Programy Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí.

Bezpečne v komunite, bezpečne doma je grantový program nadačného fondu Deti v bezpečí. Od roku 2015 je jeho zriaďvateľom poisťovňa KOOPERATIVA.

Program sa skladá zo vzdelávacej a grantovej časti programu a jeho cieľom je vzdelávanie a podpora projektov na vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí. Uchádzačom o grantovú podporu doporučujeme účasť na vzdelávacích workshopoch Nadačného fondu Deti v bezpečí.

Grantový program Bezpečne v komunite, bezpečne doma

  • podpora vytvárania zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí
  • rozvíjanie sebaúcty, sebavedomia detí a mladých ľudí a ich vzájomného rešpektu vo vzťahu k dospelým
  • participatívne zapájanie detí a mladých ľudí do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia

Pre koho je program určený? 

  • deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
  • dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)

Tu si môžete pozrieť realizované projekty

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.