EMQ 2024: Víťazstvo druhýkrát po sebe potvrdili Veľké Úľany. Identifikovať, že aj kreditná karta je forma dlhu, je pre mladých problém

Siedmy ročník národného kola Európskeho kvízu o peniazoch (European Money Quiz), ktorý pravidelne organizujeme spolu so Slovenskou bankovou asociáciou, je za nami. Zvládli sme ho – aj s menšími komplikáciami s komunikačnou platformou ZOOM ešte pred začiatkom kvízu. To nás však zdržalo len približne desať minút. Ako dopadli žiaci a žiačky základných a stredných škôl v kvíze tento rok? Na ktoré otázky odpovedali bez zaváhania a ktoré im, naopak, robili ťažkosti? Poďme sa na to spolu pozrieť.

Online Európskeho kvízu o peniazoch sa vo štvrtok 21. marca 2024 zúčastnilo rekordných 5 200 žiakov a žiačok (445 žiackych tímov) vo veku od 13 do 15 rokov zo 183 základných a stredných škôl. V porovnaní s rokom 2023 ide o citeľný nárast vtedy v národnom kole bojovalo o výhru 3 635 hráčov a hráčok z 319 tímov zo 165 základných a stredných škôl. Ako vždy, aj v roku 2024 sa kvízovalo naživo online na platforme Kahoot! a prostredníctvom Youtube kanála Nadácie pre deti Slovenska.

Pozrite si záznam slovenského národného finále EMQ 2024!

Toto sú tímy, ktoré potvrdili nielen svoje vedomosti z finančnej gramotnosti, ale aj rýchlosť a správnosť svojich odpovedí:

 • 1. miesto – 8.A trieda zo ZŠ Mikuláša Lieskovského, Veľké Úľany 
 • 2. miesto – 8.B trieda zo ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca
 • 3. miesto  – 9.B trieda zo ZŠ s MŠ Centrum, Dubnica nad Váhom

Zaujímavosťou je, že aj minuloročný víťazný tím pochádzal zo Základnej školy Mikuláša Lieskovského z Veľkých Úľan. Vtedy išlo o čisto dievčenský tím z 9.A triedy. Gratulujeme žiakom, žiačkam aj učiteľom a učiteľkám z tejto školy. Zjavne nepodcenili kvalitnú prípravu na kvíz. Víťazný tím z Veľkých Úľan získava finančnú výhru vo výške 300 eur. Žiacky tím z Revúcej, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, dostane 200 eur a do Dubnice nad Váhom pošleme za tretie miesto čiastku 100 eur. Tímy môžu tieto finančné prostriedky využiť podľa vlastného uváženia.

Európske finále v Bruseli

Okrem toho, víťazný tím poslal do medzinárodného finále Európskeho kvízu o peniazoch, ktoré sa uskutočnilo od 18. do 19. apríla 2024 priamo v Bruseli, dve svoje členky Ashley a Alinu. Sprevádzala ich tam aj pani učiteľka Marcela Švanczárová, ktorá o ich návšteve Bruselu napísala na školský portál:

„Súťaž bola sprevádzaná bohatým programom, ako napríklad návštevou Parlamentária, aktivitami vo Wikinfinlabe, návštevou Euronextu, prehliadkou mesta Brusel. Mali sme možnosť zažiť prítomnosť kráľovnej Mathilde Belgickejktorá bola prítomná aj pri vyhlásení víťazných tímov. Naše žiačky si zaslúžia veľkú pochvalu, pretože aj popri náročnom programe sa plne sústredili na súťaž a zapájali sa do všetkých aktivít, komunikovali so všetkými spoluhráčmi a vďaka tomu si získali aj nových kamarátov. Môžeme hrdo vyhlásiť, že patríme medzi top 26 krajín vo vedomostiach z finančnej gramotnosti.“

Súťaže sa zúčastnili žiaci a žiačky celkovo z 26 krajín: Albánsko, Rakúsko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Severné Macedónsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Ukrajina.


V ČÍSLACH: Aké bolo národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch v roku 2024?

Analýzu národného kola Európskeho kvízu o peniazoch pre nás opäť spracovala garantka tohto projektu Mária Murray Svidroňová, docentka na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem toho pravidelne pripravuje cvičné kvízy a úlohy, vyberá otázky do slovenského národného finále EMQ a prekladá otázky európskeho finále do slovenského jazyka.

Ako každý rok, aj v tomto ročníku národného kola EMQ 2024 odpovedali žiaci a žiačky na 15 otázok z rôznych oblastí finančnej gramotnosti sporenie, osobný rozpočet, pôžičky a úvery, mzdy, ochrana spotrebiteľov či digitálna bezpečnosť. V priemere odpovedali správne na 60 % otázok. V porovnaní minulým rokom ide o 16-percentný nárast, pretože priemer úspešnosti v národnom kole v roku 2023 bol 44 %.

Z analýzy výsledkov vyplynulo, že súťažiaci a súťažiace sa najlepšie orientujú v otázkach aplikačného charakteru, teda v praktických otázkach zameraných na zručnosti, nie na vedomosti a vymenovanie faktov. Najúspešnejší boli pri odpovediach na otázky o ich osobných financiách, napríklad pri určovaní priorít svojich výdavkov, spotrebiteľských právach či pri bezpečnosti v online svete. Priemerná úspešnosť odpovedí bola 73 %. Ako problematické sa ukázali výpočtové otázky, napríklad keď mali žiaci a žiačky vypočítať, za akú dlhú dobu budú mať našetrenú potrebnú sumu. Pri týchto otázkach dosahovali úspešnosť na úrovni 53 %.

Naša garantka Mária Murray Svidroňová pozitívne hodnotí žiacke zlepšenie sa v oblasti digitálnej bezpečnosti. „Minulý rok dokázalo podvodnú SMS niekoho, kto sa vydával za Slovenskú poštu a žiadal o poskytnutie osobných informácií, odhaliť len 58 % účastníkov. Tento rok na podobne znejúcu otázku už správne odpovedalo 74 % z nich,“ uviedla Svidroňová.

Klasickou otázkou Európskeho kvízu o peniazoch býva táto Čo z nasledujúceho je dlh?. Cieľom je identifikovať, že aj kreditná karta je vlastne forma dlhu. Túto otázku zaraďujeme do cvičných kvízov aj národných kôl posledných ročníkov pravidelne, pritom minulý rok bola správnosť odpovedí na túto otázku len na úrovni 29,78 %. Tento rok síce došlo k zlepšeniu, no na danú otázku vedelo správne odpovedať tento rok len 36 % hráčov a hráčok. Dokazuje to, že v tejto oblasti musíme mladých ľudí nestále vzdelávať. Pýtate sa prečo? „Aby nedochádzalo k zbytočnému zadlžovaniu sa mladých ľudí – kreditná karta je forma úveru, ktorý treba splatiť, ide teda o dlh,“ vysvetľuje Svidroňová.

Najmenej správnych odpovedí sme, nečakane, zaznamenali na otázku týkajúcu sa sadzby DPH. Len 28 % zapojených tímov vedelo presne určiť, že na knihy je znížená sadzba na 10 %.


Toto sú 3 otázky, na ktoré žiaci v kvíze odpovedali. (Poznáte na ne odpoveď vy?)

Čo sa stane, ak nebudeš splácať úver?

 • A: Úver bude čoraz väčší a väčší.
 • B: Úver sa bude zmenšovať.
 • C: Úver zostane rovnaký.
 • D: Úver bude narastať iba prvých pár týždňov.

Čo je lepšie pracovať 40 hodín týždenne za 9,50 EUR na hodinu alebo 32 hodín týždenne za 12,50 EUR na hodinu?

 • A: Pracovať 32 hodín týždenne za 12,50€ na hodinu.
 • B: Pracovať 40 hodín týždenne za 9,50€ na hodinu.

Volá ti banka, chce informácie o tvojej kreditnej karte, aby ti mohli poslať 500 EUR na účet...

 • A: Mal/a by som im informácie poskytnúť.
 • Nemal/a by som si robiť starosti, keď mi ľudia chcú dať peniaze zadarmo.
 • Je bezpečné uviesť informácia o kreditnej karte po telefóne.
 • Je to podvod, banka by nikdy nežiadala informácie o mojej kreditnej karte.

Kto vyhral predchádzajúce ročníky?

2023 (súťažili tímy)

 • 1. miesto: Dievčenský tím z 9.A zo Základnej školy Mikuláša Lieskovského, Veľké Úľany
 • 2. miesto: 9.S zo Súkromnej Základnej školy Nová Dubnica, Nová Dubnica
 • 3.  miesto:  9.A zo Základnej škole s materskou školou Cádrova, Bratislava

2022 (súťažili tímy)

 • 1. miesto: 9.A zo ZŠ Vyhne, Vyhne
 • 2. miesto: 8.B zo ZŠ Martina Kukučína, Dolný Kubín
 • 3.  miesto:  9.A zo ZŠ s MŠ Rybník, Rybník

2021 (súťažili jednotlivci)

 • 1. miesto: Veronika Makelová, 9.B, ZŠ Mudroňova, Bratislava
 • 2. miesto: Valentín Mazúr, 9.D, ZŠ Okružná, Michalovce
 • 3. miesto: Max Marek, 9.C, ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava

2020 (súťažili jednotlivci)

 • 1. miesto: Ján Uchaľ, ZŠ Okružná 17, Michalovce
 • 2. miesto: Mário Gabriel Kerpčár, ZŠ Beňuš, Beňuš
 • 3. miesto: Ema Mészárosová, ZŠ Malokarpatské nám. 1, Bratislava