Dôvera odovzdá takmer 162 tisíc eur pre 121 bojovníkov za zdravie

Už poznáme výsledky jesenného kola grantového programu Bojovníci za zdravie pre individuálnych žiadateľov, grant získa 121 z nich. Poisťovňa Dôvera ich v rámci programu Bojovníci za zdravie, ktorý sme spoločne vyhlásili začiatkom septembra, podporí sumou takmer 162 tisíc eur. Od septembra tohto roka sme pritom zaevidovali 479 individuálnych žiadostí o grant.

Zo 121 grantistov jesenného kola programu Bojovníci za zdravie je 54 chlapcov a mužov, a 67 dievčat a žien. Najmladším bojovníkom za zdravie je len 7-mesačný chlapček z Bratislavy, zatiaľ čo najstarším je 79-ročná pani z Hlohovca. Pomoc pritom smeruje do všetkých krajov Slovenska. Najviac finančných prostriedkov poputuje na rehabilitácie, špeciálne terapie, doplnkovú liečbu a pomôcky, podporili sme však aj takých bojovníkov za zdravie, ktorým chýbali financie na špeciálne lieky či opatrovanie.

Ako vyzeralo hodnotenie žiadostí?

Žiadosti hodnotili v prvom kole odborníci, farmaceuti a lekári. V druhom kole žiadosti posudzovali zástupcovia zdravotnej poisťovne Dôvera a Nadácie pre deti Slovenska, ktorá má ako garant programu s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 25 rokov skúseností.

Kto môže požiadať o grant pre individuálnych žiadateľov?

Grantový program je určený poistencom poisťovne Dôvera. Poskytuje finančné príspevky na ošetrenia, zákroky alebo operácie v zahraničí, rehabilitácie po úrazoch alebo pre hendikepovaných, rekonvalescenciu alebo kúpeľnú liečbu či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada z verejného zdravotného poistenia. O grant môže požiadať každý poistenec Dôvery alebo jeho zákonný zástupca. Zistite, ktorí bojovníci už podporu na zlepšenie svojho zdravia získali. Prečítajte si ich príbehy TU.

Ako dopadlo jarné kolo Bojovníkov za zdravie?

Aj na jar tohto, stále pandemického, roka, podporila poisťovňa Dôvera bojovníkov za zdravie, konkrétne 110 individuálnych žiadateľov sumou 153 tisíc eur. Viac sa výsledkoch jarného kola tohto grantového programu dozviete TU.