RCPU / O nás

O nás

Regionálne centrum podpory učiteľov Banská Bystrica – Brezno je súčasťou tímu Nadácie pre deti Slovenska, ktorá sa venuje vzdelávaniu dôležitých dospelých pre život detí a mladých ľudí od roku 2001. Máme skúsenosti s prácou s pedagógmi a pedagogičkami, odbornými zamestnancami a zamestnankyňami, s rôznymi pracovníkmi a pracovníčkami s deťmi a s mladými ľuďmi, ale aj s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi.

Naše RCPU nájdete na adrese: Lazovná 5 (365 labb.), 974 01 v Banskej Bystrici.


ČO VŠETKO SA NÁM V RCPU PODARILO V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023?

Od školského roka 2022/2023 vedie naša nadácia Regionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Banská Bystrica a Brezno. Tu sú výsledky našej práce v číslach!

Našich vzdelávacích aktivít sa zúčastnilo presne 941 ľudí zo školského prostredia. Zorganizovali sme pre nich:

  • 57 workshopov
  • 4 diskusie
  • 3 prednášky
  • 11 facilitácií učiacich sa skupín

V školskom roku 2022/2023 sme spolupracovali s 22 školami v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Poskytli sme im:

  • mentoring pre 333 učiteľov/ učiteliek
  • 530 individuálnych konzultácií
  • 165 návštev vyučovacích hodín

MENÍME SA SPOLOČNE – ZORGANIZOVALI SME KONFERENCIU NOVÉHO VZDELÁVANIA

Hlavnou témou konferencie, ktorú sme zorganizovali v stredu 10. apríla 2024, bolo zavádzanie nového školského vzdelávacieho programu – skúsenosti, inšpirácie a obavy s ním spojené. S Katarínou Žilkovou, dekankou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, sme sa venovali individualizácii učenia matematiky. S Petrou Fridrichovou, výskumníčkou a vysokoškolskou učiteľkou Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, sme sa zas pozreli na jednu z nových prierezových stratégií reformy vzdelávania – na metakogníciu.

Na poobedňajších workshopoch sme hľadali spôsoby, ako integrovať viaceré vzdelávacie oblasti tak, aby sme žiakom a žiačkam ponúkali zmysluplné učenie pre život. Ukázali sme si, ako efektívne v školách spolupracovať na úrovni tried, napríklad pri tvorbe tematických dní. Nevyhli sme sa ani technickým a administratívnym témam, ktoré k procesu tvorby a zavádzania nového školského vzdelávacieho programu jednoducho patria. Takto to vyzeralo priamo na mieste:

  • workshop A: Súvislosti vzdelávacieho obsahu a integrácia tém vzdelávacích oblastí so Školou u Filipa (2. a 3. cyklus)Evou Lašovou, riaditeľkou Školy u Filipa s Máriou Kováčikovou, zástupkyňou riaditeľky Školy u Filipa v Banskej Bystrici
  • workshop B: Tvorba tematických dní v triedach prvého ročníka – Spoločná oslava písmena R so ZŠ Badín (1. cyklus) s učiteľkami Adrianou Tomaníkovou a Katarínou Šoošovou zo ZŠ Badín
  • workshop C: Proces tvorby nového školského vzdelávacieho programu školy so SŠ Pohronská Polhora s Drahomírou Tereňovou, riaditeľkou Spojenej školy Pohronská Polhora

Okrem toho, diskutovali sme o skúsenostiach so zavádzaním nového školského vzdelávacieho programu v školskom roku 2023/2024 na troch školách. Podelili sa s nami o ne riaditeľka Spojenej školy Pohronská Polhora Drahomíra Tereňová, riaditeľka Školy u Filipa v Banskej Bystrici Eva Lašová a riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Badíne Viera Turianska.

Konferenciu sme zorganizovali v sídle nášho Regionálneho centra podpory učiteľov pre okresy Banská Bystrica a Brezno na Lazovnej 5 v Banskej Bystrici (365 labb.)

NA STIAHNUTIE

Niektoré hostky a rečníčky našej aprílovej konferencie sa s nami podelili aj o svoje tematické prezentácie, ktoré si pripravili. Môžete do nich nazrieť aj vy, možno v nich nájdete nejaké inšpirácie pre vlastné vzdelávanie alebo lepšie pochopíte problematiku, ktorej sa venujú.


Vznik a financovanie RCPU

Vznik Regionálneho centra podpory učiteľov iniciovalo ešte Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (od 1. februára 2024 pod názvom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže) ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s partnermi vo viacerých regiónoch Slovenska.

Fungovanie regionálnych centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).