Partneri Kooperativa

Kooperativa

Počet podporených projektov

Spolupráca v číslach

Programy nadačného fondu a prerozdelená suma

Vzdelávacie aktivity

Pre grantistov grantového programu (pracovníci s deťmi a mladými ľuďmi, vychovávatelia, učitelia, športoví tréneri, komunitní pracovníci)

Prebiehajúce a plánované udalosti

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.