logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nadačný fond Deti v bezpečí

16. október 2015

Podpora bezpečného pohybu, prevencia úrazov detí a vytváranie bezpečného prostredia v rodinách, školách a komunitách je poslaním Nadačného fondu Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska, ktorého zriaďovateľom je od roku 2015 poisťovňa KOOPERATIVA.

    

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

od roku 1990 ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 100 produktov životného a neživotného poistenia. Zároveň rozvíja aktivity v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania už 25 rokov. Je dlhodobým a strategickým partnerom Nadácie pre deti Slovenska.

Kooperativa je dlhodobým partnerom pomoci deťom a mladým ľuďom na Slovensku. V roku 2004 sa stala donorom Hodiny deťom a začala podporovať aktivity pre deti a mládež v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. V roku 2015 pri Nadácii pre deti Slovenska založila svoj Nadačný fond Deti v bezpečí s ambíciou stať sa najväčším fondom na Slovensku, ktorý podporuje bezpečnosť detí.

Programy Nadačného fondu Deti v bezpečí:

 • Športujem rád a bezpečne – grantový program na podporu projektov zameraných na nesúťažné športovanie a pohyb detí a mladých ľudí a prevenciu úrazov
 •  Bezpečne v komunite, bezpečne doma – program sa skladá zo vzdelávacej a grantovej časti programu a jeho cieľom je vzdelávanie a podpora projektov na vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí. Uchádzačom o grantovú podporu doporučujeme účasť na vzdelávacích workshopoch Nadačného fondu Deti v bezpečí.

Športujem rád a bezpečne

Ciele:

 • podpora nesúťažného športovania detí a mladých ľudí, ktoré vychádza z vnútornej motivácie a pre radosť z prirodzeného pohybu
 • rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a mladých ľudí, vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe)
 • zvyšovanie povedomia o bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí
 • aktívne zapájanie detí, mladých ľudí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie

Cieľové skupiny:

 • deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
 • dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)

Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Ciele:

 • podpora vytvárania zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí
 • rozvíjanie sebaúcty, sebavedomia detí a mladých ľudí a ich vzájomného rešpektu vo vzťahu k dospelým
 • participatívne zapájanie detí a mladých ľudí do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia

Cieľové skupiny:

 • deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
 • dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)

Pozvánka na vzdelávací workshop

Prečítajte si viac:

Podporené projekty - livestream

 • aktivity, ktoré sa realizujú v programe Športujem rád a bezpečne vrátane fotiek a podrobných informácií o projektoch
 • aktivity, ktoré sa realizujú v programe Bezpečne v komunite, bezpečne doma, vrátane fotiek a podrobných informácií o projektoch

Projekt: Enjoy Sports SNV,  Smižany: Podarilo sa smile Konečne nám plány nič neskazilo a my sme sa mohli vybrať športovať do rodiny zvanej škôlka. I keď sa nebavíme o rodine v pravom slova zmysle, v živote detí zohráva prostredie materskej školy, pedagógov a pracovníkov v nej veľmi dôležitú úlohu rovnajúcu sa rodine. smile 66 x úprimný detský úsmev sa postaral o krásne dopoludnie. Aktívny pohyb u detí v dnešnej dobe absentuje, preto ho treba šíriť najviac ako sa to dá. Ďakujeme za možnosť zabaviť sa s VAMI a tešíme sa na ďalšie akcie spojené s úsmevom a radosťou.

Archív aktivít:

2017

Športujem rád a bezpečne

Výzva a podmienky účasti v 3. ročníku
Uzávierka prijímania žiadostí: 10.10.2017
Podporené projekty

2016

Športujem rád a bezpečne

Bezpečne v komunite, bezpečne doma

2015

Športujem rád a bezpečne:

Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Aktualizácia: 1.12.2016

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog