logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Grantový program Hodina deťom otvára svoj 20. ročník

14. február 2019

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska aktuálne vyhlasuje už 20. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov zahŕňajúcich pravidelnú a systematickú celoročnú prácu s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku.

Nadácia pre deti Slovenska vo svojich programoch reaguje na aktuálne potreby detí a mladých ľudí, pomáha a podporuje budovanie komunít, v ktorých sú deti a mladí ľudia rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých.

Finančné prostriedky 20. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom vyzbierané do 31. mája 2019, rozdelí nadácia do všetkých regiónov a na také projekty, ktoré pomáhajú riešiť aktuálne problémy a potreby detí a mladých ľudí na Slovensku v nasledovných oblastiach:

1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI / Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji a aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA  A JEHO STAROSTI / Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, v obdobiach keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované a nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA  A JEHO ŠKOLA / Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA  A JEHO KOMUNITA / Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.


Podávanie žiadostí o príspevok z grantového programu Hodina deťom 20.ročník je možné len cez ONLINE APLIKÁCIU na www.nds.sk. Žiadosti zaslané iným spôsobom nebudú akceptované.
Všetky informácie o grantovom programe sú zhrnuté v dokumente Grantové podmienky. Využite aj Pomocný formulár k projektu. 


Dôležité termíny:

14.február 2019 – 18.marec 2019 príprava podkladov, obsahu žiadostí o grant, konzultácie, priebežné vypracovávanie projektov v ONLINE APLIKÁCII

18.marec 2019 do 24:00 hod ukončenie výzvy - uzávierka podávania projektov

jún 2019 vyhlásenie výsledkov, zmluvný proces

1.júl 2019 – 31.marec 2020 realizácia podporených projektov


Kontaktná osoba:
Karin Vaňatková – karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02 – 5263 6471, +421 901 708 229


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog