9–10
marec

Počítame s deťmi

Konferencia o tom, ako zlepšiť kvalitu života detí a mladých ľudí na úrovni miestnej samosprávy, ako naplniť ich potreby a zapojiť ich do komunitného života a spolurozhodovania v obci a meste.

Viac