logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nadačný fond Deti v bezpečí

16. október 2015

Nadačný fond Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska zriadila poisťovňa Kooperativa preto, aby prostredníctvom vzdelávania a projektov v regiónoch podporila bezpečný pohyb, prevenciu úrazov detí a vytváranie bezpečného prostredia v rodinách, školách a komunitách.

 

​Viac ako 75 tisíc eur bude rozdelených na podporu projektov v dvoch grantových programoch. V grantovej výzve Športujem rád a bezpečne môžu uchádzači získať do 3 tisíc eur na podporu projektov zameraných na nesúťažné športovanie a pohyb detí a mladých ľudí a prevenciu úrazov. Druhý grantový program  Bezpečne v komunite, bezpečne doma je zameraný na vzdelávanie a vytváranie bezpečného prostredia pre deti.

Grantový program Športujem rád a bezpečne:

Ciele:

1. podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné  športovanie pre radosť z pohybu
2. rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe)
3. osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí
4. aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie


Cieľové skupiny:
Deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
Dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)


Grantový program Bezpečne v komunite, bezpečne doma


Ciele:
1. podporovať vytváranie zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti
2. rozvíjať sebaúctu, sebavedomie detí a vzájomný rešpekt detí a dospelých
3. participatívne zapájať detí aj do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia


Cieľové skupiny:
Deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
Dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)


Aktuálne výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník uzavretého grantového programu Bezpečne v komunite - bezpečne doma 2015. Prečítajte si celé znenie výzvy. 

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník grantového programu Športujem rád a bezpečne. Prečítajte si celé znenie výzvy.

 

 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 3683,83 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog