Zelene v meste nie je nikdy dosť, hovoria mladé komunitné líderky Lucia a Emma z Bystrice

Lucia Štiblická a Emma Maderová patria do skupinky 28 mladých ľudí z 2. ročníka nášho programu Spojme hlavy na podporu mladých komunitných lídrov. Ako chcú skrášliť Banskú Bystricu a prečo im záleží na zeleni v meste? Prečítajte si krátky rozhovor s nimi.

Mladé komunitné líderky Emma a Lucia. Zdroj fotografie: Archív Emmy a Lucie

Kto ste, Lucka a Emma? Odkiaľ pochádzate, koľko máte rokov a čo študujete?

Lucia: Pochádzam z Banskej Bystrice, mám 17 rokov a študujem na Strednej športovej škole. Mám rada prírodu a príbehy, ale aj šport a spoločnosť kamarátov.

Emma: Ja pochádzam z Hornej Mičinej a študujem na gymnáziu v Banskej Bystrici. Mám 16 rokov. Najviac ma baví čas strávený s mojím psom a v prírode.

Jedným z cieľov vášho spoločného projektu je skrášliť Banskú Bystricu a rozšíriť zeleň v meste. Aká je Banská Bystrica mesto, čo sa zelene verzus betónu a stavby týka, ale aj pre život a trávenie voľného času pre mladých?

Lucia: Nuž, pre porovnanie by som povedala, že zelene je tu rozhodne viac ako napríklad v takej Bratislave, alebo v iných väčších mestách. Máme niekoľko parkov, medzi panelákmi v mestských častiach a pri detských ihriskách je kopa stromov. Zelene však nie je nikdy dosť. Myslím, že aj preto sme sa rozhodli robiť práve takýto typ projektu. Bystrica je však ako taká pomerne pokojné mesto – nedeje sa tu toho až tak veľa, no vždy sa čosi nájde. Či už sú to rôzne športové podujatia, na ktorých sa človek môže buď zúčastniť, alebo tu poskytnúť svoju pomoc ako dobrovoľník. Organizujú sa tu rôzne kultúrne podujatia, po meste máme rozostavané športoviská alebo parky. Myslím, že v Bystrici si každý môže nájsť to svoje.

Máte pocit, že má vaša generácia dosť priestoru na participáciu pri tvorbe verejných priestorov a pri plánovaní, čo sa s vaším mestom stane? 

Emma: Priestor tu na to určite je, no na druhú stranu – z vlastnej skúsenosti nemám zas tak úplne pocit, že by boli tieto možnosti úplne známe širokej verejnosti. Sama som sa o mnohých z nich dozvedela až potom, čo som v Banskej Bystrici spoznala komunitu parkouristov, ktorým sa napríklad vďaka participatívnemu rozpočtu podarilo postaviť v Bystrici parkourovo-workoutové ihrisko Flowpark. Takmer každoročne získavajú od mesta a kraja grant na najväčšiu parkourovú akciu na Slovensku – Parkour Meeting Banská Bystrica.

Aký projekt teraz v Bystrici s podporou nadácie samé chystáte?

Lucia: Náš projekt je o vysádzaní novej zelene v meste. Máme v pláne vysadiť ovocné stromčeky, ktorých plody by si v nasledujúcich rokoch mohli odtrhnúť všetci, od najmladších až po najstarších, ktorí by okolo nich prechádzali. Na to by tiež poslúžili informačné tabuľky pri stromčekoch. Tie by jednak pobádali ľudí, aby sa nebáli zrelé plody odtrhnúť a vziať si ich, ale taktiež by na nich boli informácie o konkrétnej odrode ovocia.

V akom štádiu je projekt teraz? Aké ovocie budete sadiť a kedy s tým začnete?

Emma: Zatiaľ sme v štádiu komunikácie s mestom, keďže budeme projekt realizovať na verejnom priestranstve. Vyzerá to tak, že sadiť budeme na ulici Severná. Čo sa odrôd týka, ešte nie je celkom jasné, ktoré zvolíme. Záleží nám najmä na tom, aby sme našli vhodné odrody, ktoré budú kompatibilné s danými prírodnými pomermi, ale zaujíma nás aj to, čo si tu želajú miestni.

Aké skúsenosti ste nadobudli pri spolupráci so samosprávou?

Lucia: Naša doterajšia spolupráca so samosprávou bola, nuž, neviem, či to možno nazvať práve ľahkou spoluprácou, no veľmi sa to podobalo jednoduchosti. Jeden náš kamarát, bystrický novinár, sa osobne pozná s naším viceprimátorom, pánom Lichým. Už sa nám s ním podarilo aj stretnúť. Podobne ako aj s pánom Valentom zo Záhradnických a rekreačných služieb (ZAaRES). To je organizácia, ktorá má na starosti spravovanie majetku mesta Banská Bystrica, špeciálne záhradnícke a rekreačné služby, pod ktoré spadá aj výsadba našich stromčekov. Tu nám odporučili vhodné miesta na výsadbu.

Kto vám bude s výsadbou a údržbou pomáhať? 

Lucia: Ovocinárov máme v rodine obe, avšak dúfame, že pri určitých detailoch sa budeme vedieť obrátiť aj na našu mentorku. Máme niekoľko kamarátov, ktorí pomerne radi dobrovoľničia, preto veríme, že so samotnou manuálnou výsadbou nám pomôžu aj oni, prípadne ľudia z vnútrobloku, kde budeme stromčeky vysádzať.

Zdravá zeleň v mestách dobre vplýva nielen na naše psychické zdravie a skrášľuje naše mestá, ale je tiež jedným z nástrojov na boj proti zmenám klímy. Zaujíma vás aj táto téma, riešite ju?

Emma: Zmena klímy je v poslednej dobe veľmi diskutovanou témou, ktorá, samozrejme, neobišla ani nás. Osobne sa doma snažím recyklovať a verím, že aj tento projekt by mohol malilinko prispieť k zdravšej planéte. Na druhej strane je nám jasné, že výsadba ovocných stromčekov je z globálneho hľadiska pre nejakú významnú zmenu v oblasti klimatickej krízy zanedbateľná. Na to sú potrebné riešenia v omnoho väčšom rozsahu.

Mohlo by vás zaujímať:

_________________________________________________________________________

Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt finančne podporila aj Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.