Programy Dobrý štart

Dobrý štart

Vzdelávanie v centrách pre deti a rodiny v oblasti sociálno-finančnej gramotnosti.

Spoločnosť Oriflame v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spustili v roku 2021 projekt s názvom Dobrý štart, ktorý mladým ľudom z Centier pre deti a rodiny (niekdajších detských domovov) prinesie zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život ako porozumieť základným pravidlám, s ktorými sa budú stretávať v bežnom živote po odchode z centra, s dôrazom na finančnú gramotnosť.

Deťom z týchto centier totiž väčšinou chýbajú reálne skúsenosti s nakladaním s financiami – či už hotovosťou, šetrením alebo fungovaním rodinného rozpočtu. Práve táto neskúsenosť s „hodnotou“ peňazí a chýbajúca sociálno-finančná gramotnosť im komplikuje začiatok ich osamostatnenia.

Na Slovensku žije v Centrách pre deti a rodiny približne 5 000 detí, viac ako 300 ich ročne tieto centrá aj opustí. Do dovŕšenia 18 rokov, keď musia väčšinou z centier odísť, dostávajú vreckové maximálne vo výške 29,40 eur mesačne. Keď tieto zariadenia opustia, dostanú od štátu jednorazový príspevok na štart do života vo výške 900 eur. Často ho však rýchlo minú, pretože nevedia, ako inak s peniazmi naložiť.

Skoré sociálno-finančné vzdelávanie pomáha deťom a mladým ľuďom viesť samostatnejší život na vlastnú päsť.

Mladí ľudia z centier pre deti a rodiny potrebujú okrem finančnej gramotnosti získať aj sociálne zručnosti. V rámci programu sa teda budú vzdelávať aj v oblasti komunikácie na pracovnom trhu, s úradmi či s poskytovateľmi služieb.

Spoločnosť Oriflame venovala v roku 2021 na projekt Dobrý štart 18 000 eur. Ambasádorkou projektu je známa moderátorka Vera Wisterová.

Projekt nadviazal na dnes už ukončený projekt s názvom Život mladých pod kontrolou, ktorý od roku 2018 v spolupráci s dobrovoľníkmi spoločnosti Johnson Controls pomáhali v jedenástich centrách pre deti a rodiny a v troch internátnych školách so zážitkovými aktivitami vedúcimi k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu využívaniu vlastných finančných prostriedkov.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.