7%). V najmladšej vekovej kategórii, do 22 rokov, si pre vreckové k rodičom chodí (aj keď už bývajú samostatne) každý mesiac 39,3 % z nich. Po 30. narodeninách sa bez pomoci obíde len 43,3 % mladých.

V 18-ke na vlastné nohy

Mladí odchádzajú za slobodou alebo bývať s partnerom, samostatného života sa napriek tomu boja. Do 20 rokov odíde z domova 22 % mladých. S rodičmi zas žije skoro 23 % mladých vo veku 28 až 34 rokov. Dievčatá opúšťajú domáce istoty rýchlejšie – do dvadsiatky je to skoro polovica z nich.

Ako vyplýva z instantného prieskumu agentúry IPSOS pre spoločnosť Oriflame, ktorá sa v apríli 2021 pýtala 500 mladých ľudí medzi 18 a 34 rokov, do veľkého sveta sa pritom viac ako polovici z nich moc nechcelo. „Tretinu znervózňovalo, či na samostatný život budú mať peniaze, každý šiesty sa bál, že príde o blízky vzťah s rodinou. Na život na vlastnú päsť sa vlastne tešilo len 44 percent detí,“ zhrnul Ivo Kalík, generálny riaditeľ Oriflame ČR a SR.

Aj deti z detských domov veľký svet láka aj desí. Každý rok, po dokončení stredoškolského a vysokoškolského vzdelania, opúšťa brány zariadení viac ako 300 detí.  „Centrá pre deti a rodinu venujú veľkú energiu v príprave mladých ľudí na samostatný život. Napriek tomu je pre nich odchod z detského domova mimoriadne náročný, pretože odchodom strácajú „záchrannú“ sieť, ktorú mnohí z nás poznajú. Nemôžu sa napríklad spoľahnúť na to, že im v ťažkých chvíľach rodina finančne pomôže. O to dôležitejšie mali reálnu skúsenosť ako s financiami pracovať, vedeli si tvoriť rodinný rozpočet, naučili sa šetriť a finančne plánovať“, vysvetlil Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

Aj dospelí stále potrebujú pomoc

Deväť z desiatich detí zostáva s rodičmi v intenzívnom kontakte aj v dospelosti. Jedným z dôvodov je to, že aj keď spolu nebývajú, mamička alebo otecko sú stále priateľom na telefóne.

Mladí často potrebujú pomôcť s peniazmi. Bez finančnej výpomoci sa zaobíde len necelá polovica z nich. „Čo je alarmujúce, je potom množstvo mladých, ktorí žijú sami, ale napriek tomu s peniazmi nevyjdú,“ dopĺňa generálny riaditeľ Oriflame Ivo Kalík a pokračuje: „Každý šiesty si od rodičov vypýta peniaze týždenne. A majú veľké šťastie, že majú za kým ísť. Sám budem musieť doma zistiť, ako by moje deti riešili nedostatok peňazí, keby nemohli prísť za nami. „

Najčastejšie potom zázemie rodiny využívajú mladí ľudia pre pomoc s kontaktom s úradmi. Tu sa sebavedome cíti len tretina mladých. Najviac sa praktického života obávajú mladí do 22 rokov. Polovica z nich potrebuje asistenciu rodičov každý mesiac.

Zdroj fotografie: Konektor s.r.o a Oriflame

„Mladí ľudia z centier pre deti a rodiny potrebujú okrem finančnej gramotnosti získať aj sociálne zručnosti. Samostatný život to je aj komunikácia na pracovnom trhu, s úradmi, s poskytovateľmi služieb a podobne. Toto sú oblasti, na ktoré sa v rámci nášho programu zameriavame, pretože ich považujeme za mimoriadne dôležité pre ich úspech v dospelosti,“ upresnil Ondrej Gallo.

Tento rok venuje spoločnosť Oriflame 18 000 eur na projekt Dobrý štart. Prvých 7 134 eur vyzbierali členovia Oriflame medzi sebou počas akcie S Oriflame pre lepší vstup do dospelosti.