RCPU / O projekte

O projekte

Vznik Regionálneho centra podpory učiteľov iniciovalo ešte Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (od 1. februára 2024 pod názvom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže) ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s partnermi vo viacerých regiónoch Slovenska.

Viac sa o regionálnych centrách dozviete na stránke ministerstva.

Hlavné ciele vytvorenia siete Regionálnych centier podpory učiteľov:

  1. vytvorenie regionálnych multisektorových partnerstiev (školy, samosprávy, mimovládne organizácie, podniky) na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania v každodennej praxi a v procese celoživotného profesijného rozvoja
  2. podpora profesionálnej prípravy pedagogických lídrov v regiónoch
  3. zabezpečenie podpory pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva

Pri presadzovaní zmien školského systému zhora – pomocou tvorby nových štátnych vzdelávacích politík, nových metodologických usmernení či nových vzdelávacích štandardov – je kľúčové, aby učitelia tieto zmeny pochopili, osvojili si ich a predovšetkým, aby ich začali aplikovať v práci so žiakmi. Z tohto dôvodu je cieľom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť v rámci Plánu obnovy a odolnosti SRKomponent 7 Reforma 1 – Kurikulárna a učebnicová reforma sieť regionálnych centier na podporu učiteľov (RCPU).


Fungovanie regionálnych centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).