RCPU / O nás

O nás

Regionálne centrum podpory učiteľov Banská Bystrica – Brezno je súčasťou tímu Nadácie pre deti Slovenska, ktorá sa venuje vzdelávaniu dôležitých dospelých pre život detí a mladých ľudí od roku 2001. Máme skúsenosti s prácou s pedagógmi a pedagogičkami, odbornými zamestnancami a zamestnankyňami, s rôznymi pracovníkmi a pracovníčkami s deťmi a s mladými ľuďmi, ale aj s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi.

Naše RCPU nájdete na adrese: Lazovná 5 (365 labb.), 974 01 v Banskej Bystrici.


Vznik a financovanie

Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.

Fungovanie regionálnych centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).