RCPU: Oblasť rozvoja životných zručností je súčasťou sociálnej klímy a zmysluplného vzdelávania. Budeme sa im venovať na workshope

Lucia Skokanová, lektorka a mentorka nášho RCPU pre okresy Banská Bystrica a Brezno, bude viesť začiatkom marca …

Viac ➞

FEST Spojme hlavy: Mladí nám ukázali, že ochrana prírody, slušnosť a demokracia sú pre nich dôležité témy

3. júla 2023

Festival príležitostí pre mladých ľudí, ktorý sme nazvali FEST Spojme hlavy, sme zorganizovali vo štvrtok …

Viac ➞

Hodina deťom: Na podporu detí z jednorodičovských rodín prerozdelíme takmer 60 000 eur

28. júna 2023

Sumou 59 970 eur podporíme v júli 2023 organizácie, ktoré pre jednorodičov a ich deti vytvárajú rôzne …

Viac ➞

Keď funguje tímovosť: Predchádzaniu konfliktov v triedach sa na ZŠ Drábova venujú okrem podporného tímu aj rovesnícki mediátori

28. júna 2023

4. článok zo série príkladov dobrej praxe pre samosprávy a školy v oblasti podpory inkluzívneho …

Viac ➞

Detský fond Cloetta: Aj v jubilejnom 15. ročníku podporíme projekty pre deti a mládež v Levickom okrese

26. júna 2023

Vyhlasujeme 15. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. So spoločnosťou Cloetta Slovakia, s.r.o. …

Viac ➞

Keď funguje spolupráca: Učitelia a učiteľky zo ZŠ Vrútocká by špeciálne pedagogičky najradšej mali aj na etike a na telesnej

26. júna 2023

3. článok zo série príkladov dobrej praxe pre samosprávy a školy v oblasti podpory inkluzívneho …

Viac ➞

Zvolen: Mesto priateľské deťom zakladá mládežnícky parlament. Bude poradným orgánom samotného vedenia mesta

19. júna 2023

2. článok zo série príkladov dobrej praxe pre samosprávy a školy v oblasti podpory inkluzívneho …

Viac ➞

Petržalka ide príkladom: Samosprávy môžu, hoci s obmedzenými zdrojmi, podporiť víziu o tom, ako má vyzerať inklúzia v školskej praxi

16. júna 2023

1. článok zo série príkladov dobrej praxe pre samosprávy a školy v oblasti podpory inkluzívneho …

Viac ➞

Získali sme akreditáciu na inovačné vzdelávanie Škola inkluzionistov. Aktuálne pôsobíme na ôsmich školách

12. júna 2023

Naša Nadácia pre deti Slovenska je od 19. januára 2023 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, …

Viac ➞

EU-CARE: Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 2. kolo Výzvy

12. júna 2023

Cieľom národného projektu EU-CARE je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom …

Viac ➞